เนื้อเพลง Adrian คำอ่านไทย Jewel

Adrian came home again last summer
(Adrian เคม โฮม อะเกน ลาซท ซัมเมอะ)
things just haven’t been the same around here
(ธิง จัซท แฮฟเวน บีน เดอะ เซม อะเรานด เฮียร)
people talk
(พี๊เพิ่ล ทอค)
people stare
(พี๊เพิ่ล ซแท)
oh, Adrian, come out and play
(โอ , Adrian , คัม เอ้า แอ็นด พเล)
an unfortunate accident in a canoe
(แอน อันฟอชุนิท แอคซิเด็นท อิน อะ คะนู)
Dr. said, I’m sorry not much I can do
(เดทเออะ เซ็ด , แอม ซอริ น็อท มัช ไอ แค็น ดู)
the air was so still
(ดิ แอ วอส โซ ซทิล)
his eyes they did not blink
(ฮิส ไอ เด ดิด น็อท บลิงค)
oh, Adrian, come out and play
(โอ , Adrian , คัม เอ้า แอ็นด พเล)
Little Mary Epperson like him
(ลิ๊ทเทิ่ล แมริ Epperson ไลค ฮิม)
she vowed always to watch after him
(ชี เฝา ออลเว ทู ว็อช อาฟเทอะ ฮิม)
still he did not move
(ซทิล ฮี ดิด น็อท มูฝ)
Dr. said it’s no use
(เดทเออะ เซ็ด อิทซ โน ยูซ)
oh, Adrian, come out and play
(โอ , Adrian , คัม เอ้า แอ็นด พเล)

She sat by his side, watched the years fly by
(ชี แซ็ท ไบ ฮิส ไซด , ว็อช เดอะ เยีย ฟไล ไบ)
he looked so fragile, he looked so small
(ฮี ลุค โซ ฟแรจอิล , ฮี ลุค โซ ซมอล)
she wondered why he was still alive at all
(ชี วันเดอะ ฮไว ฮี วอส ซทิล อะไลฝ แอ็ท ดอร์)

Everyone in town had that I’m sorry look
(เอ๊วี่วัน อิน ทาวน์ แฮ็ด แดท แอม ซอริ ลุค)
they talked in a whispered hush, said
(เด ทอค อิน อะ ฮวีซเพอะ ฮัฌ , เซ็ด)
I’d turn the machines off
(อาย เทิน เดอะ มะฌีน ออฟฟ)
but still she sat by his side
(บัท ซทิล ชี แซ็ท ไบ ฮิส ไซด)
said, life he won’t be denied
(เซ็ด , ไลฟ ฮี ว็อนท บี ดิไน)
oh, Adrian, come out and play
(โอ , Adrian , คัม เอ้า แอ็นด พเล)
yellow flowers decorate his bedroom
(เยลโล ฟเลาเออะ เดคโอะเรท ฮิส เบดรูม)
sign above the door says, welcome home
(ไซน อะบัฝ เดอะ โด เซ , เวลคัม โฮม)
but he just sits and stares
(บัท ฮี จัซท ซิท แซน ซแท)
he’s awake but he’s still not there
(อีส อะเวค บัท อีส ซทิล น็อท แดร์)
oh, Adrian, come out and play
(โอ , Adrian , คัม เอ้า แอ็นด พเล)

she sat by his side
(ชี แซ็ท ไบ ฮิส ไซด)
and watched the years fly by
(แอ็นด ว็อช เดอะ เยีย ฟไล ไบ)
he look so fragile, he look so small
(ฮี ลุค โซ ฟแรจอิล , ฮี ลุค โซ ซมอล)
she wondered why he was still alive at all
(ชี วันเดอะ ฮไว ฮี วอส ซทิล อะไลฝ แอ็ท ดอร์)

little Mary Epperson grew up lovely
(ลิ๊ทเทิ่ล แมริ Epperson กรู อัพ ลัฝลิ)
and she still comes to visit him on Sundays
(แอ็นด ชี ซทิล คัม ทู ฝีสอิท ฮิม ออน ซันดิ)
he’s like and unused toy
(อีส ไลค แอ็นด อันยูส ทอย)
he’s got big hands but the mind of a little boy
(อีส ก็อท บิก แฮ็นด บัท เดอะ ไมนด อ็อฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บอย)
oh, Adrian, come out and play
(โอ , Adrian , คัม เอ้า แอ็นด พเล)

Adrian came home again last summer
(Adrian เคม โฮม อะเกน ลาซท ซัมเมอะ)
things just haven’t been the same around here
(ธิง จัซท แฮฟเวน บีน เดอะ เซม อะเรานด เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Adrian คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น