เนื้อเพลง All About You คำอ่านไทย Bruno Mars

I like how when you look at me
(ไอ ไลค เฮา ฮเว็น ยู ลุค แกท มี)
You don’t know how I feel
(ยู ด้อนท์ โน เฮา ไอ ฟีล)
Cause I’m usually so nonchalant
(คอส แอม ยูฉัวลิ โซ นอนฌะแล็นท)
My feelings I conceal
(มาย ฟีลอิง ซาย ค็อนซีล)
But I want you to know
(บัท ไอ ว็อนท ยู ทู โน)
Oh, I want you to know
(โอ , ไอ ว็อนท ยู ทู โน)

I must admit I’ve felt this way for more than quite a while
(ไอ มัซท แอ็ดมีท แอฝ เฟ็ลท ดีซ เว ฟอ โม แฑ็น คไวท อะ ฮไวล)
But I can’t hold it no longer when I see the biggest smile
(บัท ไอ แค็นท โฮลด ดิท โน ลองเงอ ฮเว็น นาย ซี เดอะ บิ๊กเกส ซไมล)
Can’t wait no more
(แค็นท เวท โน โม)
Oh, I can’t wait no more
(โอ , ไอ แค็นท เวท โน โม)

Oooh
(อู้)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
Girl, to tell you the truth
(เกิล , ทู เท็ล ยู เดอะ ทรูธ)
This song is for you
(ดีซ ซ็อง อีส ฟอ ยู)
I’m all about you
(แอม ออล อะเบาท ยู)
Oh, girl
(โอ , เกิล)
No one can do me the way you do
(โน วัน แค็น ดู มี เดอะ เว ยู ดู)
This song is for you
(ดีซ ซ็อง อีส ฟอ ยู)
I’m all about you
(แอม ออล อะเบาท ยู)

Maybe I’m a fool for speaking up but I don’t mind
(เมบี แอม มา ฟูล ฟอ ซพีคอิง อัพ บัท ไอ ด้อนท์ ไมนด)
Cause a girl like you will come around like
(คอส อะ เกิล ไลค ยู วิล คัม อะเรานด ไลค)
Once in a million times
(วันซ อิน อะ มีลยัน ไทม)
So, what do I do?
(โซ , ว็อท ดู ไอ ดู)
Tell me what do I do?
(เท็ล มี ว็อท ดู ไอ ดู)

And the look that you are giving me gives me hope to believe
(แอ็นด เดอะ ลุค แดท ยู อาร์ กีฝวิง มี กิฝ มี โฮพ ทู บิลีฝ)
So, for you baby I’ll change my ways
(โซ , ฟอ ยู เบบิ แอล เชนจ มาย เว)
I’ll wear my heart on my sleeve
(แอล แว มาย ฮาท ออน มาย ซลีฝ)
Got nothing to lose
(ก็อท นัธอิง ทู ลูส)
I’ve got nothing to lose
(แอฝ ก็อท นัธอิง ทู ลูส)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
Oh, girl, to tell you the truth
(โอ , เกิล , ทู เท็ล ยู เดอะ ทรูธ)
This song is for you
(ดีซ ซ็อง อีส ฟอ ยู)
I’m all about you
(แอม ออล อะเบาท ยู)
Oh, girl
(โอ , เกิล)
No one can do me the way you do
(โน วัน แค็น ดู มี เดอะ เว ยู ดู)
This song is for you
(ดีซ ซ็อง อีส ฟอ ยู)
I’m all about you
(แอม ออล อะเบาท ยู)

Girl, when you smile
(เกิล , ฮเว็น ยู ซไมล)
Not a place I’d rather be
(น็อท ดา พเลซ อาย ราฑเออะ บี)
Just stay for a while
(จัซท ซเท ฟอ รา ฮไวล)
Then you’ll see you should be right here with me
(เด็น โยว ซี ยู เชิด บี ไรท เฮียร วิฑ มี)
Cause I love everything you do
(คอส ไอ ลัฝ เอ๊วี่ติง ยู ดู)
That’s why I have to take this time baby to tell ya
(แด๊ท ฮไว ไอ แฮ็ฝ ทู เทค ดีซ ไทม เบบิ ทู เท็ล ยา)
Oh, and now you know
(โอ , แอ็นด เนา ยู โน)
And now you know
(แอ็นด เนา ยู โน)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
Girl, to tell you the truth
(เกิล , ทู เท็ล ยู เดอะ ทรูธ)
This song is for you
(ดีซ ซ็อง อีส ฟอ ยู)
I’m all about you
(แอม ออล อะเบาท ยู)
Oh, girl
(โอ , เกิล)
No one can do me the way you do
(โน วัน แค็น ดู มี เดอะ เว ยู ดู)
This song is for you
(ดีซ ซ็อง อีส ฟอ ยู)
I’m all about you
(แอม ออล อะเบาท ยู)

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
I’m all about you
(แอม ออล อะเบาท ยู)
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
I’m all about you
(แอม ออล อะเบาท ยู)
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)
I’m all about you girl
(แอม ออล อะเบาท ยู เกิล)
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All About You คำอ่านไทย Bruno Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น