เนื้อเพลง Don’t You Think คำอ่านไทย Natalie Imbruglia

Ignore Reality There’s Nothing You Can Do About It
(อิกโน ริแอลอิทิ แดร์ นัธอิง ยู แค็น ดู อะเบาท ดิธ)

Some People
(ซัม พี๊เพิ่ล)
Don’t Worry
(ด้อนท์ เวอริ)
bout Nothing
(เบาท นัธอิง)
Don’t Know What’s Going On
(ด้อนท์ โน ว็อท โกอิ้ง ออน)
I’m Not One
(แอม น็อท วัน)
Who Can’t Say They’re Sorry
(ฮู แค็นท เซ เดรว ซอริ)
I Just Care What’s Going On
(ไอ จัซท แค ว็อท โกอิ้ง ออน)
There’s More Important
(แดร์ โม อิมพอแท็นท)
Than Making Sure Your Watch Look Just Right
(แฑ็น เมคอิง ฌุร ยุร ว็อช ลุค จัซท ไรท)
And Second Hand Opinions
(แอ็นด เซคอันด แฮ็นด โอะพีนยัน)
Don’t Make You Look Any Smarter
(ด้อนท์ เมค ยู ลุค เอนอิ สมาร์เดอ)

Don’t You Think
(ด้อนท์ ยู ธิงค)
Don’t You Think
(ด้อนท์ ยู ธิงค)
Don’t You Think That Maybe It’s Time Yes It’s Time
(ด้อนท์ ยู ธิงค แดท เมบี อิทซ ไทม เย็ซ อิทซ ไทม)
Time You Started Thinking
(ไทม ยู ซทาท ติ้งกิง)
Time You Started Thinking
(ไทม ยู ซทาท ติ้งกิง)
Time You Started Thinking
(ไทม ยู ซทาท ติ้งกิง)
Time You Started Thinking
(ไทม ยู ซทาท ติ้งกิง)

And Don’t Just Sweeten Up The Taste
(แอ็นด ด้อนท์ จัซท สวี๊ดนึน อัพ เดอะ เทซท)
Brother Shots Brother
(บรัฑเออะ ฌ็อท บรัฑเออะ)
But Meanwhile Your Fixing Up Your Face
(บัท มีนวาย ยุร ฟีคซิงส อัพ ยุร เฟซ)
You’re Not Affected By The Truth
(ยัวร์ น็อท แอ็ฟเฟคท ไบ เดอะ ทรูธ)
Unless It’s On Your Doorstep
(อันเลซ อิทซ ออน ยุร ดอร์สเต็ป)
Deodorise Your Paradise
(Deodorise ยุร แพระไดส)
No Point In Getting Crazy
(โน พอยนท อิน เกดดดิ้ง คเรสิ)

Don’t You Think
(ด้อนท์ ยู ธิงค)
Don’t You Think
(ด้อนท์ ยู ธิงค)
Don’t You Think That Maybe It’s Time Yes It’s Time
(ด้อนท์ ยู ธิงค แดท เมบี อิทซ ไทม เย็ซ อิทซ ไทม)

Time You Started Thinking ’bout Things In The Back Of Your Head
(ไทม ยู ซทาท ติ้งกิง เบาท ธิง ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร เฮ็ด)
Someone Said Before You Turn A Blind Eye
(ซัมวัน เซ็ด บิโฟ ยู เทิน อะ บไลนด ไอ)
Hear A Bell Ring Sex Sells Everything
(เฮีย รา เบลล์ ริง เซ็คซ เซ็ล เอ๊วี่ติง)
But I Don’t Buy It So Don’t Try It
(บัท ไอ ด้อนท์ ไบ อิท โซ ด้อนท์ ทไร อิท)
Sleeping In The Small World Head In The Sand
(ซลีพพิง อิน เดอะ ซมอล เวิลด เฮ็ด อิน เดอะ แซ็นด)
Better Wash Your Hands Make A New Plan
(เบทเทอะ ว็อฌ ยุร แฮ็นด เมค เก นยู แพล็น)
There’s More Important Things
(แดร์ โม อิมพอแท็นท ธิง)
Than Making Sure Your Shoes Walk Just Right
(แฑ็น เมคอิง ฌุร ยุร ฌู วอค จัซท ไรท)
Ignore Reality There’s Nothing You Can Do About It
(อิกโน ริแอลอิทิ แดร์ นัธอิง ยู แค็น ดู อะเบาท ดิธ)
Ignore Reality There’s Nothing You Can Do About It
(อิกโน ริแอลอิทิ แดร์ นัธอิง ยู แค็น ดู อะเบาท ดิธ)
Ignore Reality There’s Nothing You Can Do About It
(อิกโน ริแอลอิทิ แดร์ นัธอิง ยู แค็น ดู อะเบาท ดิธ)
The Clothes You Wear Don’t Make The Man
(เดอะ คโลฑ ยู แว ด้อนท์ เมค เดอะ แม็น)
It’s Just Another Party
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ พาทิ)

Don’t You Think
(ด้อนท์ ยู ธิงค)
Don’t You Think
(ด้อนท์ ยู ธิงค)
Don’t You Think That Maybe It’s Time
(ด้อนท์ ยู ธิงค แดท เมบี อิทซ ไทม)
Don’t You Think
(ด้อนท์ ยู ธิงค)
Don’t You Think
(ด้อนท์ ยู ธิงค)
Don’t You Think That Maybe It’s Time
(ด้อนท์ ยู ธิงค แดท เมบี อิทซ ไทม)
Time You Started Thinking
(ไทม ยู ซทาท ติ้งกิง)
There Are More Important Things
(แดร์ อาร์ โม อิมพอแท็นท ธิง)
Than Making Sure Your Watch Looks Just Right
(แฑ็น เมคอิง ฌุร ยุร ว็อช ลุค จัซท ไรท)
Your Second Hand Opinions
(ยุร เซคอันด แฮ็นด โอะพีนยัน)
Don’t Make You Look Any Smarter
(ด้อนท์ เมค ยู ลุค เอนอิ สมาร์เดอ)
You’re Not Affected By The Truth
(ยัวร์ น็อท แอ็ฟเฟคท ไบ เดอะ ทรูธ)
Unless It’s On Your Doorstep
(อันเลซ อิทซ ออน ยุร ดอร์สเต็ป)
Deodorise Your Paradise
(Deodorise ยุร แพระไดส)
No Point In Getting Crazy
(โน พอยนท อิน เกดดดิ้ง คเรสิ)
Yes Its Time
(เย็ซ อิทซ ไทม)
Time You Started Thinking
(ไทม ยู ซทาท ติ้งกิง)
Time You Started Thinking
(ไทม ยู ซทาท ติ้งกิง)
Time You Started Thinking
(ไทม ยู ซทาท ติ้งกิง)
Time You Started Thinking
(ไทม ยู ซทาท ติ้งกิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t You Think คำอ่านไทย Natalie Imbruglia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น