เนื้อเพลง N Word คำอ่านไทย Trick Daddy feat C.O., Deuce Poppito

[Chorus]
([ โครัซ ])
I spit game wit the n word
(ไอ ซพิท เกม วิท เดอะ เอ็น เวิด)
brothers make slang for n word slang
(บรัฑเออะ เมค ซแล็ง ฟอ เอ็น เวิด ซแล็ง)
I slang cane and others thangs for n word slang
(ไอ ซแล็ง เคน แอ็นด อัฑเออะ เตง ฟอ เอ็น เวิด ซแล็ง)
and lease be the blame for n word n*gga
(แอ็นด ลีซ บี เดอะ บเลม ฟอ เอ็น เวิด เอ็น *gga)

[Trick Daddy]
([ ทริค แดดดิ ])
you know me n*gga
(ยู โน มี เอ็น *gga)
I don’t know you my n*gga
(ไอ ด้อนท์ โน ยู มาย เอ็น *gga)
here’s what must go through my n*gga
(เฮียร ว็อท มัซท โก ธรู มาย เอ็น *gga)
go get with ya crew my n*gga
(โก เก็ท วิฑ ยา ครู มาย เอ็น *gga)
tell rush round here for I do y’all n*ggas
(เท็ล รัฌ เรานด เฮียร ฟอ ไอ ดู ยอล เอ็น *ggas)
cause I’m straight chillin my n*gga
(คอส แอม ซทเรท ชิลลินมาย เอ็น *gga)
ex-con ex-dope dealer my n*gga
(เอ็คซ ค็อน เอ็คซ โดพ ดีลเออะ มาย เอ็น *gga)
I ain’t trippin but I’m chillin my n*gga
(ไอ เอน ทริพพินบัท แอม ชิลลินมาย เอ็น *gga)
and I ain’t scared of none of y’all n*ggas
(แอ็นด ดาย เอน ซคา อ็อฝ นัน อ็อฝ ยอล เอ็น *ggas)
I will count my flow right in front y’all n*ggas
(ไอ วิล เคานท มาย ฟโล ไรท อิน ฟรันท ยอล เอ็น *ggas)
I will kill ever one of y’all n*ggas
(ไอ วิล คิล เอฝเออะ วัน อ็อฝ ยอล เอ็น *ggas)
cock my 45 and go to gunning y’all n*ggas
(ค็อค มาย 45 แอ็นด โก ทู กันนิง ยอล เอ็น *ggas)
I will ever one of y’all n*ggas
(ไอ วิล เอฝเออะ วัน อ็อฝ ยอล เอ็น *ggas)
n*gga
(เอ็น *gga)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Deuce Poppito]
([ ดยูซ Poppito ])
I am off da my n*gga
(ไอ แอ็ม ออฟฟ ดา มาย เอ็น *gga)
smoking marijuana in the range my n*gga
(สโมคกิ้ง มาริฮวานา อิน เดอะ เรนจ มาย เอ็น *gga)
getting brains
(เกดดดิ้ง บเรน)
real n*ggas do things my n*ggas
(ริแอ็ล เอ็น *ggas ดู ธิง มาย เอ็น *ggas)
we spittin flames with motherf*ckin thangs n*gga
(วี สปิทดิน ฟเลม วิฑ motherf*ckin เตง เอ็น *gga)
I will take it to ya whole squad my n*gga
(ไอ วิล เทค อิท ทู ยา โฮล ซคว็อด มาย เอ็น *gga)
word to god my n*gga
(เวิด ทู ก็อด มาย เอ็น *gga)
I got ? but rather get hard my n*gga
(ไอ ก็อท บัท ราฑเออะ เก็ท ฮาด มาย เอ็น *gga)
? at the neighborhood park my n*gga
(แอ็ท เดอะ เนเบอะฮุด พาค มาย เอ็น *gga)
what you say young n*gga
(ว็อท ยู เซ ยัง เอ็น *gga)
slip n slide ain’t got guns young n*gga
(ซลิพ เอ็น ซไลด เอน ก็อท กัน ยัง เอ็น *gga)
got funds young n*gga
(ก็อท ฟันด ยัง เอ็น *gga)
dumb n*gga
(ดัม เอ็น *gga)
get ya for motherf*ckin ones
(เก็ท ยา ฟอ motherf*ckin วัน)
and turn you news into none
(แอ็นด เทิน ยู นยู อีนทุ นัน)
n*gga
(เอ็น *gga)

[chorus]
([ โครัซ ])

[C.O.]
([ ซี โอ ])
yo my n*gga
(โย มาย เอ็น *gga)
I’m c.o. n*gga
(แอม ซี โอ เอ็น *gga)
you better slow yo roll my n*gga
(ยู เบทเทอะ ซโล โย โรล มาย เอ็น *gga)
n*gga
(เอ็น *gga)
and that’s word to buddy roe my n*gga
(แอ็นด แด๊ท เวิด ทู บัดดิ โร มาย เอ็น *gga)
so why should I give a f*ck about a ho n*gga
(โซ ฮไว เชิด ดาย กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท ดา โฮ เอ็น *gga)
I’m a go get ya n*gga
(แอม มา โก เก็ท ยา เอ็น *gga)
I can get the ? to da floor [let em know ny n*gga]
(ไอ แค็น เก็ท เดอะ ทู ดา ฟโล [ เล็ท เอ็ม โน ny เอ็น *gga ])
that’s how it go my n*gga
(แด๊ท เฮา อิท โก มาย เอ็น *gga)
I’m go lock it down from the door my n*gga
(แอม โก ล็อค อิท เดาน ฟร็อม เดอะ โด มาย เอ็น *gga)
that’s fo sho my n*gga
(แด๊ท โฟ โช มาย เอ็น *gga)

[Trick Daddy]
([ ทริค แดดดิ ])
and I got ya back my n*gga
(แอ็นด ดาย ก็อท ยา แบ็ค มาย เอ็น *gga)
everywhere I go I be strap
(เอวี่แวร์ ไอ โก ไอ บี ซทแร็พ)
you bet my n*gga
(ยู เบ็ท มาย เอ็น *gga)
and on top of that do be a ?
(แอ็นด ออน ท็อพ อ็อฝ แดท ดู บี อะ)
its all good you know I got stacks my n*gga
(อิทซ ซอร์ เกิด ยู โน ไอ ก็อท ซแท็ค มาย เอ็น *gga)
we rob banks my n*gga
(วี ร็อบ แบ็งค มาย เอ็น *gga)
and we are the only ones smoking stank my n*gga
(แอ็นด วี อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน สโมคกิ้ง ซแท็งค มาย เอ็น *gga)
we runnin through the b*tches that you cant my n*gga
(วี รูนนิน ธรู เดอะ บี *tches แดท ยู แค็นท มาย เอ็น *gga)
f*ckin round with us we will leave you stank my n*gga
(เอฟ *ckin เรานด วิฑ อัซ วี วิล ลีฝ ยู ซแท็งค มาย เอ็น *gga)
n*gga
(เอ็น *gga)

[chorus] – 2X
([ โครัซ ] 2X)

[Deuce Poppito]
([ ดยูซ Poppito ])
whats up my n*gga
(ว็อท อัพ มาย เอ็น *gga)
I’m bout to nut my n*gga
(แอม เบาท ทู นัท มาย เอ็น *gga)
bout to but the gat to ya gut my n*gga
(เบาท ทู บัท เดอะ แกท ทู ยา กัท มาย เอ็น *gga)
whats up I’m bout splash me a n*gga
(ว็อท อัพ แอม เบาท ซพแลฌ มี อะ เอ็น *gga)
bout mash me a trigga
(เบาท แม็ฌ มี อะ trigga)
I’m bout to blast me a n*gga
(แอม เบาท ทู บลาซท มี อะ เอ็น *gga)
you shouldn’t have played with my cock my n*gga
(ยู ชูดดึ่น แฮ็ฝ พเล วิฑ มาย ค็อค มาย เอ็น *gga)
it smells like gun smoke my n*gga
(อิท ซเม็ล ไลค กัน ซโมค มาย เอ็น *gga)
you bout to bleed to ya death my n*gga
(ยู เบาท ทู บลีด ทู ยา เด็ธ มาย เอ็น *gga)
take ya last breath my n*gga
(เทค ยา ลาซท บเร็ธ มาย เอ็น *gga)
what you think this my n*gga
(ว็อท ยู ธิงค ดีซ มาย เอ็น *gga)
I will slide in ya crib
(ไอ วิล ซไลด อิน ยา คริบ)
and put six in ya wig my n*gga
(แอ็นด พัท ซิคซ อิน ยา วิก มาย เอ็น *gga)
that’s how we play my n*gga
(แด๊ท เฮา วี พเล มาย เอ็น *gga)
with a a.k. hide in ya driveway my n*gga
(วิฑ อะ อะ.-เค ไฮด อิน ยา ดายเวย์ มาย เอ็น *gga)
you can run but you cant get away my n*gga
(ยู แค็น รัน บัท ยู แค็นท เก็ท อะเว มาย เอ็น *gga)
I’m go let the click spray my n*gga
(แอม โก เล็ท เดอะ คลิค ซพเร มาย เอ็น *gga)
from the shy to the m.i.a. my n*gga
(ฟร็อม เดอะ ไฌ ทู เดอะ เอ็ม ไอ อะ มาย เอ็น *gga)
slip n slide n*ggas don’t play my n*gga
(ซลิพ เอ็น ซไลด เอ็น *ggas ด้อนท์ พเล มาย เอ็น *gga)

[chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง N Word คำอ่านไทย Trick Daddy feat C.O., Deuce Poppito

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น