เนื้อเพลง Me Against Myself คำอ่านไทย Jay Sean

Jay Sean vs Jay Sean
(เจ ซีน vs เจ ซีน)
Me against myself
(มี อะเกนซท ไมเซลฟ)
And there ain’t no chorus
(แอ็นด แดร์ เอน โน โครัซ)
So just listen
(โซ จัซท ลิ๊สซึ่น)

Mentor
(เมนเทอะ)

Oh girl
(โอ เกิล)
You look so beautiful
(ยู ลุค โซ บยูทิฟุล)
With that moonlight shining on you
(วิฑ แดท มูนไลท์ ชายนิง ออน ยู)
I wanna hold you
(ไอ วอนนา โฮลด ยู)
I wanna touch you and squeeze you
(ไอ วอนนา ทั๊ช ยู แอ็นด ซควีส ยู)
And love you all night long
(แอ็นด ลัฝ ยู ออล ไนท ล็อง)
Oh Baby girl
(โอ เบบิ เกิล)

Yo I’ve heard it before
(โย แอฝ เฮิด ดิท บิโฟ)
So save all the cliche
(โซ เซฝ ออล เดอะ คลิเฌ)
I really can’t believe there’s no talent around these days
(ไอ ริแอ็ลลิ แค็นท บิลีฝ แดร์ โน แทลเอ็นท อะเรานด ฑิส เด)
Jay Sean, with the same old sh*t
(เจ ซีน , วิฑ เดอะ เซม โอลด ฌะ *ที)
Talking abou babygirl that and babygirl this
(ทอคอิง abou เบบี้เกิล แดท แอ็นด เบบี้เกิล ดีซ)

I seen you dancing around with the girl in your vid
(ไอ ซีน ยู แด็นซิง อะเรานด วิฑ เดอะ เกิล อิน ยุร vid)
Pouting at the camera, smiling with the cheesiest grin
(เพาทอิง แอ็ท เดอะ แคมเออะระ , ซไมลอิง วิฑ เดอะ cheesiest กริน)
What the deal?
(ว็อท เดอะ ดีล)
Whatever happened to keeping it real?
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮพเพ็น ทู คีพอิง อิท ริแอ็ล)
Back in the day
(แบ็ค อิน เดอะ เด)
When you was rapping, before the time of your deal
(ฮเว็น ยู วอส แรพพิง, บิโฟ เดอะ ไทม อ็อฝ ยุร ดีล)
And now you got signed
(แอ็นด เนา ยู ก็อท ไซน)
Its all clear and its simple
(อิทซ ซอร์ คเลีย แอ็นด อิทซ ซิ๊มเพิ่ล)
You’re only making music
(ยัวร์ โอ๊นลี่ เมคอิง มยูสิค)
That you pretend that you’re into [haha]
(แดท ยู พริเทนด แดท ยัวร์ อีนทุ [ ฮาฮา ])
Come on dance with you was never a hit fool
(คัมมอน ดานซ วิฑ ยู วอส เนฝเวอะ รา ฮิท ฟูล)
And what the hell is taking you so long with your next single?!
(แอ็นด ว็อท เดอะ เฮ็ล อีส เทคอิง ยู โซ ล็อง วิฑ ยุร เน็คซท ซิ๊งเกิ้ล !)
[fix up]
([ ฟิคซ อัพ ])
Fix up?
(ฟิคซ อัพ)
It’s been about 6 months
(อิทซ บีน อะเบาท ซิก มันธ)
And insults are everywhere
(แอ็นด อีนซัลท แซร์ เอวี่แวร์)
Even your own fans think your sh*t s*cks
(อีเฝ็น ยุร โอน แฟน ธิงค ยุร ฌะ *ที เอส *cks)
[I don’t like Jay Sean]
([ ไอ ด้อนท์ ไลค เจ ซีน ])
And I know you pretend to ignore it
(แอ็นด ดาย โน ยู พริเทนด ทู อิกโน อิท)
It’s gotta hurt when you’re even getting dissed on your own forum
(อิทซ กอททะ เฮิท ฮเว็น ยัวร์ อีเฝ็น เกดดดิ้ง ดิซพฺ ออน ยุร โอน โฟรัม)

Yeh I’ve done my research
(เย้ แอฝ ดัน มาย ริเซิช)
Back when you started for
(แบ็ค ฮเว็น ยู ซทาท ฟอ)
Back when people thought you was the genuine article
(แบ็ค ฮเว็น พี๊เพิ่ล ธอท ยู วอส เดอะ เจนอิวอิน อ๊าร์ทิเคิ่ล)
Genuine my ass!
(เจนอิวอิน มาย อาซ !)
You’re just a wack imitation
(ยัวร์ จัซท ดา แวค อิมิเทฌัน)
The only thing different about you
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง ดีฟเฟอะเร็นท อะเบาท ยู)
Is the fact that you’re asian
(อีส เดอะ แฟ็คท แดท ยัวร์ เอแฉ็น)

Well I guess it must’ve helped a bit
(เว็ล ไอ เก็ซ ซิท มาสทฝฺ เฮ็ลพ อะ บิท)
The fact that everything that has an Asian twist
(เดอะ แฟ็คท แดท เอ๊วี่ติง แดท แฮ็ส แอน เอแฉ็น ทวิซท)
Including music I guess we’re calling it
(อินคลูดอิง มยูสิค ไอ เก็ซ เวีย คอลลิง อิท)
I’m surprised that Simon Cowell hasn’t thought of it
(แอม เซิพไรส แดท ซายมอน Cowell แฮ็ซท ธอท อ็อฝ อิท)
And there’s issues that I find myself being faced with
(แอ็นด แดร์ อีฌยุ แดท ไอ ไฟนด ไมเซลฟ บีอิง เฟซ วิฑ)
Being pigeon holed and accused of imitating
(บีอิง พีจอัน โฮล แอ็นด แอ็คยูส อ็อฝ อิมมีเทดิง)
It’s a struggle and it’s so frustrating
(อิทซ ซา สทรั๊กเกิ้ล แอ็นด อิทซ โซ ฟราสซเตย์ดิง)
Telling me I’m tryna be the asian Craig David
(เทลลิง มี แอม ทายนา บี ดิ เอแฉ็น เครก เดหวิด)

And I bet that just had you in tears
(แอ็นด ดาย เบ็ท แดท จัซท แฮ็ด ยู อิน เทีย)
Wasn’t that the reason you ended up shaving your beard?
(วอสซึ้น แดท เดอะ รี๊ซั่น ยู เอ็นด อัพ เฌฝอิงส ยุร เบียด)
I guess you couldn’t take the way people would mock that
(ไอ เก็ซ ยู คูดซึ่น เทค เดอะ เว พี๊เพิ่ล เวิด ม็อค แดท)
So it was off with the jaw line
(โซ อิท วอส ออฟฟ วิฑ เดอะ จอ ไลน)
And goodbye to the sock hat
(แอ็นด กู๊ดบาย ทู เดอะ ซ็อค แฮ็ท)
But you still a bit of style
(บัท ยู ซทิล อะ บิท อ็อฝ ซไทล)
With the fastest singing on verse two of Dance With You
(วิฑ เดอะ แฟสเต็ดส ซิงกิง ออน เฝิซ ทู อ็อฝ ดานซ วิฑ ยู)
Now you wonder why they couldn’t slander you
(เนา ยู วันเดอะ ฮไว เด คูดซึ่น ซแลนเดอะ ยู)

Well you say you done your research baby
(เว็ล ยู เซ ยู ดัน ยุร ริเซิช เบบิ)
You didn’t look hard enough, it needs updating
(ยู ดิ๊นอิน ลุค ฮาด อินัฟ , อิท นีด updatings)
If you think that I’m copying Craig
(อิฟ ยู ธิงค แดท แอม คอพอิอิง เครก)
Listen to my 1994 demo tape
(ลิ๊สซึ่น ทู มาย 1994 เดโม เทพ)
I was Fast rapping and singing back in the day
(ไอ วอส ฟัซท แรพพิงแอ็นด ซิงกิง แบ็ค อิน เดอะ เด)
Back in the n*ggahs and Big L phase
(แบ็ค อิน เดอะ เอ็น *ggahs แซน บิก แอล เฟส)

Psshhhh
(Psshhhh)
Whatever
(ฮว็อทเอฝเออะ)
It seems you sold your soul to the game
(อิท ซีม ยู โซลด ยุร โซล ทู เดอะ เกม)
You’re a fake coz Jay Sean aint even your name
(ยัวร์ อะ เฟค คอซ เจ ซีน เอน อีเฝ็น ยุร เนม)

So how’d you come up with that?
(โซ แอว ยู คัม อัพ วิฑ แดท)
It ain’t unique after all
(อิท เอน ยุนีค อาฟเทอะ ออล)
What are you?
(ว็อท อาร์ ยู)
Like a cross between Jay-Z and Sean Paul?
(ไลค เก คร็อซ บีทวิน เจ ซี แอ็นด ซีน พอล)
You’re better off with the name you was born
(ยัวร์ เบทเทอะ ออฟฟ วิฑ เดอะ เนม ยู วอส บอน)
You little pansy you really should have been called Gay Porn
(ยู ลิ๊ทเทิ่ล แพนสิ ยู ริแอ็ลลิ เชิด แฮ็ฝ บีน คอล เก พรอน)

So which one’s your lover?
(โซ ฮวิช วัน ยุร ลัฝเออะ)
Rishi Rich or Juggy D?
(Rishi ริช ออ Juggy ดี)
Probably Rishi
(พรอบอับลิ Rishi)
He sees you as his b*tch doesn’t he?
(ฮี ซี ยู แอ็ส ฮิส บี *tch ดัสอินท ฮี)

Wasn’t he the one responsible for launching your career?
(วอสซึ้น ฮี ดิ วัน รีสฺพอนสิเบิล ฟอ launchings ยุร คะเรีย)
Like a while ago I’m talking like well over a year
(ไลค เก ฮไวล อะโก แอม ทอคอิง ไลค เว็ล โอเฝอะ รา เยีย)
You were studying medicine then
(ยู เวอ ซทัดอิ เมดอิซิน เด็น)
But you quit that now, to do music
(บัท ยู ควิท แดท เนา , ทู ดู มยูสิค)
How the hell did you manage to flip that round?
(เฮา เดอะ เฮ็ล ดิด ยู แมนอิจ ทู ฟลิพ แดท เรานด)

And how’d you tell your parents
(แอ็นด แอว ยู เท็ล ยุร แพเร็นท)
You know how sh*t that sounds
(ยู โน เฮา ฌะ *ที แดท เซานด)
Mummy Daddy, I want to be a pop star
(มัมมิ แดดดิ , ไอ ว็อนท ทู บี อะ พ็อพ ซทา)
SIT BACK DOWN!
(ซิท แบ็ค เดาน !)

But never the less
(บัท เนฝเวอะ เดอะ เลซ)
I quit, went ahead and progressed
(ไอ ควิท , เว็นท อะเฮด แอ็นด พรอกเร็ซ)
Had my eyes on my goal and wouldn’t settle for less
(แฮ็ด มาย ไอ ออน มาย โกล แอ็นด วูดดึ่น เซ็ทเทิ่ล ฟอ เลซ)

What do you mean?
(ว็อท ดู ยู มีน)
You only got where you are cos of a gimmick
(ยู โอ๊นลี่ ก็อท ฮแว ยู อาร์ คอซ อ็อฝ อะ กีมมิค)
The whole Indian thing was big
(เดอะ โฮล อีนเดียน ธิง วอส บิก)
And you were luckily in it
(แอ็นด ยู เวอ ลัคคิลิ อิน หนิด)

And don’t be upset if people don’t come to your shows
(แอ็นด ด้อนท์ บี อัพเซ็ฑ อิฟ พี๊เพิ่ล ด้อนท์ คัม ทู ยุร โฌ)
They’re not allowed out
(เดรว น็อท แอ็ลเลา เอ้า)
Coz half of your fans are 11 year olds
(คอซ ฮาล์ฟ อ็อฝ ยุร แฟน แซร์ 11 เยีย โอลด)

[JaySean]
([ JaySean ])

Wow big deal you got to number 12
(เวา บิก ดีล ยู ก็อท ทู นัมเบอะ 12)
I’m not surprised If your mum brought half of the copies herself
(แอม น็อท เซิพไรส อิฟ ยุร มัม บรอท ฮาล์ฟ อ็อฝ เดอะ ก็อปปิ เฮอเซลฟ)
You know what I’m tired man
(ยู โน ว็อท แอม ไทร แม็น)
I’m sick, I’m bored of you
(แอม ซิค , แอม โบ อ็อฝ ยู)
Run off you little puppet
(รัน ออฟฟ ยู ลิ๊ทเทิ่ล พัพเพ็ท)
I hear Rishi Rich calling you
(ไอ เฮีย Rishi ริช คอลลิง ยู)

I guess you talk the talk
(ไอ เก็ซ ยู ทอค เดอะ ทอค)
But you were rapping for years
(บัท ยู เวอ แรพพิงฟอ เยีย)
And it was me who got your foot in the door
(แอ็นด ดิท วอส มี ฮู ก็อท ยุร ฟุท อิน เดอะ โด)
Its seems that your ego has been suffering blows
(อิทซ ซีม แดท ยุร อีโก แฮ็ส บีน ซัฟเฟอะริง บโล)
Cos you only get heard when you guest appear on my shows
(คอซ ยู โอ๊นลี่ เก็ท เฮิด ฮเว็น ยู เก็ซท แอ็พเพีย ออน มาย โฌ)

I’m not phased
(แอม น็อท เฟส)
If it wasn’t for me
(อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ มี)
You wouldn’t be on this track in the first place!
(ยู วูดดึ่น บี ออน ดีซ ทแรค อิน เดอะ เฟิซท พเลซ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Me Against Myself คำอ่านไทย Jay Sean

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น