เนื้อเพลง My Love คำอ่านไทย Ciara

[adlibs]
([ แอ็ดลิบ ])
Ohhhhh oh oh oh oh oh oh
(โอ้ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Oh ooh oh oh huh huh
(โอ อู้ โอ โอ ฮู ฮู)
Oh ooh oh oh huh huh
(โอ อู้ โอ โอ ฮู ฮู)
Ohhhhh oh oh oh oh oh oh
(โอ้ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Oh ooh oh oh huh huh
(โอ อู้ โอ โอ ฮู ฮู)
Oh ooh oh oh huh huh
(โอ อู้ โอ โอ ฮู ฮู)

[verse I]
([ เฝิซ ไอ ])
I ride like a soldier
(ไอ ไรด ไลค เก โซลเจอะ)
Put nothing before ya
(พัท นัธอิง บิโฟ ยา)
Anything you ask
(เอนอิธิง ยู อาซค)
I’ll be right there to do it
(แอล บี ไรท แดร์ ทู ดู อิท)
But if I react you tell me to relax
(บัท อิฟ ฟาย ริแอคท ยู เท็ล มี ทู ริแลคซ)
Don’t need to take it back
(ด้อนท์ นีด ทู เทค อิท แบ็ค)
Cause boy you put me through it
(คอส บอย ยู พัท มี ธรู อิท)

[pre hook]
([ พรี ฮุค ])
This circular motion is all we do
(ดีซ เซอคิวเลอ โมฌัน อีส ซอร์ วี ดู)
I’m so sick of going back and forth with you
(แอม โซ ซิค อ็อฝ โกอิ้ง แบ็ค แอ็นด โฟธ วิฑ ยู)
You should have been happy to have me
(ยู เชิด แฮ็ฝ บีน แฮพพิ ทู แฮ็ฝ มี)
You said you wanted to have some kids build a family
(ยู เซ็ด ยู ว็อนท ทู แฮ็ฝ ซัม คิด บิลด อะ แฟมอิลิ)
[Now I]
([ เนา ไอ ])
Wish it wasn’t true
(วิฌ อิท วอสซึ้น ทรู)
It’s killing me to do
(อิทซ คีลลิง มี ทู ดู)
What I gotta do
(ว็อท ไอ กอททะ ดู)
The problem here is you
(เดอะ พรอบเล็ม เฮียร อีส ยู)
Ain’t nobody new not even my crew
(เอน โนบอดี้ นยู น็อท อีเฝ็น มาย ครู)
Could take the place of you
(เคิด เทค เดอะ พเลซ อ็อฝ ยู)
The problem here is you
(เดอะ พรอบเล็ม เฮียร อีส ยู)

[hook]
([ ฮุค ])
Cause if you only knew what I felt for you
(คอส อิฟ ยู โอ๊นลี่ นยู ว็อท ไอ เฟ็ลท ฟอ ยู)
You would have held on tighter
(ยู เวิด แฮ็ฝ เฮ็ลด ออน ไทท์เดอ)
Fought a little harder
(ฟอท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อาณ์เดอ)
Been a little smarter and now you’re gonna miss my love
(บีน อะ ลิ๊ทเทิ่ล สมาร์เดอแอ็นด เนา ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝ)
And one day soon you’ll see
(แอ็นด วัน เด ซูน โยว ซี)
You’ll reach out for me
(โยว รีช เอ้า ฟอ มี)
Boy you had a keeper
(บอย ยู แฮ็ด อะ คีพเออะ)
Didn’t know how to treat her
(ดิ๊นอิน โน เฮา ทู ทรีท เฮอ)
Should have felt a little deeper and now you’re gonna miss my love
(เชิด แฮ็ฝ เฟ็ลท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ดิพเพอแอ็นด เนา ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝ)

[verse II]
([ เฝิซ ทรู ])
Kick it with ya friends [go]
(คิด อิท วิฑ ยา ฟเร็นด [ โก ])
Go out with other chicks [go]
(โก เอ้า วิฑ อัฑเออะ ชิค [ โก ])
Be all up in the mix [go]
(บี ออล อัพ อิน เดอะ มิคซ [ โก ])
You got the right to do it
(ยู ก็อท เดอะ ไรท ทู ดู อิท)
You wanna be a pimp
(ยู วอนนา บี อะ พิมพ)
Be treated like a prince
(บี ทีอี ไลค เก พรินซ)
Go ‘head and click the switch
(โก เฮ็ด แอ็นด คลิค เดอะ ซวิช)
Cause now you got ya crown back
(คอส เนา ยู ก็อท ยา คเราน แบ็ค)

[pre hook]
([ พรี ฮุค ])
This circular motion is all we do
(ดีซ เซอคิวเลอ โมฌัน อีส ซอร์ วี ดู)
I’m so sick of going back and forth with you
(แอม โซ ซิค อ็อฝ โกอิ้ง แบ็ค แอ็นด โฟธ วิฑ ยู)
You should have been happy to have me
(ยู เชิด แฮ็ฝ บีน แฮพพิ ทู แฮ็ฝ มี)
You said you wanted to have some kids build a family
(ยู เซ็ด ยู ว็อนท ทู แฮ็ฝ ซัม คิด บิลด อะ แฟมอิลิ)
[now I]
([ เนา ไอ ])
Wish it wasn’t true
(วิฌ อิท วอสซึ้น ทรู)
It’s killing me to do
(อิทซ คีลลิง มี ทู ดู)
What I gotta do
(ว็อท ไอ กอททะ ดู)
The problem here is you
(เดอะ พรอบเล็ม เฮียร อีส ยู)
Ain’t nobody new not even my crew
(เอน โนบอดี้ นยู น็อท อีเฝ็น มาย ครู)
Could take the place of you
(เคิด เทค เดอะ พเลซ อ็อฝ ยู)
The problem here is you
(เดอะ พรอบเล็ม เฮียร อีส ยู)

[hook]
([ ฮุค ])
Cause if you only knew what I felt for you
(คอส อิฟ ยู โอ๊นลี่ นยู ว็อท ไอ เฟ็ลท ฟอ ยู)
You would have held on tighter
(ยู เวิด แฮ็ฝ เฮ็ลด ออน ไทท์เดอ)
Fought a little harder
(ฟอท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อาณ์เดอ)
Been a little smarter and now you’re gonna miss my love
(บีน อะ ลิ๊ทเทิ่ล สมาร์เดอแอ็นด เนา ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝ)
And one day soon you’ll see
(แอ็นด วัน เด ซูน โยว ซี)
You’ll reach out for me
(โยว รีช เอ้า ฟอ มี)
Boy you had a keeper
(บอย ยู แฮ็ด อะ คีพเออะ)
Didn’t know how to treat her
(ดิ๊นอิน โน เฮา ทู ทรีท เฮอ)
Should have felt a little deeper and now you’re gonna miss my love
(เชิด แฮ็ฝ เฟ็ลท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ดิพเพอแอ็นด เนา ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝ)

[breakdown]
([ เบรคดาว ])
My hugs [and]
(มาย ฮัก [ แอ็นด ])
My kisses
(มาย คีสเซซ)
You know you’re gonna miss it
(ยู โน ยัวร์ กอนนะ มิซ ซิท)
And while you’re tripping on the love we could have had
(แอ็นด ฮไวล ยัวร์ ทริพพิง ออน เดอะ ลัฝ วี เคิด แฮ็ฝ แฮ็ด)
I’m moving on
(แอม มูฝอิง ออน)
I got to [and]
(ไอ ก็อท ทู [ แอ็นด ])
Ain’t no looking back
(เอน โน ลุคอิง แบ็ค)

[hook]
([ ฮุค ])
Cause if you only knew what I felt for you
(คอส อิฟ ยู โอ๊นลี่ นยู ว็อท ไอ เฟ็ลท ฟอ ยู)
You would have held on tighter
(ยู เวิด แฮ็ฝ เฮ็ลด ออน ไทท์เดอ)
Fought a little harder
(ฟอท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อาณ์เดอ)
Been a little smarter and now you’re gonna miss my love
(บีน อะ ลิ๊ทเทิ่ล สมาร์เดอแอ็นด เนา ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝ)
And one day soon you’ll see
(แอ็นด วัน เด ซูน โยว ซี)
You’ll reach out for me
(โยว รีช เอ้า ฟอ มี)
Boy you had a keeper
(บอย ยู แฮ็ด อะ คีพเออะ)
Didn’t know how to treat her
(ดิ๊นอิน โน เฮา ทู ทรีท เฮอ)
Should have felt a little deeper and now you’re gonna miss my love
(เชิด แฮ็ฝ เฟ็ลท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ดิพเพอแอ็นด เนา ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝ)
Boy you had a keeper, didn’t know how to treat her
(บอย ยู แฮ็ด อะ คีพเออะ , ดิ๊นอิน โน เฮา ทู ทรีท เฮอ)
Should have felt a little deeper and now you’re gonna miss my love
(เชิด แฮ็ฝ เฟ็ลท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ดิพเพอแอ็นด เนา ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝ)

[adlibs]
([ แอ็ดลิบ ])
Ohhhhh oh oh oh oh oh oh
(โอ้ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Oh ooh oh oh huh huh
(โอ อู้ โอ โอ ฮู ฮู)
Oh ooh oh oh huh huh
(โอ อู้ โอ โอ ฮู ฮู)
Ohhhhh oh oh oh oh oh oh
(โอ้ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
Oh ooh oh oh huh huh
(โอ อู้ โอ โอ ฮู ฮู)
Oh ooh oh oh huh huh
(โอ อู้ โอ โอ ฮู ฮู)

See boy
(ซี บอย)
You had a keeper
(ยู แฮ็ด อะ คีพเออะ)
But you didn’t know
(บัท ยู ดิ๊นอิน โน)
How to treat her
(เฮา ทู ทรีท เฮอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Love คำอ่านไทย Ciara

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น