เนื้อเพลง Believe It Or Not คำอ่านไทย Nickelback

Believe it or not everyone
(บิลีฝ อิท ออ น็อท เอ๊วี่วัน)
Have things that they hide
(แฮ็ฝ ธิง แดท เด ไฮด)
Believe it or not everyone
(บิลีฝ อิท ออ น็อท เอ๊วี่วัน)
Keep most things inside
(คีพ โมซท ธิง อีนไซด)

Believe it or not everyone
(บิลีฝ อิท ออ น็อท เอ๊วี่วัน)
Believes in something above
(บิลีฝ ซิน ซัมติง อะบัฝ)
Believe it or not everyone
(บิลีฝ อิท ออ น็อท เอ๊วี่วัน)
Needs to feel loved
(นีด ทู ฟีล ลัฝ)

But we don’t, and we won’t
(บัท วี ด้อนท์ , แอ็นด วี ว็อนท)
Until we figure out!
(อันทีล วี ฟีกยุร เอ้า !)

Could someone deliver us?
(เคิด ซัมวัน ดิลีฝเออะ อัซ)
And send us some kind of sign
(แอ็นด เซ็นด อัซ ซัม ไคนด อ็อฝ ไซน)
So close to giving up
(โซ คโลส ทู กีฝวิง อัพ)
Cause faith is so hard to find
(คอส เฟธ อีส โซ ฮาด ทู ไฟนด)

But you don’t, and you won’t
(บัท ยู ด้อนท์ , แอ็นด ยู ว็อนท)
Until we figure out!
(อันทีล วี ฟีกยุร เอ้า !)

Seen it a lot and every time
(ซีน หนิด อะ ล็อท แอ็นด เอฝริ ไทม)
The world turns upside down
(เดอะ เวิลด เทิน อัพไซต์ เดาน)
Believe it or not most of us
(บิลีฝ อิท ออ น็อท โมซท อ็อฝ อัซ)
Feel like we’re losing ground
(ฟีล ไลค เวีย โรซิง กเรานด)
Believe it or not everyone
(บิลีฝ อิท ออ น็อท เอ๊วี่วัน)
Hated admitting this
(แฮ็ท แอดมิดดิง ดีซ)
Believe it or not most of us
(บิลีฝ อิท ออ น็อท โมซท อ็อฝ อัซ)
Wanna know why we’re here:
(วอนนา โน ฮไว เวีย เฮียร :)

But we don’t, and we won’t
(บัท วี ด้อนท์ , แอ็นด วี ว็อนท)
Until we figure out!
(อันทีล วี ฟีกยุร เอ้า !)

Could someone deliver us?
(เคิด ซัมวัน ดิลีฝเออะ อัซ)
And send us some kind of sign
(แอ็นด เซ็นด อัซ ซัม ไคนด อ็อฝ ไซน)
So close to giving up
(โซ คโลส ทู กีฝวิง อัพ)
Cause faith is so hard to find
(คอส เฟธ อีส โซ ฮาด ทู ไฟนด)

Someone deliver us?
(ซัมวัน ดิลีฝเออะ อัซ)
Just send us some kind of sign
(จัซท เซ็นด อัซ ซัม ไคนด อ็อฝ ไซน)
So close to giving up
(โซ คโลส ทู กีฝวิง อัพ)
Cause faith is so hard to find
(คอส เฟธ อีส โซ ฮาด ทู ไฟนด)

But you don’t, and you won’t
(บัท ยู ด้อนท์ , แอ็นด ยู ว็อนท)
Until we figure out!
(อันทีล วี ฟีกยุร เอ้า !)

Most of us have nothing
(โมซท อ็อฝ อัซ แฮ็ฝ นัธอิง)
To complain about
(ทู ค็อมพเลน อะเบาท)
Most of us have things
(โมซท อ็อฝ อัซ แฮ็ฝ ธิง)
We could live without

(วี เคิด ไลฝ วิเฑาท)
Everyone needs advice
(เอ๊วี่วัน นีด แอ็ดไฝซ)
On how to get along
(ออน เฮา ทู เก็ท อะลอง)

You know we won’t
(ยู โน วี ว็อนท)
Until we figure out!
(อันทีล วี ฟีกยุร เอ้า !)

Believe it or not everyone:
(บิลีฝ อิท ออ น็อท เอ๊วี่วัน :)

Believe it or not everyone
(บิลีฝ อิท ออ น็อท เอ๊วี่วัน)
Have things that they hide
(แฮ็ฝ ธิง แดท เด ไฮด)
Believe it or not everyone
(บิลีฝ อิท ออ น็อท เอ๊วี่วัน)
Keep most things inside
(คีพ โมซท ธิง อีนไซด)

Believe it or not everyone
(บิลีฝ อิท ออ น็อท เอ๊วี่วัน)
Believes in something above
(บิลีฝ ซิน ซัมติง อะบัฝ)
Believe it or not everyone
(บิลีฝ อิท ออ น็อท เอ๊วี่วัน)
Needs to feel loved
(นีด ทู ฟีล ลัฝ)

But we don’t, and we won’t
(บัท วี ด้อนท์ , แอ็นด วี ว็อนท)
Until we figure out!
(อันทีล วี ฟีกยุร เอ้า !)

Could someone deliver us?
(เคิด ซัมวัน ดิลีฝเออะ อัซ)
And send us some kind of sign
(แอ็นด เซ็นด อัซ ซัม ไคนด อ็อฝ ไซน)
So close to giving up
(โซ คโลส ทู กีฝวิง อัพ)
Cause faith is so hard to find
(คอส เฟธ อีส โซ ฮาด ทู ไฟนด)

Someone deliver us?
(ซัมวัน ดิลีฝเออะ อัซ)
and send us some kind of sign
(แอ็นด เซ็นด อัซ ซัม ไคนด อ็อฝ ไซน)
So close to giving up
(โซ คโลส ทู กีฝวิง อัพ)
Cause faith is so hard to find
(คอส เฟธ อีส โซ ฮาด ทู ไฟนด)

But you don’t, and you won’t
(บัท ยู ด้อนท์ , แอ็นด ยู ว็อนท)
Until we figure out!
(อันทีล วี ฟีกยุร เอ้า !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Believe It Or Not คำอ่านไทย Nickelback

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น