เนื้อเพลง I’ll Be There คำอ่านไทย S Club 7

Looking In My Memory What Did I See
(ลุคอิง อิน มาย เมมโอะริ ว็อท ดิด ดาย ซี)
All The Good Times You Gave To Me
(ออล เดอะ เกิด ไทม ยู เกฝ ทู มี)
Even From The Park Way After Dark
(อีเฝ็น ฟร็อม เดอะ พาค เว อาฟเทอะ ดาค)
Listen To The Radio In My Car
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ อิน มาย คา)
It’s Times Like These You See The Wood From The Trees
(อิทซ ไทม ไลค ฑิส ยู ซี เดอะ วู๊ด ฟร็อม เดอะ ทรี)
You Come To My Aid When I’m On My Knees
(ยู คัม ทู มาย เอด ฮเว็น แอม ออน มาย นี)
The Next Time You Feel Alone Just Pick Up The Phone
(เดอะ เน็คซท ไทม ยู ฟีล อะโลน จัซท พิค อัพ เดอะ โฟน)

Reach Out And Touch Whisper My Name
(รีช เอ้า แอ็นด ทั๊ช ฮวีซเพอะ มาย เนม)
I Will Deliver Again And Again
(ไอ วิล ดิลีฝเออะ อะเกน แอ็นด อะเกน)
Straight From The Heart Honest And True
(ซทเรท ฟร็อม เดอะ ฮาท ออนเอ็ซท แอ็นด ทรู)
I Promise You This I Will Be There For You
(ไอ พรอมอิซ ยู ดีซ ซาย วิล บี แดร์ ฟอ ยู)

When I Think I’d Be Lost Without You
(ฮเว็น นาย ธิงค อาย บี ล็อซท วิเฑาท ยู)
Makes Me Wonder What I Did Before You
(เมค มี วันเดอะ ว็อท ไอ ดิด บิโฟ ยู)
When It Mattered You Were There For Me
(ฮเว็น หนิด แมทเทอะ ยู เวอ แดร์ ฟอ มี)
You Were My Rock Boy You Were My Energy
(ยู เวอ มาย ร็อค บอย ยู เวอ มาย เอนเออะจิ)
Time Flies But I’ll Never Forget The Way It Was The Day We Met
(ไทม ไฟล์ บัท แอล เนฝเวอะ เฟาะเกท เดอะ เว อิท วอส เดอะ เด วี เม็ท)
Don’t Be Surprised You Know It’s True
(ด้อนท์ บี เซิพไรส ยู โน อิทซ ทรู)
I’m Gonna Be There For You
(แอม กอนนะ บี แดร์ ฟอ ยู)

Reach Out And Touch Whisper My Name
(รีช เอ้า แอ็นด ทั๊ช ฮวีซเพอะ มาย เนม)
I Will Deliver Again And Again
(ไอ วิล ดิลีฝเออะ อะเกน แอ็นด อะเกน)
Straight From The Heart Honest And True
(ซทเรท ฟร็อม เดอะ ฮาท ออนเอ็ซท แอ็นด ทรู)
I Promise You This I Will Be There For You
(ไอ พรอมอิซ ยู ดีซ ซาย วิล บี แดร์ ฟอ ยู)

Through The Sun Through The Rain
(ธรู เดอะ ซัน ธรู เดอะ เรน)
I Will Still Feel The Same
(ไอ วิล ซทิล ฟีล เดอะ เซม)
Be It Good Be It Bad
(บี อิท เกิด บี อิท แบ็ด)
I’ll Always Understand
(แอล ออลเว อันเดิซแทนด)
When You’re Down When You’re Blue
(ฮเว็น ยัวร์ เดาน ฮเว็น ยัวร์ บลู)
I Will Be There For You
(ไอ วิล บี แดร์ ฟอ ยู)
Cause Nobody Does It Better
(คอส โนบอดี้ โด ซิท เบทเทอะ)
We’re Gonna Get There Together
(เวีย กอนนะ เก็ท แดร์ ทุเกฑเออะ)

Through The Sun And Through The Rain
(ธรู เดอะ ซัน แอ็นด ธรู เดอะ เรน)
I’ll Be There For You
(แอล บี แดร์ ฟอ ยู)
Through The Sun And Through The Rain
(ธรู เดอะ ซัน แอ็นด ธรู เดอะ เรน)
Be There I’ll Be There For You
(บี แดร์ แอล บี แดร์ ฟอ ยู)

Reach Out And Touch Whisper My Name
(รีช เอ้า แอ็นด ทั๊ช ฮวีซเพอะ มาย เนม)
I Will Deliver Again And Again
(ไอ วิล ดิลีฝเออะ อะเกน แอ็นด อะเกน)
Straight From The Heart Honest And True
(ซทเรท ฟร็อม เดอะ ฮาท ออนเอ็ซท แอ็นด ทรู)
I Promise You This I Will Be There For You
(ไอ พรอมอิซ ยู ดีซ ซาย วิล บี แดร์ ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Be There คำอ่านไทย S Club 7

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น