เนื้อเพลง Middle of Nowhere คำอ่านไทย Selena Gomez & the Scene

You left me spinning like a disco
(ยู เล็ฟท มี สปินนิ่ง ไลค เก ดิสโค)
i’m trying but I don’t know
(แอม ทไรอิง บัท ไอ ด้อนท์ โน)
If I can stand straight
(อิฟ ฟาย แค็น ซแท็นด ซทเรท)
You took me left when you knew I was right
(ยู ทุค มี เล็ฟท ฮเว็น ยู นยู ไอ วอส ไรท)
Now I gotta fight just to make it through the day
(เนา ไอ กอททะ ไฟท จัซท ทู เมค อิท ธรู เดอะ เด)

I never knew what you were capable of
(ไอ เนฝเวอะ นยู ว็อท ยู เวอ แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ)
Baby, I woulda kept my heart
(เบบิ , ไอ วู๊ดดา เค็พท มาย ฮาท)
But I gave it all
(บัท ไอ เกฝ อิท ดอร์)
Baby, I fell in love
(เบบิ , ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ)
Now I don’t know where to start
(เนา ไอ ด้อนท์ โน ฮแว ทู ซทาท)

Chorus:
(โครัซ :)
It’s so cold with nobody to hold me
(อิทซ โซ โคลด วิฑ โนบอดี้ ทู โฮลด มี)
You’re so wrong for leaving when you told me
(ยัวร์ โซ ร็อง ฟอ ลีฝอิงส ฮเว็น ยู โทลด มี)
You would never leave me by myself
(ยู เวิด เนฝเวอะ ลีฝ มี ไบ ไมเซลฟ)
Out in the middle of nowhere
(เอ้า อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์)
Now I’m lost
(เนา แอม ล็อซท)
Trying to make it on my own
(ทไรอิง ทู เมค อิท ออน มาย โอน)
I thought I could never do this alone,
(ไอ ธอท ไอ เคิด เนฝเวอะ ดู ดีซ อะโลน ,)
but now I’m walking by myself
(บัท เนา แอม วอคกิง ไบ ไมเซลฟ)
Out in the middle of nowhere
(เอ้า อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์)

You left me broken like a record
(ยู เล็ฟท มี บโรเค็น ไลค เก เรคออด)
Baby, I’m,baby, I’m hurt and I don’t want to play anymore
(เบบิ , แอม , เบบิ , แอม เฮิท แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู พเล แอนนี่มอ)
Missed every sign
(มิซ เอฝริ ไซน)
Believed every lie
(บิลีฝ เอฝริ ไล)
Whoa whoa, and I was waiting for more
(โว้ว โว้ว , แอ็นด ดาย วอส เวททิง ฟอ โม)

I never knew what you were capable of
(ไอ เนฝเวอะ นยู ว็อท ยู เวอ แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ)
Baby, I woulda kept my heart
(เบบิ , ไอ วู๊ดดา เค็พท มาย ฮาท)
But I gave it all
(บัท ไอ เกฝ อิท ดอร์)
Baby, I fell in love
(เบบิ , ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ)
Now I don’t know where to start
(เนา ไอ ด้อนท์ โน ฮแว ทู ซทาท)

Chorus:
(โครัซ :)
It’s so cold with nobody to hold me
(อิทซ โซ โคลด วิฑ โนบอดี้ ทู โฮลด มี)
You’re so wrong for leaving when you told me
(ยัวร์ โซ ร็อง ฟอ ลีฝอิงส ฮเว็น ยู โทลด มี)
You would never leave me by myself
(ยู เวิด เนฝเวอะ ลีฝ มี ไบ ไมเซลฟ)
Out in the middle of nowhere
(เอ้า อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์)
Now I’m lost
(เนา แอม ล็อซท)
Trying to make it on my own
(ทไรอิง ทู เมค อิท ออน มาย โอน)
I thought I could never do this alone,
(ไอ ธอท ไอ เคิด เนฝเวอะ ดู ดีซ อะโลน ,)
but now I’m walking by myself
(บัท เนา แอม วอคกิง ไบ ไมเซลฟ)
Out in the middle of nowhere
(เอ้า อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์)

You took my heart off my sleeve
(ยู ทุค มาย ฮาท ออฟฟ มาย ซลีฝ)
But now I’m taking it back, back
(บัท เนา แอม เทคอิง อิท แบ็ค , แบ็ค)
Baby, here I come
(เบบิ , เฮียร ไอ คัม)
You took advantage of me
(ยู ทุค แอ็ดฝานทิจ อ็อฝ มี)
I don’t appreciate that, that
(ไอ ด้อนท์ แอ็พรีฌิเอท แดท , แดท)
You son of a gun
(ยู ซัน อ็อฝ อะ กัน)

It’s so cold with nobody to hold me
(อิทซ โซ โคลด วิฑ โนบอดี้ ทู โฮลด มี)
You’re so wrong for leaving when you told me
(ยัวร์ โซ ร็อง ฟอ ลีฝอิงส ฮเว็น ยู โทลด มี)
You would never leave me by myself
(ยู เวิด เนฝเวอะ ลีฝ มี ไบ ไมเซลฟ)
Out in the middle of nowhere
(เอ้า อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์)

Chorus:
(โครัซ :)
It’s so cold with nobody to hold me
(อิทซ โซ โคลด วิฑ โนบอดี้ ทู โฮลด มี)
You’re so wrong for leaving when you told me
(ยัวร์ โซ ร็อง ฟอ ลีฝอิงส ฮเว็น ยู โทลด มี)
You would never leave me by myself
(ยู เวิด เนฝเวอะ ลีฝ มี ไบ ไมเซลฟ)
Out in the middle of nowhere
(เอ้า อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์)
Now I’m lost
(เนา แอม ล็อซท)
Trying to make it on my own
(ทไรอิง ทู เมค อิท ออน มาย โอน)
I thought I could never do this alone,
(ไอ ธอท ไอ เคิด เนฝเวอะ ดู ดีซ อะโลน ,)
but now I’m walking by myself
(บัท เนา แอม วอคกิง ไบ ไมเซลฟ)
Out in the middle of nowhere
(เอ้า อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ โนแวร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Middle of Nowhere คำอ่านไทย Selena Gomez & the Scene

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น