เนื้อเพลง For The Record คำอ่านไทย Mariah Carey

For the record
(ฟอ เดอะ เรคออด)
You oughta know
(ยู เอ้าดา โน)
You wasn’t thinking
(ยู วอสซึ้น ติ้งกิง)
When you let me go
(ฮเว็น ยู เล็ท มี โก)

But whatever
(บัท ฮว็อทเอฝเออะ)
That’s how it goes
(แด๊ท เฮา อิท โกซ)
Win some you lose some
(วิน ซัม ยู ลูส ซัม)
And others you hold in your heart
(แอ็นด อัฑเออะ ยู โฮลด อิน ยุร ฮาท)

Why it gets so hard
(ฮไว อิท เก็ท โซ ฮาด)
Tears you all apart
(เทีย ยู ออล อะพาท)
Even though you try to let go
(อีเฝ็น โธ ยู ทไร ทู เล็ท โก)
No, no, no
(โน , โน , โน)

Suddenly you’re here
(ซั๊ดเด้นลี่ ยัวร์ เฮียร)
And it’s so surreal
(แอ็นด อิทซ โซ เซอร์เรียล)
And I don’t know
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน)
What the deal
(ว็อท เดอะ ดีล)

Cause when I’m looking in your eyes
(คอส ฮเว็น แอม ลุคอิง อิน ยุร ไอ)
Feels like the first time
(ฟีล ไลค เดอะ เฟิซท ไทม)
Give me one good reason why
(กิฝ มี วัน เกิด รี๊ซั่น ฮไว)
We can’t just press rewind
(วี แค็นท จัซท พเร็ซ รีไวนด)
I don’t wanna spend my life
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซเพ็นด มาย ไลฟ)
Thinking what it could’ve been like
(ติ้งกิง ว็อท ดิธ คูดดิฝ บีน ไลค)
If we had another try [one time]
(อิฟ วี แฮ็ด แอะนัธเออะ ทไร [ วัน ไทม ])
Like back in the day
(ไลค แบ็ค อิน เดอะ เด)
That look on your face
(แดท ลุค ออน ยุร เฟซ)
Feels like, the first time
(ฟีล ไลค , เดอะ เฟิซท ไทม)

Them other irregularities
(เฑ็ม อัฑเออะ irregularities)
They can’t compete with MC
(เด แค็นท ค็อมพีท วิฑ เอมซี)
The whole entire world can tell
(เดอะ โฮล เอ็นไทร เวิลด แค็น เท็ล)
That you love yourself some me
(แดท ยู ลัฝ ยุรเซลฟ ซัม มี)

People see ya know
(พี๊เพิ่ล ซี ยา โน)
Asking all about
(อาคกิ้ง ซอ อะเบาท)
Me and how they always thought we
(มี แอ็นด เฮา เด ออลเว ธอท วี)
Were so perfect together
(เวอ โซ เพ๊อร์เฟ็คท ทุเกฑเออะ)

Let’s re-write the end
(เล็ท รี ไรท ดิ เอ็นด)
Start over again
(ซทาท โอเฝอะ อะเกน)
And it’s gon go better now
(แอ็นด อิทซ ก็อน โก เบทเทอะ เนา)

Cause when I’m looking in your eyes
(คอส ฮเว็น แอม ลุคอิง อิน ยุร ไอ)
Feels like the first time
(ฟีล ไลค เดอะ เฟิซท ไทม)
Give me one good reason why
(กิฝ มี วัน เกิด รี๊ซั่น ฮไว)
We can’t just press rewind
(วี แค็นท จัซท พเร็ซ รีไวนด)
I don’t wanna spend my life
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซเพ็นด มาย ไลฟ)
Thinking what it could’ve been like
(ติ้งกิง ว็อท ดิธ คูดดิฝ บีน ไลค)
If we had another try [one time]
(อิฟ วี แฮ็ด แอะนัธเออะ ทไร [ วัน ไทม ])
Like back in the day
(ไลค แบ็ค อิน เดอะ เด)
That look on your face
(แดท ลุค ออน ยุร เฟซ)
Feels like, the first time
(ฟีล ไลค , เดอะ เฟิซท ไทม)

For the record
(ฟอ เดอะ เรคออด)
You’ll always be a part of me
(โยว ออลเว บี อะ พาท อ็อฝ มี)
No matter what you do
(โน แมทเทอะ ว็อท ยู ดู)
And for the record
(แอ็นด ฟอ เดอะ เรคออด)
Can’t nobody say
(แค็นท โนบอดี้ เซ)
I didn’t give my all to you
(ไอ ดิ๊นอิน กิฝ มาย ออล ทู ยู)

And for the record
(แอ็นด ฟอ เดอะ เรคออด)
I told you underneath the stars
(ไอ โทลด ยู อันเดอะนีธ เดอะ ซทา)
That you belong to me
(แดท ยู บิลอง ทู มี)
For the record
(ฟอ เดอะ เรคออด)
It’s obvious that
(อิทซ ออบเฝียซ แดท)
We just can’t let go of us, honey
(วี จัซท แค็นท เล็ท โก อ็อฝ อัซ , ฮันอิ)

Cause when I’m looking in your eyes
(คอส ฮเว็น แอม ลุคอิง อิน ยุร ไอ)
Feels like the first time
(ฟีล ไลค เดอะ เฟิซท ไทม)
Give me one good reason why
(กิฝ มี วัน เกิด รี๊ซั่น ฮไว)
We can’t just press rewind
(วี แค็นท จัซท พเร็ซ รีไวนด)
I don’t wanna spend my life
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซเพ็นด มาย ไลฟ)
Thinking what it could’ve been like
(ติ้งกิง ว็อท ดิธ คูดดิฝ บีน ไลค)
If we had another try [one time]
(อิฟ วี แฮ็ด แอะนัธเออะ ทไร [ วัน ไทม ])
Like back in the day
(ไลค แบ็ค อิน เดอะ เด)
That look on your face
(แดท ลุค ออน ยุร เฟซ)
Feels like, the first time
(ฟีล ไลค , เดอะ เฟิซท ไทม)

Cause when I’m looking in your eyes
(คอส ฮเว็น แอม ลุคอิง อิน ยุร ไอ)
Feels like the first time
(ฟีล ไลค เดอะ เฟิซท ไทม)
Give me one good reason why
(กิฝ มี วัน เกิด รี๊ซั่น ฮไว)
We can’t just press rewind
(วี แค็นท จัซท พเร็ซ รีไวนด)
I don’t wanna spend my life
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซเพ็นด มาย ไลฟ)
Thinking what it could’ve been like
(ติ้งกิง ว็อท ดิธ คูดดิฝ บีน ไลค)
If we had another try [one time]
(อิฟ วี แฮ็ด แอะนัธเออะ ทไร [ วัน ไทม ])
Like back in the day
(ไลค แบ็ค อิน เดอะ เด)
That look on your face
(แดท ลุค ออน ยุร เฟซ)
Feels like, the first time
(ฟีล ไลค , เดอะ เฟิซท ไทม)

For the record, baby
(ฟอ เดอะ เรคออด , เบบิ)
Now you know, baby
(เนา ยู โน , เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง For The Record คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น