เนื้อเพลง Fireflies คำอ่านไทย Owl City

You would not believe your eyes
(ยู วู๊ด นอท บีลี๊ฝ ยัวร์ อาย)
If ten million fireflies
(อิ๊ฟ เท็น มิ๊ลเลี่ยน ไฟเออฟลายสฺ)
Lit up the world as I fell asleep
(ลิด ดั๊ฟ เดอะ เวิลด แอส ไซ เฟล อะสลี๊พ)
‘Cause they’d fill the open air
(ค๊อส เด้รด ฟิลล ดิ โอ๊เพ่น แอร์)
And leave tear drops everywhere
(แอนด์ ลี๊ฝ เทียร์ ดรอพ เอวี่แวร์)
You’d think me rude
(ยู ตริ๊งค มี รู๊ด)
But I would just stand and stare
(บัด ได วู๊ด จั๊สท สแทนด์ แดน สแทร์)

I’d like to make myself believe
(อาย ไล๊ค ทู เม้ค มายเซลฟ์ บีลี๊ฝ)
That planet Earth turns slowly
(แดท แพล๊เหน็ท เอิร์ทร เทิร์น สโลลี่)
It’s hard to say that I’d rather stay awake when I’m asleep
(อิทซ ฮาร์ด ทู เซย์ แดท อาย ร๊าเธ่อร์ สเทย์ อะเว้ค เว็น แอม อะสลี๊พ)
‘Cause everything is never as it seems
(ค๊อส เอฟรี่ติง อีส เน๊เว่อร์ แอส อิท ซีม)

‘Cause I’d get a thousand hugs
(ค๊อส อาย เก็ท ดา เต๊าซั่นด ฮัก)
From ten thousand lightning bugs
(ฟรอม เท็น เต๊าซั่นด ไลท์นิง บั๊ก)
As they tried to teach me how to dance
(แอส เดย์ ไทร ทู ที๊ช มี ฮาว ทู แด๊นซ์)
A foxtrot above my head
(อะ ฟอคตรอด อะโบ๊ฝ มาย เฮด)
A sock hop beneath my bed
(อะ ซ๊อค ฮ๊อบ บีนี๊ทร มาย เบ๊ด)
The disco ball is just hanging by a thread
(เดอะ ดิสโก้ บอล อีส จั๊สท แฮงงิง บาย อะ เทร๊ด)
[Thread, thread…]
(เทร๊ด เทร๊ด)

I’d like to make myself believe
(อาย ไล๊ค ทู เม้ค มายเซลฟ์ บีลี๊ฝ)
That planet Earth turns slowly
(แดท แพล๊เหน็ท เอิร์ทร เทิร์น สโลลี่)
It’s hard to say that I’d rather stay awake when I’m asleep
(อิทซ ฮาร์ด ทู เซย์ แดท อาย ร๊าเธ่อร์ สเทย์ อะเว้ค เว็น แอม อะสลี๊พ)
‘Cause everything is never as it seems
(ค๊อส เอฟรี่ติง อีส เน๊เว่อร์ แอส อิท ซีม)
[When I fall asleep]
(เว็น ไน ฟอลล์ อะสลี๊พ)
[adsense]
Leave my door open just a crack
(ลี๊ฝ มาย ดอร์ โอ๊เพ่น จั๊สท ดา แคร๊ค)
[Please take me away from here]
(พลีซ เท้ค มี อะเวย์ ฟรอม เฮียร)
‘Cause I feel like such an insomniac
(ค๊อส ไอ ฟีล ไล๊ค ซัช แอน อินซอมนีแอก)
[Please take me away from here]
(พลีซ เท้ค มี อะเวย์ ฟรอม เฮียร)
Why do I tire of counting sheep?
(วาย ดู ไอ ไทร์ ออฟ เค้าดิ่ง ชิ๊พ?)
[Please take me away from here]
(พลีซ เท้ค มี อะเวย์ ฟรอม เฮียร)
When I’m far too tired to fall asleep
(เว็น แอม ฟาร์ ทู ไทร์ ทู ฟอลล์ อะสลี๊พ)
[Ha-ha]
(ฮา ฮา)

To ten million fireflies
(ทู เท็น มิ๊ลเลี่ยน ไฟเออฟลายสฺ)
I’m weird ’cause I hate goodbyes
(แอม เวี๊ยด ค๊อส ไอ เฮท กู๊ดบาย)
I got misty eyes as they said farewell
(ไอ กอท มิสดี อาย แอส เดย์ เซด แฟร์เวล)
[Said farewell]
(เซด แฟร์เวล)
But I’ll know where several are
(บั๊ท แอล โนว์ แวร์ เซ๊ฝเฝอรัล อาร์)
If my dreams get real bizarre
(อิ๊ฟ มาย ดรีม เก็ท เรียล บิซารร์)
‘Cause I saved a few and I keep them in a jar
(ค๊อส ไอ เซฝ ดา ฟิว แอนด์ ได คี๊พ เด็ม อิน อะ จาร์)
[Jar, jar, jar…]
(จาร์ จาร์ จาร์)

[2x]
I’d like to make myself believe
(อาย ไล๊ค ทู เม้ค มายเซลฟ์ บีลี๊ฝ)
That planet Earth turns slowly
(แดท แพล๊เหน็ท เอิร์ทร เทิร์น สโลลี่)
It’s hard to say that I’d rather stay awake when I’m asleep
(อิทซ ฮาร์ด ทู เซย์ แดท อาย ร๊าเธ่อร์ สเทย์ อะเว้ค เว็น แอม อะสลี๊พ)
‘Cause everything is never as it seems
(ค๊อส เอฟรี่ติง อีส เน๊เว่อร์ แอส อิท ซีม)
[When I fall asleep]
(เว็น ไน ฟอลล์ อะสลี๊พ)

I’d like to make myself believe
(อาย ไล๊ค ทู เม้ค มายเซลฟ์ บีลี๊ฝ)
That planet Earth turns slowly
(แดท แพล๊เหน็ท เอิร์ทร เทิร์น สโลลี่)
It’s hard to say that I’d rather stay awake when I’m asleep
(อิทซ ฮาร์ด ทู เซย์ แดท อาย ร๊าเธ่อร์ สเทย์ อะเว้ค เว็น แอม อะสลี๊พ)
Because my dreams are bursting at the seams
(บีคอส มาย ดรีม อาร์ เบริสดิง แงท เดอะ ซีมสฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fireflies คำอ่านไทย Owl City

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น