เนื้อเพลง Halloween คำอ่านไทย Dave Matthews Band

Hey little dreamer’s eyes open and staring up at me
(เฮ ลิ๊ทเทิ่ล ดรีมเออะ ไอ โอเพ็น แอ็นด ซแทริง อัพ แอ็ท มี)
Oh little lonely eyes open and radiant
(โอ ลิ๊ทเทิ่ล โลนลิ ไอ โอเพ็น แอ็นด เรเดียนท)

Wait until I come and I will steal you
(เวท อันทีล ไอ คัม แอ็นด ดาย วิล ซทีล ยู)
Wait until I come I’ll take your soul
(เวท อันทีล ไอ คัม แอล เทค ยุร โซล)
Wait until I come and I will steal you
(เวท อันทีล ไอ คัม แอ็นด ดาย วิล ซทีล ยู)
Wait until I come and I won’t go
(เวท อันทีล ไอ คัม แอ็นด ดาย ว็อนท โก)

Darlin’ dreamin in the night
(ดาร์ลิน ดรีมมิน อิน เดอะ ไนท)
Shadows on the windows
(แฌดโอ ออน เดอะ วีนโด)
Lead oh and everyone go
(เล็ด โอ แอ็นด เอ๊วี่วัน โก)
Well leave me on the night
(เว็ล ลีฝ มี ออน เดอะ ไนท)
I will give you lightning
(ไอ วิล กิฝ ยู ไลทนิง)
I will not relinquish light
(ไอ วิล น็อท ริลีงควิฌ ไลท)

Oh little dreamer eyes open and raving here
(โอ ลิ๊ทเทิ่ล ดรีมเออะ ไอ โอเพ็น แอ็นด ravings เฮียร)

Wait until I come and see you little girl
(เวท อันทีล ไอ คัม แอ็นด ซี ยู ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
When we come I’ll leave with you too
(ฮเว็น วี คัม แอล ลีฝ วิฑ ยู ทู)
When we come I’ll let you come low
(ฮเว็น วี คัม แอล เล็ท ยู คัม โล)

Hey we’ll leave it all behind
(เฮ เว็ล ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
Oh and then the nightmares
(โอ แอ็นด เด็น เดอะ ไนท์แมร์)
I’ll fill them in good time
(แอล ฟิล เฑ็ม อิน เกิด ไทม)
Oh they will seat your mind
(โอ เด วิล ซีท ยุร ไมนด)
When the light hits
(ฮเว็น เดอะ ไลท ฮิท)
And you maybe’ll ask me
(แอ็นด ยู maybell อาซค มี)

Why do you run around here
(ฮไว ดู ยู รัน อะเรานด เฮียร)
Why do you come inside of me
(ฮไว ดู ยู คัม อีนไซด อ็อฝ มี)
Why does it rip me out in dream
(ฮไว โด ซิท ริพ มี เอ้า อิน ดรีม)
Why then why then watch this little f*ck
(ฮไว เด็น ฮไว เด็น ว็อช ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ck)

Going away
(โกอิ้ง อะเว)

Why this lonely
(ฮไว ดีซ โลนลิ)
Why this lonely
(ฮไว ดีซ โลนลิ)
Why this lonely love
(ฮไว ดีซ โลนลิ ลัฝ)

Why this lonely
(ฮไว ดีซ โลนลิ)
Why this lonely
(ฮไว ดีซ โลนลิ)
Why this lonely love
(ฮไว ดีซ โลนลิ ลัฝ)

Halloween
(แฮลโละวีน)
Carry on
(แคริ ออน)
Bury all
(เบริ ออล)
Bury all
(เบริ ออล)
Bury all
(เบริ ออล)
Bury all
(เบริ ออล)
Bury all
(เบริ ออล)

And in this dream
(แอ็นด อิน ดีซ ดรีม)
Tell us are you satisfied with f*cking
(เท็ล อัซ แซร์ ยู แซทอิซไฟด วิฑ เอฟ *คิง)

Don’t walk away
(ด้อนท์ วอค อะเว)
Don’t walk away
(ด้อนท์ วอค อะเว)
Don’t walk away
(ด้อนท์ วอค อะเว)
I’m talking to you
(แอม ทอคอิง ทู ยู)

Love is hell
(ลัฝ อีส เฮ็ล)
Love is hell
(ลัฝ อีส เฮ็ล)
Love is hell
(ลัฝ อีส เฮ็ล)
Love this I’ll tame you
(ลัฝ ดีซ แอล เทม ยู)

Love
(ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Love this not me here
(ลัฝ ดีซ น็อท มี เฮียร)

Love
(ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Love
(ลัฝ)
Love him up to you
(ลัฝ ฮิม อัพ ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Halloween คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น