เนื้อเพลง Naveed คำอ่านไทย Our Lady Peace

are you there, and is it comfortable?
(อาร์ ยู แดร์ , แอ็นด อีส ซิท คอมโฟเทเบิ่ล)
did you want to escape, try to escape the population?
(ดิด ยู ว็อนท ทู เอ็ซเคพ , ทไร ทู เอ็ซเคพ เดอะ พอพิวเลฌัน)
the pressure is deceiving,
(เดอะ พเรฌเออะ อีส ดิซีฟวิง ,)
and for you particularly should we let a young man die?
(แอ็นด ฟอ ยู เพอะทีคอิวเลอะลิ เชิด วี เล็ท ดา ยัง แม็น ได)

let him die if he wants to?
(เล็ท ฮิม ได อิฟ ฮี ว็อนท ทู)
I can’t live here anymore
(ไอ แค็นท ไลฝ เฮียร แอนนี่มอ)
it’s hard when you reach for that floor and
(อิทซ ฮาด ฮเว็น ยู รีช ฟอ แดท ฟโล แอ็นด)
and there’s something that tears me inside, so I can’t go
(แอ็นด แดร์ ซัมติง แดท เทีย มี อีนไซด , โซ ไอ แค็นท โก)

brother are you there?
(บรัฑเออะ อาร์ ยู แดร์)
now tell me is it wonderful
(เนา เท็ล มี อีส ซิท วันเดอะฟุล)
or were you hoping to find something a little more?
(ออ เวอ ยู โฮพปิง ทู ไฟนด ซัมติง อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม)

climbing down the hours I need to know now
(ไคลบบิง เดาน เดอะ เอาร ซาย นีด ทู โน เนา)
do the hands of time only rule this chapter
(ดู เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ไทม โอ๊นลี่ รูล ดีซ แชพเทอะ)
i’ll have to try once again, i’ll have to try when I want to
(แอล แฮ็ฝ ทู ทไร วันซ อะเกน , แอล แฮ็ฝ ทู ทไร ฮเว็น นาย ว็อนท ทู)
there he’s on his knees again
(แดร์ อีส ออน ฮิส นี อะเกน)
trying hard to understand
(ทไรอิง ฮาด ทู อันเดิซแทนด)
why Naveed would let a young man die
(ฮไว เนฝิ เวิด เล็ท ดา ยัง แม็น ได)
convinced that he might break he reaches for that phone
(ค็อนฝีนซ แดท ฮี ไมท บเรค ฮี รีเชด ฟอ แดท โฟน)
and then another day has gone
(แอ็นด เด็น แอะนัธเออะ เด แฮ็ส กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Naveed คำอ่านไทย Our Lady Peace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น