เนื้อเพลง When I See You คำอ่านไทย Macy Gray

It’s been 3 days since I screamed and hung up on ya
(อิทซ บีน ที เด ซินซ ไอ ซครีม แอ็นด ฮัง อัพ ออน ยา)
All I wanted was to hold you tight
(ออล ไอ ว็อนท วอส ทู โฮลด ยู ไทท)
I’m sorry, baby, never meant to be mean to ya
(แอม ซอริ , เบบิ , เนฝเวอะ เม็นท ทู บี มีน ทู ยา)
And I hope you call me back tonight
(แอ็นด ดาย โฮพ ยู คอล มี แบ็ค ทุไนท)

You’re hesitating ’cause you don’t want a love affair
(ยัวร์ เฮสอิเททิง คอส ยู ด้อนท์ ว็อนท ดา ลัฝ แอ็ฟแฟ)
I promise, babe, it’ll be alright
(ไอ พรอมอิซ , เบบ , อิว บี ออลไร๊ท)
Truth is all I’m doin’ is missin’ ya
(ทรูธ อีส ซอร์ แอม โดย อีส มิซซิน ยา)
Thinkin’ ever when I’m gonna see you
(ติ้งกิน เอฝเออะ ฮเว็น แอม กอนนะ ซี ยู)

And baby, when I see ya
(แอ็นด เบบิ , ฮเว็น นาย ซี ยา)
I’m gonna love you all over the place
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู ออล โอเฝอะ เดอะ พเลซ)
And baby, when I see ya
(แอ็นด เบบิ , ฮเว็น นาย ซี ยา)
I’m gonna kiss you all over your face
(แอม กอนนะ คิซ ยู ออล โอเฝอะ ยุร เฟซ)

Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

It’s been 3 days since you screamed and hung up on me
(อิทซ บีน ที เด ซินซ ยู ซครีม แอ็นด ฮัง อัพ ออน มี)
All you wanted was to hold me tight
(ออล ยู ว็อนท วอส ทู โฮลด มี ไทท)
Now you’re callin’ to say, ” Hey ” and make up with me
(เนา ยัวร์ คอลลิน ทู เซ , ” เฮ ” แอ็นด เมค อัพ วิฑ มี)
But I think I need a little more time
(บัท ไอ ธิงค ไอ นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม ไทม)

I’m hesitating ’cause I don’t want a love affair
(แอม เฮสอิเททิง คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดา ลัฝ แอ็ฟแฟ)
And I want a love to be alright
(แอ็นด ดาย ว็อนท ดา ลัฝ ทู บี ออลไร๊ท)
Truth is all I’m doin’ is missin’ ya
(ทรูธ อีส ซอร์ แอม โดย อีส มิซซิน ยา)
Thinkin’ ever when I’m gonna see you
(ติ้งกิน เอฝเออะ ฮเว็น แอม กอนนะ ซี ยู)

And baby, when [When] I [I] see ya [See ya]
(แอ็นด เบบิ , ฮเว็น [ ฮเว็น ] ไอ [ ไอ ] ซี ยา [ ซี ยา ])
I’m gonna love you all over the place
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู ออล โอเฝอะ เดอะ พเลซ)
And baby, when I see ya [I-I]
(แอ็นด เบบิ , ฮเว็น นาย ซี ยา [ ไอ ไอ ])
I’m gonna kiss you all over your face
(แอม กอนนะ คิซ ยู ออล โอเฝอะ ยุร เฟซ)

Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

Dance with me, love
(ดานซ วิฑ มี , ลัฝ)
Peace and love with your hands ??
(พีซ แอ็นด ลัฝ วิฑ ยุร แฮ็นด)
Spread a little love all over my face
(ซพเร็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ออล โอเฝอะ มาย เฟซ)
When I see you
(ฮเว็น นาย ซี ยู)

Yeah, baby
(เย่ , เบบิ)
Hey, baby
(เฮ , เบบิ)
I’m gonna
(แอม กอนนะ)
I’m gonna love you all over the place
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู ออล โอเฝอะ เดอะ พเลซ)

When I see ya [I’m gonna love you all over the place]
(ฮเว็น นาย ซี ยา [ แอม กอนนะ ลัฝ ยู ออล โอเฝอะ เดอะ พเลซ ])
I’m gonna love you all over the place [I’m gonna love
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู ออล โอเฝอะ เดอะ พเลซ [ แอม กอนนะ ลัฝ)
you, yeah, baby]
(ยู , เย่ , เบบิ ])
When I see ya
(ฮเว็น นาย ซี ยา)
I’m gonna kiss you all over your face
(แอม กอนนะ คิซ ยู ออล โอเฝอะ ยุร เฟซ)

When I see ya [Yeah, yeah]
(ฮเว็น นาย ซี ยา [ เย่ , เย่ ])
I’m gonna love you all over the place [I’m gonna love
(แอม กอนนะ ลัฝ ยู ออล โอเฝอะ เดอะ พเลซ [ แอม กอนนะ ลัฝ)
you all over the place]
(ยู ออล โอเฝอะ เดอะ พเลซ ])
When I see ya
(ฮเว็น นาย ซี ยา)
I’m gonna kiss you all over your face
(แอม กอนนะ คิซ ยู ออล โอเฝอะ ยุร เฟซ)

Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I See You คำอ่านไทย Macy Gray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น