เนื้อเพลง iYiYi คำอ่านไทย Cody Simpson ft. Flo Rida

[Flo Rida:]
Shorty, who dat who dat you think always missing you
(ชอร์ดี ฮู แด๊ท ฮู แด๊ท ยู ตริ๊งค ออลเว มีสซิง ยู)
I-I-I cannot get enough of kissing you
(ไอ ไอ ไอ แคนนอท เก็ท อีน๊าฟ ออฟ คีสซิง ยู)
I don’t cry-y-y, ok I she’d a tear, or two
(ไอ ด้อนท์ คราย ยา ยา โอเค ไอ ชี ดา เทียร์ ออ ทู)
On the gri-i-ind, yeah, but girl ain’t no forgetting you, cuz
(ออน เดอะ กาย-ไอ-อา เย่ บั๊ท เกิร์ล เอน โน ฟอร์เกทดิง ยู คัซ)

[Cody Simpson:]
Every minute, every second, every hour of the day
(เอ๊ฟรี่ มิ๊หนิท เอ๊ฟรี่ เซ๊คคั่น เอ๊ฟรี่ เอาเอ้อร์ ออฟ เดอะ เดย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Every hour of the day
(เอ๊ฟรี่ เอาเอ้อร์ ออฟ เดอะ เดย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Everytime that I’m away
(เอฟรี่ไทม์ แดท แอม อะเวย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Missing you, missing you
(มีสซิง ยู มีสซิง ยู)

Every moment that is stolen, it can never be replaced
(เอ๊ฟรี่ โม๊เม้นท แดท อีส สโตเร่น อิท แคน เน๊เว่อร์ บี รีเพลส)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Even if it’s for a day
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิทซ ฟอร์ รา เดย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
I’m a text you up to say
(แอม อะ เท๊กซท์ ยู อั๊พ ทู เซย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Missing you, missing you
(มีสซิง ยู มีสซิง ยู)

Oh baby whenever I’m gone, I’m wishing I was back home
(โอ้ เบ๊บี้ เวนเนฟเว่อร์ แอม กอน แอม วิชชิ่ง ไอ วอส แบ็ค โฮม)
I can feel your heart when we’re apart
(ไอ แคน ฟีล ยัวร์ ฮาร์ท เว็น เวีย อะพาร์ท)
Girl I’m on my way, trust every word I say
(เกิร์ล แอม ออน มาย เวย์ ทรัสท เอ๊ฟรี่ เวิร์ด ได เซย์)
I can’t wait to see your face
(ไอ แค้น เว้ท ทู ซี ยัวร์ เฟซ)
And when I said goodbye, I saw the tears in your eyes as you started to cry
(แอนด์ เว็น ไน เซด กู๊ดบาย ไอ ซอว์ เดอะ เทียร์ ซิน ยัวร์ อาย แอส ยู สท๊าร์ท ทู คราย)
I took your hand, and promised I’ll be right back
(ไอ ทุก ยัวร์ แฮนด์ แดน โพรมิซ แอล บี ไร๊ท แบ็ค)
Girl I’m coming right back to see you smile
(เกิร์ล แอม คัมมิง ไร๊ท แบ็ค ทู ซี ยู สไมล์)

So girl, what I gotta do to make you see
(โซ เกิร์ล ว๊อท ได กอทดา ดู ทู เม้ค ยู ซี)
I mean what I say to you
(ไอ มีน ว๊อท ได เซย์ ทู ยู)
I’ll send you a picture, let you know I miss ya
(แอล เซ็นด ยู อะ พิ๊คเจ้อร์ เล็ท ยู โนว์ ไอ มิส ยา)
Girl send me a kiss, I can’t wait to see ya
(เกิร์ล เซ็นด มี อะ คิสส ไซ แค้น เว้ท ทู ซี ยา)

Every minute, every second, every hour of the day
(เอ๊ฟรี่ มิ๊หนิท เอ๊ฟรี่ เซ๊คคั่น เอ๊ฟรี่ เอาเอ้อร์ ออฟ เดอะ เดย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Every hour of the day
(เอ๊ฟรี่ เอาเอ้อร์ ออฟ เดอะ เดย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Everytime that I’m away
(เอฟรี่ไทม์ แดท แอม อะเวย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Missing you, missing you
(มีสซิง ยู มีสซิง ยู)

Every moment that is stolen, it can never be replaced
(เอ๊ฟรี่ โม๊เม้นท แดท อีส สโตเร่น อิท แคน เน๊เว่อร์ บี รีเพลส)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Even if it’s for a day
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิทซ ฟอร์ รา เดย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
I’m a text you up to say
(แอม อะ เท๊กซท์ ยู อั๊พ ทู เซย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Missing you, missing you
(มีสซิง ยู มีสซิง ยู)
[adsense]
Remember when we first met, I had to tell you that
(รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี เฟิร์สท เหมด ได แฮด ทู เทลล ยู แด้ท)
I couldn’t live without your love
(ไอ คูดซึ่น ลีฟ วิธเอ๊าท ยัวร์ เลิฟ)
Baby I must confess, we were the perfect match
(เบ๊บี้ ไอ มัสท์ คอนเฟสส วี เวีย เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท แหมทช์)
You we’re a gift sent from above
(ยู เวีย อะ กิฟทฺ เซ็นท ฟรอม อะโบ๊ฝ)
When you’re thinking about me, text 1-4-3
(เว็น ยัวร์ ติ๊งกิง อะเบ๊าท มี เท๊กซท์ วัน โฟว์ ที)
That means I love you girl
(แดท มีน ไซ เลิฟ ยู เกิร์ล)
I’ll be your everything, and all you need
(แอล บี ยัวร์ เอฟรี่ติง แอนด์ ออล ยู นี๊ด)
Oh baby, let your heart take the lead
(โอ้ เบ๊บี้ เล็ท ยัวร์ ฮาร์ท เท้ค เดอะ ลี๊ด)

Ooh, so girl, what I gotta do to make you see
(อู้โซ เกิร์ล ว๊อท ได กอทดา ดู ทู เม้ค ยู ซี)
I mean what I say to you
(ไอ มีน ว๊อท ได เซย์ ทู ยู)
I’ll send you a picture, let you know I miss ya
(แอล เซ็นด ยู อะ พิ๊คเจ้อร์ เล็ท ยู โนว์ ไอ มิส ยา)
Girl send me a kiss, I can’t wait to see ya
(เกิร์ล เซ็นด มี อะ คิสส ไอ แค้น เว้ท ทู ซี ยา)

Every minute, every second, every hour of the day
(เอ๊ฟรี่ มิ๊หนิท เอ๊ฟรี่ เซ๊คคั่น เอ๊ฟรี่ เอาเอ้อร์ ออฟ เดอะ เดย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Every hour of the day
(เอ๊ฟรี่ เอาเอ้อร์ ออฟ เดอะ เดย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Everytime that I’m away
(เอฟรี่ไทม์ แดท แอม อะเวย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Missing you, missing you
(มีสซิง ยู มีสซิง ยู)

Every moment that is stolen, it can never be replaced
(เอ๊ฟรี่ โม๊เม้นท แดท อีส สโตเร่น อิท แคน เน๊เว่อร์ บี รีเพลส)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Even if it’s for a day
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิทซ ฟอร์ รา เดย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
I’m a text you up to say
(แอม อะ เท๊กซท์ ยู อั๊พ ทู เซย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Missing you, missing you
(มีสซิง ยู มีสซิง ยู)

[Flo verse:]
Lil mama, ain’t nobody else, I need you girl
(ลิล มามา เอน โนบอดี้ เอ๊ลส ไอ นี๊ด ยู เกิร์ล)
I-I-I got intentions just to please you girl
(ไอ ไอ ไอ กอท อินเทนชั่นสฺ จั๊สท ทู พลีซ ยู เกิร์ล)
And I try-y-y, lady that’s what you deserve
(แอนด์ ได ธราย ยา ยา เล๊ดี้ แด้ท ว๊อท ยู ดีเสริฟ)
Superfly-y-y be more precious than a pearl
(ซู๊ปเพอฟลาย ยา ยา บี มอร์ พรีเชี๊ยส แดน อะ เพิร์ล)
I can’t li-i-ie, pictures in my living room
(ไอ แค้น ลี ไอ ไอ พิ๊คเจ้อร์ ซิน มาย ลีฟวิ่ง รูม)
When I ri-i-ide, dashboard, digital
(เว็น ไน อาไร ไอ ไอดี แดชบอร์ด ดิจิตอล)
To the sky-y-y, so thankful that you’re in my world
(ทู เดอะ สกาย ยา ยา โซ แต๊งฟลู แดท ยัวร์ อิน มาย เวิลด)
Do or di-i-ie, baby, I ain’t kidding you
(ดู ออ ดี ไอ ไอ เบ๊บี้ ไอ เอน คิดดิง ยู)

I don’t wanna be your distant man
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ยัวร์ ดิซแตน แมน)
Tellin me I don’t do enough for plans
(เทลลิน มี ไอ ด้อนท์ ดู อีน๊าฟ ฟอร์ แพลน)
I really can’t afford to let it hit the fan
(ไอ เรียลรี๊ แค้น แอฟฟอร์ด ทู เรด ดิท ฮิท เดอะ แฟน)
Girl, every minute I wanna hold your hand
(เกิร์ล เอ๊ฟรี่ มิ๊หนิท ไอ วอนนา โฮลด์ ยัวร์ แฮนด์)
Ain’t no limit to the words I’m saying
(เอน โน ลิ๊หมิท ทู เดอะ เวิร์ด แอม เซยิ่ง)
I don’t wanna rock with a brand new band
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ร๊อค วิธ อะ แบรนดฺ นิว แบนด์)
Just you, lil mama, that’s grand
(จั๊สท ยู ลิล มาม่า แด้ท แกรนด์)
I’ve been all over the land, and
(แอบ บีน ออล โอ๊เว่อร์ เดอะ แลนด์ แอนด์)

Every minute, every second, every hour of the day
(เอ๊ฟรี่ มิ๊หนิท เอ๊ฟรี่ เซ๊คคั่น เอ๊ฟรี่ เอาเอ้อร์ ออฟ เดอะ เดย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Every hour of the day
(เอ๊ฟรี่ เอาเอ้อร์ ออฟ เดอะ เดย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Everytime that I’m away
(เอฟรี่ไทม์ แดท แอม อะเวย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Missing you, missing you
(มีสซิง ยู มีสซิง ยู)

Every moment that is stolen, it can never be replaced
(เอ๊ฟรี่ โม๊เม้นท แดท อีส สโตเร่น อิท แคน เน๊เว่อร์ บี รีเพลส)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Even if it’s for a day
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิทซ ฟอร์ รา เดย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
I’m a text you up to say
(แอม อะ เท๊กซท์ ยู อั๊พ ทู เซย์)
Iyiyi
(ยาย ยาย ยา ยา)
Missing you, missing you
(มีสซิง ยู มีสซิง ยู)

Oh, yeah
(โอ้ เย่)
I’m missing you
(แอม มีสซิง ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง iYiYi คำอ่านไทย Cody Simpson ft. Flo Rida

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น