เนื้อเพลง Love’s In Need Of Love Today คำอ่านไทย Whitney Houston

Good morn or evening friends
(เกิด มอน ออ อีฝนิง ฟเร็นด)
Here’s your friendly announcer
(เฮียร ยุร ฟเรนดลิ แอ็นเนานเซอะ)
I have serious news to pass on to every-body
(ไอ แฮ็ฝ ซีเรียซ นยู ทู เพซ ออน ทู เอฝริ บอดอิ)
What I’m about to say
(ว็อท แอม อะเบาท ทู เซ)
Could mean the world’s disaster
(เคิด มีน เดอะ เวิลด ดิสาซเทอะ)
Could change your joy and laughter to tears and pain
(เคิด เชนจ ยุร จอย แอ็นด ลาฟเทอะ ทู เทีย แซน เพน)

It’s that
(อิทซ แดท)
Love’s in need of love today
(ลัฝ ซิน นีด อ็อฝ ลัฝ ทุเด)
Don’t delay
(ด้อนท์ ดิเล)
Send yours in right away
(เซ็นด ยุร ซิน ไรท อะเว)
Hate’s goin’ round
(เฮท โกอิน เรานด)
Breaking many hearts
(บเรคคิง เมนอิ ฮาท)
Stop it please
(ซท็อพ อิท พลีส)
Before it’s gone too far
(บิโฟ อิทซ กอน ทู ฟา)

The force of evil plans
(เดอะ โฟซ อ็อฝ อี๊วิ้ว แพล็น)
To make you its possession
(ทู เมค ยู อิทซ พ็อสเสฌอัน)
And it will if we let it
(แอ็นด ดิท วิล อิฟ วี เล็ท ดิธ)
Destroy ev-er-y-body
(ดิซทรอย ev er วาย บอดอิ)
We all must take
(วี ออล มัซท เทค)
Precautionary measures
(พริคอฌะเนริ เมฉเออะ)
If love and please you treasure
(อิฟ ลัฝ แอ็นด พลีส ยู ทเรฉเออะ)
Then you’ll hear me when I say
(เด็น โยว เฮีย มี ฮเว็น นาย เซ)

Oh that
(โอ แดท)
Love’s in need of love today
(ลัฝ ซิน นีด อ็อฝ ลัฝ ทุเด)
love’s in need of love today
(ลัฝ ซิน นีด อ็อฝ ลัฝ ทุเด)
Don’t delay
(ด้อนท์ ดิเล)
don’t delay
(ด้อนท์ ดิเล)
Send yours in right away
(เซ็นด ยุร ซิน ไรท อะเว)
right a-way
(ไรท ดา เว)
Hate’s goin’ round
(เฮท โกอิน เรานด)
hate’s goin’ round
(เฮท โกอิน เรานด)
Breaking many hearts
(บเรคคิง เมนอิ ฮาท)
break-ing hearts
(บเรค อิง ฮาท)
Stop it please
(ซท็อพ อิท พลีส)
stop it please
(ซท็อพ อิท พลีส)
Before it’s gone too far
(บิโฟ อิทซ กอน ทู ฟา)
gone too far
(กอน ทู ฟา)

People you know that
(พี๊เพิ่ล ยู โน แดท)
Love’s in need of love today
(ลัฝ ซิน นีด อ็อฝ ลัฝ ทุเด)
love’s in need of love today
(ลัฝ ซิน นีด อ็อฝ ลัฝ ทุเด)
Don’t delay
(ด้อนท์ ดิเล)
don’t de-lay
(ด้อนท์ ดี เล)

Send yours in right away
(เซ็นด ยุร ซิน ไรท อะเว)
right a-way
(ไรท ดา เว)
You know that hate’s
(ยู โน แดท เฮท)
hate’s
(เฮท)
Hate’s goin’ round
(เฮท โกอิน เรานด)
goin’ round
(โกอิน เรานด)
Breaking many hearts
(บเรคคิง เมนอิ ฮาท)
break-ing hearts
(บเรค อิง ฮาท)
Stop stop it please
(ซท็อพ ซท็อพ อิท พลีส)
Before it’s gone too far
(บิโฟ อิทซ กอน ทู ฟา)
gone too far
(กอน ทู ฟา)

It’s up to you cause
(อิทซ อัพ ทู ยู คอส)
Love’s in need of love today
(ลัฝ ซิน นีด อ็อฝ ลัฝ ทุเด)
love’s in need of love today
(ลัฝ ซิน นีด อ็อฝ ลัฝ ทุเด)
Don’t delay
(ด้อนท์ ดิเล)
don’t de-lay
(ด้อนท์ ดี เล)
Send yours in right away
(เซ็นด ยุร ซิน ไรท อะเว)
right a-way
(ไรท ดา เว)
You know that hate’s
(ยู โน แดท เฮท)
hate’s
(เฮท)
Hate’s goin’ round
(เฮท โกอิน เรานด)
goin’ round
(โกอิน เรานด)
Breaking_hate’s tried to break my heart many times
(กำลังบเรค _เฮท ทไร ทู บเรค มาย ฮาท เมนอิ ไทม)
break-ing hearts
(บเรค อิง ฮาท)
Don’t_you’ve got to stop it please
(ด้อนท์ _ยู๊ฟ ก็อท ทู ซท็อพ อิท พลีส)
stop it please
(ซท็อพ อิท พลีส)
Before before before
(บิโฟ บิโฟ บิโฟ)
gone too far
(กอน ทู ฟา)

Love’s in need of love love today
(ลัฝ ซิน นีด อ็อฝ ลัฝ ลัฝ ทุเด)
love’s in need of love today
(ลัฝ ซิน นีด อ็อฝ ลัฝ ทุเด)
Don’t delay
(ด้อนท์ ดิเล)
don’t de-lay
(ด้อนท์ ดี เล)
Send yours in right away
(เซ็นด ยุร ซิน ไรท อะเว)
right a-way
(ไรท ดา เว)
You know that hate’s goin’ around
(ยู โน แดท เฮท โกอิน อะเรานด)
hate’s goin’
(เฮท โกอิน)
Hate’s going around hate’s going around
(เฮท โกอิ้ง อะเรานด เฮท โกอิ้ง อะเรานด)
round break-
(เรานด บเรค)
And it tried to break up many hearts
(แอ็นด ดิท ทไร ทู บเรค อัพ เมนอิ ฮาท)
ing hearts Stop
(อิง ฮาท ซท็อพ)
You’ve got to I’ve got to They’ve got to
(ยู๊ฟ ก็อท ทู แอฝ ก็อท ทู เดวฟ ก็อท ทู)
it please
(อิท พลีส)
We’ve got to They’ve got to We’ve got to
(หวีบ ก็อท ทู เดวฟ ก็อท ทู หวีบ ก็อท ทู)
gone
(กอน)
Stop it before it’s gone too far
(ซท็อพ อิท บิโฟ อิทซ กอน ทู ฟา)
too far
(ทู ฟา)
Love’s love’s in need of love
(ลัฝ ลัฝ ซิน นีด อ็อฝ ลัฝ)
love’s in need of love
(ลัฝ ซิน นีด อ็อฝ ลัฝ)
Did you ever think that love would be in need of love today
(ดิด ยู เอฝเออะ ธิงค แดท ลัฝ เวิด บี อิน นีด อ็อฝ ลัฝ ทุเด)
to-day don’t
(ทู เด ด้อนท์)
Don’t delay
(ด้อนท์ ดิเล)
de-lay
(ดี เล)
Send yours in right away
(เซ็นด ยุร ซิน ไรท อะเว)
right a-way
(ไรท ดา เว)

Hate’s hate’s
(เฮท เฮท)
hate’s goin’ round
(เฮท โกอิน เรานด)
Bring it down a little love is very peaceful
(บริง อิท เดาน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ อีส เฝริ พีซฟุล)
So bring it down a little
(โซ บริง อิท เดาน อะ ลิ๊ทเทิ่ล)
stop it please
(ซท็อพ อิท พลีส)
gone too far
(กอน ทู ฟา)
love’s in need
(ลัฝ ซิน นีด)
of love today
(อ็อฝ ลัฝ ทุเด)
don’t delay
(ด้อนท์ ดิเล)
right away awaaaay
(ไรท อะเว awaaaay)
love’s in need
(ลัฝ ซิน นีด)
of love today
(อ็อฝ ลัฝ ทุเด)
don’t delay
(ด้อนท์ ดิเล)
right away awaaaay
(ไรท อะเว awaaaay)
hate’s goin round
(เฮท โกอิน เรานด)
breaking hearts
(บเรคคิง ฮาท)
Well, please stop it
(เว็ล , พลีส ซท็อพ อิท)
Uw L-O-V-E love Oh, L-O-V-E love
(Uw แอล โอ วี อี ลัฝ โอ , แอล โอ วี อี ลัฝ)
love’s in need
(ลัฝ ซิน นีด)
of love today
(อ็อฝ ลัฝ ทุเด)
don’t delay
(ด้อนท์ ดิเล)
right away
(ไรท อะเว)
Just give the world LOVE.
(จัซท กิฝ เดอะ เวิลด ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love’s In Need Of Love Today คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น