เนื้อเพลง Whatever Happens คำอ่านไทย Michael Jackson

He gives another smile, tries to understand her side
(ฮี กิฝ แอะนัธเออะ ซไมล , ทรายส์ ทู อันเดิซแทนด เฮอ ไซด)
To show that he cares
(ทู โฌ แดท ฮี แค)
She’s consumed with everything that’s been goin’ on
(ชี ค็อนซยูม วิฑ เอ๊วี่ติง แด๊ท บีน โกอิน ออน)
She says
(ชี เซ)

Chorus:
(โครัซ :)
Whatever happens, don’t let go of my hand
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮพเพ็น , ด้อนท์ เล็ท โก อ็อฝ มาย แฮ็นด)
Everything will be alright, he assures her
(เอ๊วี่ติง วิล บี ออลไร๊ท , ฮี แอะฌูร เฮอ)
But she doesn’t hear a word that he says
(บัท ชี ดัสอินท เฮีย รา เวิด แดท ฮี เซ)

Preoccupied, she’s afraid
(พริออคคิวไพด , ชี อัฟเรด)
Afraid that what they’re doing is not right
(อัฟเรด แดท ว็อท เดรว ดูอิง อีส น็อท ไรท)
He doesn’t know what to say, so he prays
(ฮี ดัสอินท โน ว็อท ทู เซ , โซ ฮี พเร)
Whatever, whatever, whatever
(ฮว็อทเอฝเออะ , ฮว็อทเอฝเออะ , ฮว็อทเอฝเออะ)

Chorus
(โครัซ)

Don’t let go of my hand
(ด้อนท์ เล็ท โก อ็อฝ มาย แฮ็นด)
Don’t let go of my hand
(ด้อนท์ เล็ท โก อ็อฝ มาย แฮ็นด)
He’s working day and night, thinks he’ll make her happy Forgetting all the dreams that he had He doesn’t realize it’s not the end of the world It doesn’t have to be that bad She tries to explain, “It’s you that makes me happy,” Whatever, whatever, whatever
(อีส เวิคกิง เด แอ็นด ไนท , ธิงค เฮ็ล เมค เฮอ แฮพพิ โฟเก็ททิง ซอ เดอะ ดรีม แดท ฮี แฮ็ด ฮี ดัสอินท รีแอะไลส อิทซ น็อท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด ดิท ดัสอินท แฮ็ฝ ทู บี แดท แบ็ด ชี ทรายส์ ทู เอ็คซพเลน , “Its ยู แดท เมค มี แฮพพิ , ” ฮว็อทเอฝเออะ , ฮว็อทเอฝเออะ , ฮว็อทเอฝเออะ)

Chorus
(โครัซ)

Chorus out
(โครัซ เอ้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whatever Happens คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น