เนื้อเพลง If My Heart Was a House คำอ่านไทย Owl City

You’re the sky that I fell through
(ยัวร์ เดอะ ซไค แดท ไอ เฟ็ล ธรู)
And I remember the view whenever I’m holding you
(แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ เดอะ ฝยู ฮเว็นเอฝเออะ แอม โฮลดิง ยู)
The sun hung from a string
(เดอะ ซัน ฮัง ฟร็อม มา ซทริง)
Looking down on the world as it warmed over everything
(ลุคอิง เดาน ออน เดอะ เวิลด แอ็ส ซิท วอม โอเฝอะ เอ๊วี่ติง)
Chills run down my spine as our fingers intwine
(ชิล รัน เดาน มาย ซไพน แอ็ส เอ๊า ฟีงเกอะ intwine)
And your sides harmonize with mine
(แอ็นด ยุร ไซด ฮาโมะไนส วิฑ ไมน)
Unmistakably I can still feel your heart
(อันมิซเทคอับลิ ไอ แค็น ซทิล ฟีล ยุร ฮาท)
Beat fast when you dance with me
(บีท ฟัซท ฮเว็น ยู ดานซ วิฑ มี)

We got older and I should have known
(วี ก็อท โอลเดอะ แอ็นด ดาย เชิด แฮ็ฝ โนน)
[Do you feel alive?]
([ ดู ยู ฟีล อะไลฝ ])
That I’d feel colder when I walk alone
(แดท อาย ฟีล โคลเดอ ฮเว็น นาย วอค อะโลน)
[Oh, but you’ll survive]
([ โอ , บัท โยว เซอะไฝฝ ])
So I may as well ditch my dismay
(โซ ไอ เม แอ็ส เว็ล ดิช มาย ดิซเม)
[Bombs away… Bombs away…]
([ บ็อม อะเว บ็อม อะเว ])

Circle me and the needles moves gracefully
(เซ๊อร์เคิ้ล มี แอ็นด เดอะ นี๊ดเดิ้ล มูฝ กเรซฟุลิ)
Back and forth, if my heart was a compass you’d be North
(แบ็ค แอ็นด โฟธ , อิฟ มาย ฮาท วอส ซา คัมพัซ ยูต บี นอธ)
Risk it all cause I’ll catch you if you fall
(ริซค อิท ดอร์ คอส แอล แค็ช ยู อิฟ ยู ฟอล)
Wherever you go, if my heart was a house you’d be home
(ฮแวเรฝเออะ ยู โก , อิฟ มาย ฮาท วอส ซา เฮาซ ยูต บี โฮม)

It makes me smile because you said it best
(อิท เมค มี ซไมล บิคอส ยู เซ็ด ดิท เบ็ซท)
I would clearly feel blessed if the sun rose up from the west
(ไอ เวิด คเลียลิ ฟีล บเล็ซ อิฟ เดอะ ซัน โรส อัพ ฟร็อม เดอะ เว็ซท)
Flower balm perfume, all my clothes smell like you
(ฟเลาเออะ บาม เพอฟยูม , ออล มาย คโลฑ ซเม็ล ไลค ยู)
Cause your favorite shade is navy blue
(คอส ยุร เฟเฝอะริท เฌด อีส เนฝิ บลู)

I walk slowly when I’m on my own
(ไอ วอค ซโลลิ ฮเว็น แอม ออน มาย โอน)
[Do you feel alive?]
([ ดู ยู ฟีล อะไลฝ ])
Yeah, but frankly I still feel alone
(เย่ , บัท ฟแร็งคลิ ไอ ซทิล ฟีล อะโลน)
[Oh, but you’ll survive]
([ โอ , บัท โยว เซอะไฝฝ ])
So I may as well ditch my dismay
(โซ ไอ เม แอ็ส เว็ล ดิช มาย ดิซเม)
[Bombs away… Bombs away…]
([ บ็อม อะเว บ็อม อะเว ])

Circle me and the needles moves gracefully
(เซ๊อร์เคิ้ล มี แอ็นด เดอะ นี๊ดเดิ้ล มูฝ กเรซฟุลิ)
Back and forth, if my heart was a compass you’d be North
(แบ็ค แอ็นด โฟธ , อิฟ มาย ฮาท วอส ซา คัมพัซ ยูต บี นอธ)
Risk it all cause I’ll catch you if you fall
(ริซค อิท ดอร์ คอส แอล แค็ช ยู อิฟ ยู ฟอล)
Wherever you go, if my heart was a house you’d be home
(ฮแวเรฝเออะ ยู โก , อิฟ มาย ฮาท วอส ซา เฮาซ ยูต บี โฮม)

If my heart was a house, you’d be home
(อิฟ มาย ฮาท วอส ซา เฮาซ , ยูต บี โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If My Heart Was a House คำอ่านไทย Owl City

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น