เนื้อเพลง Lowrider คำอ่านไทย Cypress Hill feat Mellow Man Ace

[Mellow Man Ace: repeat 2X]
([ เมลโล แม็น เอซ : ริพีท 2X ])
Low-ri-der.. low-ri-der..
(โล ri der โล ri der)

[Intro: B-Real + [Mellow Man Ace]]
([ อินโทร : บี ริแอ็ล + [ เมลโล แม็น เอซ ] ])
Aww, comin through fo’ real we Cypress Hill, ohh baby
(อาวว , คัมอิน ธรู โฟ ริแอ็ล วี ไซพเร็ซ ฮิล , โอ้ เบบิ)
Got that crunk, for yo’ trunk, goin gangsta crazy
(ก็อท แดท ครัก , ฟอ โย ทรังค , โกอิน แก๊งซดา คเรสิ)
We some real life hustlers, playin games in the street
(วี ซัม ริแอ็ล ไลฟ ฮัซเลอะ , เพลย์ยิน เกม ซิน เดอะ ซทรีท)
We got that low-ri-der, scrapin dippin on three [low-ri-der]
(วี ก็อท แดท โล ri der , scrapin ดิพพิน ออน ธรี [ โล ri der ])
So pop your collar, give a holla, throw yo’ dubs in the air
(โซ พ็อพ ยุร คอลเลอะ , กิฝ อะ ฮอลละ , ธโร โย ดับ ซิน ดิ แอ)
We tear the roof, off the mother, lady let down yo’ hair
(วี เทีย เดอะ รูฟ , ออฟฟ เดอะ ม๊าเธ่อร์ , เลดิ เล็ท เดาน โย แฮ)
Playa do that thang, that make you feel alright [low-ri-der]
(พอลเย ดู แดท เตง , แดท เมค ยู ฟีล ออลไร๊ท [ โล ri der ])
Smoke that tree, crack that brew, we gettin freaky tonight
(ซโมค แดท ทรี , คแร็ค แดท บรู , วี เกดดิน ฟรีคกี้ทุไนท)

[B-Real]
([ บี ริแอ็ล ])
Now when people are done, bumpin they head to this
(เนา ฮเว็น พี๊เพิ่ล อาร์ ดัน , บั้มปิน เด เฮ็ด ทู ดีซ)
You wonder why you wanted anything instead of this
(ยู วันเดอะ ฮไว ยู ว็อนท เอนอิธิง อินซเทด อ็อฝ ดีซ)
We been makin you bounce, for many years already
(วี บีน เมกิน ยู เบานซ , ฟอ เมนอิ เยีย ออลเรดอิ)
Rock steady and cut, many n*ggaz to confetti
(ร็อค ซเทดอิ แอ็นด คัท , เมนอิ เอ็น *ggaz ทู ค็อนเฟททิ)
But I just want to blaze it up; whether it’s the mic or a spliff
(บัท ไอ จัซท ว็อนท ทู บเลส อิท อัพ ; ฮเวทเออะ อิทซ เดอะ ไมคะ ออ รา สพิริฟ)
Yes my gift is to amaze you all
(เย็ซ มาย กิฟท อีส ทู อะเมส ยู ออล)
Thought I couldn’t come for ten my friend, but guess what?
(ธอท ไอ คูดซึ่น คัม ฟอ เท็น มาย ฟเร็นด , บัท เก็ซ ว็อท)
I slay n*ggaz and still savin my best nut [low-ri-der]
(ไอ ซเล เอ็น *ggaz แอ็นด ซทิล เซฝวิน มาย เบ็ซท นัท [ โล ri der ])
But you better cover your eyes, cause you never know when
(บัท ยู เบทเทอะ คัฝเออะ ยุร ไอ , คอส ยู เนฝเวอะ โน ฮเว็น)
I spit it out and start some flowin
(ไอ ซพิท ดิธ เอ้า แอ็นด ซทาท ซัม โฟว์วิน)
I drop rhymes that grow like trees you’re smokin
(ไอ ดร็อพ ไรม แดท กโร ไลค ทรี ยัวร์ สโมกิน)
Ear drums feel like lungs, your brain’s chokin
(เอีย ดรัม ฟีล ไลค ลัง , ยุร บเรน โชคกิน)
Just let it soak in, seep in, creep in
(จัซท เล็ท ดิธ โซค อิน , ซีพ อิน , ครีพ อิน)
I’m keepin, all you motherf*ckers in the deep end [low-ri-der]
(แอม คริพปิน , ออล ยู motherf*ckers ซิน เดอะ ดีพ เอ็นด [ โล ri der ])
You wanna trip? Then I got luggage
(ยู วอนนา ทริพ เด็น นาย ก็อท ลักกิจ)
I stuff you in and send you off, cause you ain’t rugged
(ไอ ซทัฟ ยู อิน แอ็นด เซ็นด ยู ออฟฟ , คอส ยู เอน รักกิด)

[Chorus + [Mellow Man Ace]]
([ โครัซ + [ เมลโล แม็น เอซ ] ])
Aww, comin through fo’ real we Cypress Hill, ohh baby
(อาวว , คัมอิน ธรู โฟ ริแอ็ล วี ไซพเร็ซ ฮิล , โอ้ เบบิ)
Got that crunk, for yo’ trunk, goin gangsta crazy
(ก็อท แดท ครัก , ฟอ โย ทรังค , โกอิน แก๊งซดา คเรสิ)
We some real life hustlers, playin games in the street [low-ri-der]
(วี ซัม ริแอ็ล ไลฟ ฮัซเลอะ , เพลย์ยิน เกม ซิน เดอะ ซทรีท [ โล ri der ])
We got that low-ri-der, scrapin dippin on three
(วี ก็อท แดท โล ri der , scrapin ดิพพิน ออน ธรี)
So pop yo’ collar, give a holla, throw the dubs in the air [low-ri-der]
(โซ พ็อพ โย คอลเลอะ , กิฝ อะ ฮอลละ , ธโร เดอะ ดับ ซิน ดิ แอ [ โล ri der ])
We tear the roof, off the mother, lady let down yo’ hair
(วี เทีย เดอะ รูฟ , ออฟฟ เดอะ ม๊าเธ่อร์ , เลดิ เล็ท เดาน โย แฮ)
Playa do that thang, that make you feel alright [low-ri-der]
(พอลเย ดู แดท เตง , แดท เมค ยู ฟีล ออลไร๊ท [ โล ri der ])
Smoke that tree, crack that brew, we gettin freaky tonight
(ซโมค แดท ทรี , คแร็ค แดท บรู , วี เกดดิน ฟรีคกี้ทุไนท)

[B-Real & Sen Dog]
([ บี ริแอ็ล & เส็น ด็อก ])
Cause, we’re Cypress Hill, come on and ride with us
(คอส , เวีย ไซพเร็ซ ฮิล , คัมมอน แอ็นด ไรด วิฑ อัซ)
Just get inside, we bouncin dippin, chop it up real tough
(จัซท เก็ท อีนไซด , วี เบ๊าซิน ดิพพิน , ช็อพ อิท อัพ ริแอ็ล ทั๊ฟ)
Lean to the side, pimp yo’ hat, tilt yo’ seat on back
(ลีน ทู เดอะ ไซด , พิมพ โย แฮ็ท , ทิลท โย ซีท ออน แบ็ค)
Don’t front on me, baby boy, and break bread with the sack [low-ri-der]
(ด้อนท์ ฟรันท ออน มี , เบบิ บอย , แอ็นด บเรค บเร็ด วิฑ เดอะ แซ็ค [ โล ri der ])

[Sen Dog]
([ เส็น ด็อก ])
I be the vato with the fine hoodrat in the ranfla
(ไอ บี เดอะ vato วิฑ เดอะ ไฟน ฮูดัท อิน เดอะ ranfla)
Always roll deep on the streets like the mafia
(ออลเว โรล ดีพ ออน เดอะ ซทรีท ไลค เดอะ แมฟเฟียะ)
Pleito, just might come back and haunt ya
(Pleito , จัซท ไมท คัม แบ็ค แอ็นด ฮอนท ยา)
Flossin too much, no vato’s gonna want ya
(ฟอสซิน ทู มัช , โน vatos กอนนะ ว็อนท ยา)
Not right here homes, we’re past all of that
(น็อท ไรท เฮียร โฮม , เวีย พาซท ดอร์ อ็อฝ แดท)
Makin that feria, spittin that raps
(เมกิน แดท feria , สปิทดิน แดท แร็พ)
Ya me conoces, I’m down for my calle
(ยา มี conoces , แอม เดาน ฟอ มาย ไคเอ)
Cypress Ave, y a pudo les madre [low-ri-der]
(ไซพเร็ซ อาเฝ , วาย อะ pudo เลซ มาเด [ โล ri der ])
Ya tu sabes, we don’t play that sh*t
(ยา ทู sabes , วี ด้อนท์ พเล แดท ฌะ *ที)
Any pendejo’s gettin hit up quick
(เอนอิ pendejos เกดดิน ฮิท อัพ ควิค)
Whassup ese? What hood you claim?
(ฮวัดสับ อีส ว็อท ฮุด ยู คเลม)
Now throw it up and down like it ain’t no thang [low-ri-der]
(เนา ธโร อิท อัพ แอ็นด เดาน ไลค อิท เอน โน เตง [ โล ri der ])
Hands in the air with the pinky rings
(แฮ็นด ซิน ดิ แอ วิฑ เดอะ พีงคอิ ริง)
Soul Assassins, runnin everything
(โซล แอ็ซแซซซิน , รูนนิน เอ๊วี่ติง)
To all you vatos, make sure you check this
(ทู ออล ยู vatos , เมค ฌุร ยู เช็ค ดีซ)
In every barrio, I’m well respected [low-ri-der]
(อิน เอฝริ บาร์ริโอ , แอม เว็ล ริซเพคท [ โล ri der ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Mellow Man Ace: repeat 4X to fade]
([ เมลโล แม็น เอซ : ริพีท 4X ทู เฝด ])
Low-ri-der.. low-ri-der..
(โล ri der โล ri der)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lowrider คำอ่านไทย Cypress Hill feat Mellow Man Ace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น