เนื้อเพลง Spotlight คำอ่านไทย Madonna

Spotlight, shine bright
(สปอทไลท์ , ไฌน ไบร๊ท)
Tonight, spotlight
(ทุไนท , สปอทไลท์)

No one knows you better than you know yourself
(โน วัน โน ยู เบทเทอะ แฑ็น ยู โน ยุรเซลฟ)
Do the thing you want don’t wait for someone else
(ดู เดอะ ธิง ยู ว็อนท ด้อนท์ เวท ฟอ ซัมวัน เอ็ลซ)
Life is just a party that’s all you need to know
(ไลฟ อีส จัซท ดา พาทิ แด๊ท ซอร์ ยู นีด ทู โน)
It’s your turn to shine baby let yourself go
(อิทซ ยุร เทิน ทู ไฌน เบบิ เล็ท ยุรเซลฟ โก)

Everybody is a star
(เอวี่บอดี้ อีส ซา ซทา)
Everyone is special in their own way
(เอ๊วี่วัน อีส ซเพฌแอ็ล อิน แด โอน เว)
So you set your goals high and go far
(โซ ยู เซ็ท ยุร โกล ไฮ แอ็นด โก ฟา)
Don’t put off tomorrow what you can do today
(ด้อนท์ พัท ออฟฟ ทุมอโร ว็อท ยู แค็น ดู ทุเด)

Chorus:
(โครัซ :)

Spotlight, open up your eyes and see
(สปอทไลท์ , โอเพ็น อัพ ยุร ไอ แซน ซี)
Spotlight, shining out for you and me
(สปอทไลท์ , ชายนิง เอ้า ฟอ ยู แอ็นด มี)
Spotlight, this world is yours and mine
(สปอทไลท์ , ดีซ เวิลด อีส ยุร แซน ไมน)
Spotlight, this is your chance to shine
(สปอทไลท์ , ดีซ ซิส ยุร ชานซ ทู ไฌน)

Don’t stand in the corner waiting for the chance
(ด้อนท์ ซแท็นด อิน เดอะ คอเนอะ เวททิง ฟอ เดอะ ชานซ)
Make your own music start your own dance
(เมค ยุร โอน มยูสิค ซทาท ยุร โอน ดานซ)
When you feel the rhythm, I’ll be by your side
(ฮเว็น ยู ฟีล เดอะ ริธึ่ม , แอล บี ไบ ยุร ไซด)
Now you have the power baby love is on your side
(เนา ยู แฮ็ฝ เดอะ เพาเออะ เบบิ ลัฝ อีส ออน ยุร ไซด)

Everybody wants to shine
(เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู ไฌน)
Don’t stand in the sideline, step into the light
(ด้อนท์ ซแท็นด อิน เดอะ ไซด์ไลน์ , ซเท็พ อีนทุ เดอะ ไลท)
But it’s got to come from inside
(บัท อิทซ ก็อท ทู คัม ฟร็อม อีนไซด)
Listen to your heart and step into the
(ลิ๊สซึ่น ทู ยุร ฮาท แอ็นด ซเท็พ อีนทุ เดอะ)

[chorus]
([ โครัซ ])

Intermediate:
(อินเทอะมีดิอิท :)

Don’t be afraid to fall
(ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู ฟอล)
I’ll hear you when you call
(แอล เฮีย ยู ฮเว็น ยู คอล)
And I’ll be right here by your side
(แอ็นด แอล บี ไรท เฮียร ไบ ยุร ไซด)
Don’t be afraid to try
(ด้อนท์ บี อัฟเรด ทู ทไร)

Everybody is a star
(เอวี่บอดี้ อีส ซา ซทา)
It’s got to come from the heart
(อิทซ ก็อท ทู คัม ฟร็อม เดอะ ฮาท)
Spotlight, this world is yours and mine
(สปอทไลท์ , ดีซ เวิลด อีส ยุร แซน ไมน)
Spotlight, this is your chance to shine
(สปอทไลท์ , ดีซ ซิส ยุร ชานซ ทู ไฌน)

[intermediate]
([ อินเทอะมีดิอิท ])

Everybody wants to shine
(เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู ไฌน)
Don’t stand in the sideline, step into the light
(ด้อนท์ ซแท็นด อิน เดอะ ไซด์ไลน์ , ซเท็พ อีนทุ เดอะ ไลท)
But it’s got to come from inside
(บัท อิทซ ก็อท ทู คัม ฟร็อม อีนไซด)
Listen to heart and step into the light
(ลิ๊สซึ่น ทู ฮาท แอ็นด ซเท็พ อีนทุ เดอะ ไลท)

[intermediate]
([ อินเทอะมีดิอิท ])
[chorus]
([ โครัซ ])

Everybody is a star, you know who you are
(เอวี่บอดี้ อีส ซา ซทา , ยู โน ฮู ยู อาร์)
This is your chance to shine
(ดีซ ซิส ยุร ชานซ ทู ไฌน)
It’s got to come from the heart, do it right from the start
(อิทซ ก็อท ทู คัม ฟร็อม เดอะ ฮาท , ดู อิท ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
And step into the light
(แอ็นด ซเท็พ อีนทุ เดอะ ไลท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spotlight คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น