เนื้อเพลง Space Cowboy คำอ่านไทย N’Sync

Here It Comes
(เฮียร อิท คัม)
Millennium
(มิเลนเนียม)
And Everybody’s Talkin’ About
(แอ็นด เอวี่บอดี้ ทอคกิ่น อะเบาท)
Jerusalem
(จิรูซเล็ม)
Is This The Beginning
(อีส ดีซ เดอะ บีกีนนิง)
Or Beginning Of The End
(ออ บีกีนนิง อ็อฝ ดิ เอ็นด)
Well I’ve Got Other Thoughts My Friends
(เว็ล แอฝ ก็อท อัฑเออะ ธอท มาย ฟเร็นด)
See I’ve Got My Eyes On The Skies
(ซี แอฝ ก็อท มาย ไอ ออน เดอะ สกาย)
The Heavenly Bodies Of Light
(เดอะ เฮฝเอ็นลิ บอดีสฺอ็อฝ ไลท)
And If You’re In The Mood To Take A Ride
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ อิน เดอะ มูด ทู เทค เก ไรด)
Then Strap On The Suit And Get Inside
(เด็น ซทแร็พ ออน เดอะ ซยูท แอ็นด เก็ท อีนไซด)

If You Wanna Fly
(อิฟ ยู วอนนา ฟไล)
Come And Take A Ride
(คัม แอ็นด เทค เก ไรด)
Take A Space Ride With A Cowboy Baby
(เทค เก ซเพซ ไรด วิฑ อะ แควบอย เบบิ)
If You Wanna Fly
(อิฟ ยู วอนนา ฟไล)
Come And Take A Ride
(คัม แอ็นด เทค เก ไรด)
Take A Space Ride With A Cowboy Baby
(เทค เก ซเพซ ไรด วิฑ อะ แควบอย เบบิ)

Wi Yi Yi Yippie Yi Yay Yippie Yi Yo Yippie Yi Yay
(Wi Yi Yi ยิ๊บพี Yi เย่ ยิ๊บพี Yi โย ยิ๊บพี Yi เย่)
Wi Yi Yi Yippie Yi Yay Yippie Yi Yo Yippie Yi Yo
(Wi Yi Yi ยิ๊บพี Yi เย่ ยิ๊บพี Yi โย ยิ๊บพี Yi โย)
Wi Yi Yi Yippie Yi Yay Yippie Yi Yo Yippie Yi Yay
(Wi Yi Yi ยิ๊บพี Yi เย่ ยิ๊บพี Yi โย ยิ๊บพี Yi เย่)
Wi Yi Yi Yippie Yi Yay Yippie Yi Yo Yippie Yi Yo
(Wi Yi Yi ยิ๊บพี Yi เย่ ยิ๊บพี Yi โย ยิ๊บพี Yi โย)

We Don’t Need All These Prophecies
(วี ด้อนท์ นีด ออล ฑิส Prophecies)
Telling Us What’s Inside
(เทลลิง อัซ ว็อท อีนไซด)
Cuz Paranoia Ain’t The Way
(คัซ เพเรโนยลา เอน เดอะ เว)
To Live Your Life From Day To Day
(ทู ไลฝ ยุร ไลฟ ฟร็อม เด ทู เด)
So Leave Your Doubts And Your Fears Behind
(โซ ลีฝ ยุร เดาท แซน ยุร เฟีย บิไฮนด)
Don’t Be Afraid At All
(ด้อนท์ บี อัฟเรด แอ็ท ดอร์)
Cuz Up In Outer Space There’s No Gravity To Fall
(คัซ อัพ อิน เอาทเออะ ซเพซ แดร์ โน กเรฝอิทิ ทู ฟอล)
Put Your Mind And Your Body To The Test
(พัท ยุร ไมนด แอ็นด ยุร บอดอิ ทู เดอะ เท็ซท)
Cuz Up In Outer Space Is Like A Wild Wild West
(คัซ อัพ อิน เอาทเออะ ซเพซ อีส ไลค เก ไวลด ไวลด เว็ซท)

Chorus
(โครัซ)

Wi Yi Yi Yippie Yi Yay Yippie Yi Yo Yippie Yi Yay
(Wi Yi Yi ยิ๊บพี Yi เย่ ยิ๊บพี Yi โย ยิ๊บพี Yi เย่)
Wi Yi Yi Yippie Yi Yay Yippie Yi Yo Yippie Yi Yo
(Wi Yi Yi ยิ๊บพี Yi เย่ ยิ๊บพี Yi โย ยิ๊บพี Yi โย)
Wi Yi Yi Yippie Yi Yay Yippie Yi Yo Yippie Yi Yay
(Wi Yi Yi ยิ๊บพี Yi เย่ ยิ๊บพี Yi โย ยิ๊บพี Yi เย่)
Wi Yi Yi Yippie Yi Yay Yippie Yi Yo Yippie Yi Yo
(Wi Yi Yi ยิ๊บพี Yi เย่ ยิ๊บพี Yi โย ยิ๊บพี Yi โย)

Boom And Never Let You Try To Stop Me
(บูม แอ็นด เนฝเวอะ เล็ท ยู ทไร ทู ซท็อพ มี)
Born To Fly Sky High Up To The Top See
(บอน ทู ฟไล ซไค ไฮ อัพ ทู เดอะ ท็อพ ซี)
No Need To Fear No Doubts And No Tears
(โน นีด ทู เฟีย โน เดาท แซน โน เทีย)
Millennium Sound To Motivate The Future Years
(มิเลนเนียม เซานด ทู โมทิเฝท เดอะ ฟยูเชอะ เยีย)
And You Can Either Be Scared
(แอ็นด ยู แค็น อีเฑอะ บี ซคา)
Or Get Prepared Against All Odds
(ออ เก็ท พริแพ อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด)
I’ll Bet You Never Would’ve Dared
(แอล เบ็ท ยู เนฝเวอะ วูดเด็ป แด)
To Make These Moves
(ทู เมค ฑิส มูฝ)
And Take Flight Like Me
(แอ็นด เทค ฟไลท ไลค มี)
To Come Through For The World Prophecy
(ทู คัม ธรู ฟอ เดอะ เวิลด พรอฟอิซิ)
Space Connect To Overthrow Your Interception
(ซเพซ ค็อนเนคท ทู โอเฝิธโร ยุร อินเทอะเซพฌัน)
Ready Or Not Make It Hot
(เรดอิ ออ น็อท เมค อิท ฮ็อท)
There Ain’t No Question
(แดร์ เอน โน คเวซชัน)
Or Get ‘n Sync And Put Your Head To The Sky
(ออ เก็ท เอ็น ซิงค แอ็นด พัท ยุร เฮ็ด ทู เดอะ ซไค)
Keep The Faith One Love From Left Eye
(คีพ เดอะ เฟธ วัน ลัฝ ฟร็อม เล็ฟท ไอ)

If You Wanna Fly
(อิฟ ยู วอนนา ฟไล)
Come And Take A Ride
(คัม แอ็นด เทค เก ไรด)
Take A Space Ride With A Cowboy Baby
(เทค เก ซเพซ ไรด วิฑ อะ แควบอย เบบิ)
If You Wanna Fly
(อิฟ ยู วอนนา ฟไล)
Come And Take A Ride
(คัม แอ็นด เทค เก ไรด)
Take A Space Ride With A Cowboy Baby
(เทค เก ซเพซ ไรด วิฑ อะ แควบอย เบบิ)

If You Wanna Fly
(อิฟ ยู วอนนา ฟไล)
Come And Take A Ride
(คัม แอ็นด เทค เก ไรด)
Take A Space Ride With A Cowboy Baby
(เทค เก ซเพซ ไรด วิฑ อะ แควบอย เบบิ)
If You Wanna Fly
(อิฟ ยู วอนนา ฟไล)
Come And Take A Ride
(คัม แอ็นด เทค เก ไรด)
Take A Space Ride With A Cowboy Baby
(เทค เก ซเพซ ไรด วิฑ อะ แควบอย เบบิ)

Wi Yi Yi Yippie Yi Yay Yippie Yi Yo Yippie Yi Yay
(Wi Yi Yi ยิ๊บพี Yi เย่ ยิ๊บพี Yi โย ยิ๊บพี Yi เย่)
Wi Yi Yi Yippie Yi Yay Yippie Yi Yo Yippie Yi Yo
(Wi Yi Yi ยิ๊บพี Yi เย่ ยิ๊บพี Yi โย ยิ๊บพี Yi โย)
Wi Yi Yi Yippie Yi Yay Yippie Yi Yo Yippie Yi Yay
(Wi Yi Yi ยิ๊บพี Yi เย่ ยิ๊บพี Yi โย ยิ๊บพี Yi เย่)
Wi Yi Yi Yippie Yi Yay Yippie Yi Yo Yippie Yi Yo
(Wi Yi Yi ยิ๊บพี Yi เย่ ยิ๊บพี Yi โย ยิ๊บพี Yi โย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Space Cowboy คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น