เนื้อเพลง Getting Better คำอ่านไทย The Beatles

********************
(********************)

It’s getting better all the time
(อิทซ เกดดดิ้ง เบทเทอะ ออล เดอะ ไทม)

I used to get mad in my school [No, I can’t complain]
(ไอ ยูซ ทู เก็ท แม็ด อิน มาย ซคูล [ โน , ไอ แค็นท ค็อมพเลน ])
The teachers that taught me weren’t cool [No, I can’t complain]
(เดอะ ทีชเออะ แดท ทอท มี เวินท์ คูล [ โน , ไอ แค็นท ค็อมพเลน ])
Holding me down, turning me round,
(โฮลดิง มี เดาน , เทินนิง มี เรานด ,)
Filling me up with your rules
(ฟีลลิง มี อัพ วิฑ ยุร รูล)

I’ve got to admit it’s getting better,
(แอฝ ก็อท ทู แอ็ดมีท อิทซ เกดดดิ้ง เบทเทอะ ,)
A little better all the time [can’t get no worse]
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบทเทอะ ออล เดอะ ไทม [ แค็นท เก็ท โน เวิซ ])
To admit it’s getting better,
(ทู แอ็ดมีท อิทซ เกดดดิ้ง เบทเทอะ ,)
It’s getting better since you’ve been mine.
(อิทซ เกดดดิ้ง เบทเทอะ ซินซ ยู๊ฟ บีน ไมน)

Me used to be angry young man
(มี ยูซ ทู บี แองกริ ยัง แม็น)
Me hiding me head in the sand
(มี ไฮดอิง มี เฮ็ด อิน เดอะ แซ็นด)
You gave me the word I finally heard
(ยู เกฝ มี เดอะ เวิด ดาย ไฟแน็ลลิ เฮิด)
I’m doing the best that I can.
(แอม ดูอิง เดอะ เบ็ซท แดท ไอ แค็น)

To admit it’s getting better,
(ทู แอ็ดมีท อิทซ เกดดดิ้ง เบทเทอะ ,)
A little better all the time
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบทเทอะ ออล เดอะ ไทม)
To admit it’s getting better,
(ทู แอ็ดมีท อิทซ เกดดดิ้ง เบทเทอะ ,)
It’s getting better since you’ve been mine.
(อิทซ เกดดดิ้ง เบทเทอะ ซินซ ยู๊ฟ บีน ไมน)

Getting so much better all the time
(เกดดดิ้ง โซ มัช เบทเทอะ ออล เดอะ ไทม)
It’s getting better all the time
(อิทซ เกดดดิ้ง เบทเทอะ ออล เดอะ ไทม)
Better, better, better,
(เบทเทอะ , เบทเทอะ , เบทเทอะ ,)
It’s getting better all the time.
(อิทซ เกดดดิ้ง เบทเทอะ ออล เดอะ ไทม)
Better, better, better
(เบทเทอะ , เบทเทอะ , เบทเทอะ)

I used to be cruel to my woman
(ไอ ยูซ ทู บี ครูเอ็ล ทู มาย วูมเอิน)
I beat her and kept her apart from the things that she loved
(ไอ บีท เฮอ แอ็นด เค็พท เฮอ อะพาท ฟร็อม เดอะ ธิง แดท ชี ลัฝ)
Man I was mean but I’m changing my scene
(แม็น นาย วอส มีน บัท แอม เช้งจิ้นส มาย ซีน)
And I’m doing the best that I can.
(แอ็นด แอม ดูอิง เดอะ เบ็ซท แดท ไอ แค็น)

I admit it’s getting better,
(ไอ แอ็ดมีท อิทซ เกดดดิ้ง เบทเทอะ ,)
A little better all the time [can’t get no worse]
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบทเทอะ ออล เดอะ ไทม [ แค็นท เก็ท โน เวิซ ])
Yes, I admit it’s getting better,
(เย็ซ , ไอ แอ็ดมีท อิทซ เกดดดิ้ง เบทเทอะ ,)
It’s getting better since you’ve been mine.
(อิทซ เกดดดิ้ง เบทเทอะ ซินซ ยู๊ฟ บีน ไมน)

Getting so much better all the time
(เกดดดิ้ง โซ มัช เบทเทอะ ออล เดอะ ไทม)
It’s getting better all the time
(อิทซ เกดดดิ้ง เบทเทอะ ออล เดอะ ไทม)
Better, better, better,
(เบทเทอะ , เบทเทอะ , เบทเทอะ ,)
It’s getting better all the time.
(อิทซ เกดดดิ้ง เบทเทอะ ออล เดอะ ไทม)

Better, better, better,
(เบทเทอะ , เบทเทอะ , เบทเทอะ ,)
Getting so much better all the time.
(เกดดดิ้ง โซ มัช เบทเทอะ ออล เดอะ ไทม)

*******************
(*******************)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Getting Better คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น