เนื้อเพลง Love Of My Life (Ode To Hip Hop) คำอ่านไทย Erykah Badu feat Common

[Erykah Badu]:
([ Erykah Badu ] :)
Right here what we are gonna do is go back
(ไรท เฮียร ว็อท วี อาร์ กอนนะ ดู อีส โก แบ็ค)
Way back, oh
(เว แบ็ค , โอ)
Way back, yeah
(เว แบ็ค , เย่)

I met him when I was a
(ไอ เม็ท ฮิม ฮเว็น นาย วอส ซา)
Little girl he gave
(ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ฮี เกฝ)
He gave me poetry
(ฮี เกฝ มี โพเอ็ทริ)
He was my first
(ฮี วอส มาย เฟิซท)
But in my heart I knew
(บัท อิน มาย ฮาท ไอ นยู)
I wasn’t the only one
(ไอ วอสซึ้น ดิ โอ๊นลี่ วัน)
Cause when the table turned
(คอส ฮเว็น เดอะ เท๊เบิ้ล เทิน)
He had to break
(ฮี แฮ็ด ทู บเรค)
But whenever I got lonely
(บัท ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ก็อท โลนลิ)
Or neeed some advice
(ออ neeed ซัม แอ็ดไฝซ)
He gave me his shoulder
(ฮี เกฝ มี ฮิส โฌลเดอะ)
His words were very nice
(ฮิส เวิด เวอ เฝริ ไน๊ซ์)
But that is all behind me
(บัท แดท อีส ซอร์ บิไฮนด มี)
Cause now there is no other
(คอส เนา แดร์ อีส โน อัฑเออะ)
My love is his and his is mine
(มาย ลัฝ อีส ฮิส แซน ฮิส ซิส ไมน)
My friend became the
(มาย ฟเร็นด บิเคม เดอะ)

Love of my life, you are my friend
(ลัฝ อ็อฝ มาย ไลฟ , ยู อาร์ มาย ฟเร็นด)
Love of my life, I can’t give in
(ลัฝ อ็อฝ มาย ไลฟ , ไอ แค็นท กิฝ อิน)
Love of my life, Without you babe, feels like a simple true love
(ลัฝ อ็อฝ มาย ไลฟ , วิเฑาท ยู เบบ , ฟีล ไลค เก ซิ๊มเพิ่ล ทรู ลัฝ)
But this sh*t ain’t clear
(บัท ดีซ ฌะ *ที เอน คเลีย)

[Common]:
([ คอมมัน ] :)
A freak, freak ya’ll and you don’t stop
(อะ ฟรีค , ฟรีค ยอล แอ็นด ยู ด้อนท์ ซท็อพ)
To the beat ya’ll and you don’t stop
(ทู เดอะ บีท ยอล แอ็นด ยู ด้อนท์ ซท็อพ)
A freak, freak
(อะ ฟรีค , ฟรีค)

[Erykah Badu]:
([ Erykah Badu ] :)
How could it be that it was
(เฮา เคิด ดิท บี แดท ดิธ วอส)
All just so simple then
(ออล จัซท โซ ซิ๊มเพิ่ล เด็น)
A teenage love but you say
(อะ ทีนเอจ ลัฝ บัท ยู เซ)
He’s just a friend
(อีส จัซท ดา ฟเร็นด)
He moved around
(ฮี มูฝ อะเรานด)
And we kept
(แอ็นด วี เค็พท)
In touch through his friend Mike
(อิน ทั๊ช ธรู ฮิส ฟเร็นด ไมค)
The world was and young and we knew
(เดอะ เวิลด วอส แซน ยัง แอ็นด วี นยู)
We couldn’t rush
(วี คูดซึ่น รัฌ)
But whenever I got lonely
(บัท ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ก็อท โลนลิ)
Or needed some advice
(ออ นีด ซัม แอ็ดไฝซ)
He gave me his shoulders
(ฮี เกฝ มี ฮิส โฌลเดอะ)
His words were very nice
(ฮิส เวิด เวอ เฝริ ไน๊ซ์)
But that is all behind me
(บัท แดท อีส ซอร์ บิไฮนด มี)
Cause now there is no other
(คอส เนา แดร์ อีส โน อัฑเออะ)
My love is his and his is mine
(มาย ลัฝ อีส ฮิส แซน ฮิส ซิส ไมน)
My friend became the
(มาย ฟเร็นด บิเคม เดอะ)

Love of my life, you are my friend
(ลัฝ อ็อฝ มาย ไลฟ , ยู อาร์ มาย ฟเร็นด)
Love of my life, though I can’t pretend
(ลัฝ อ็อฝ มาย ไลฟ , โธ ไอ แค็นท พริเทนด)
Love of my life, without you baby feels like a simple true love
(ลัฝ อ็อฝ มาย ไลฟ , วิเฑาท ยู เบบิ ฟีล ไลค เก ซิ๊มเพิ่ล ทรู ลัฝ)
But this sh*t ain’t clear
(บัท ดีซ ฌะ *ที เอน คเลีย)

[Common]:
([ คอมมัน ] :)
Ya’ll know how I met her
(ยอล โน เฮา ไอ เม็ท เฮอ)
We broke up and got back together
(วี บโรค อัพ แอ็นด ก็อท แบ็ค ทุเกฑเออะ)
To get her back
(ทู เก็ท เฮอ แบ็ค)
I had to sweat her
(ไอ แฮ็ด ทู ซเว็ท เฮอ)
Thought she rode with bad boys forever
(ธอท ชี โรด วิฑ แบ็ด บอย เฟาะเรฝเออะ)
In many ways them boys made it better
(อิน เมนอิ เว เฑ็ม บอย เมด อิท เบทเทอะ)
To grow I had to let her
(ทู กโร ไอ แฮ็ด ทู เล็ท เฮอ)
She needed chedder
(ชี นีด chedder)
And I understood that
(แอ็นด ดาย อันเดิซทูด แดท)
Lookin’ for cheese that don’t make her a hood rat
(ลุคกิน ฟอ ชีส แดท ด้อนท์ เมค เฮอ รา ฮุด แร็ท)
In fact she’s a queen
(อิน แฟ็คท ชี ซา ควีน)
To me her light beams on me
(ทู มี เฮอ ไลท บีม ออน มี)
I love it when she sings to me
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ชี ซิง ทู มี)
It’s like that an a-
(อิทซ ไลค แดท แอน อะ)

[Erykah Badu – repeat]:
([ Erykah Badu ริพีท ] :)
Do you know you rock my world
(ดู ยู โน ยู ร็อค มาย เวิลด)
You be boy and I’ll be girl and
(ยู บี บอย แอ็นด แอล บี เกิล แอ็นด)
We don’t stop until the break of dawn
(วี ด้อนท์ ซท็อพ อันทีล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Of My Life (Ode To Hip Hop) คำอ่านไทย Erykah Badu feat Common

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น