เนื้อเพลง Falling คำอ่านไทย N’Sync

I don’t know how
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา)
I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
But girl it seems
(บัท เกิล อิท ซีม)
You’ve touched my life
(ยู๊ฟ ทั๊ช มาย ไลฟ)
You’re in my dreams
(ยัวร์ อิน มาย ดรีม)
You’re in my heart
(ยัวร์ อิน มาย ฮาท)
I’m by myself
(แอม ไบ ไมเซลฟ)
When we’re apart
(ฮเว็น เวีย อะพาท)

Something strange has come over me
(ซัมติง ซทเรนจ แฮ็ส คัม โอเฝอะ มี)
a raging wind across my seas
(อะ เรจิง วินด อัครอซ มาย ซี)
And girl you know that your eyes are to blame
(แอ็นด เกิล ยู โน แดท ยุร ไอ แซร์ ทู บเลม)
What am I suppose to do
(ว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู)
If I can’t get over you
(อิฟ ฟาย แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู)
I come to find that you don’t feel the same
(ไอ คัม ทู ไฟนด แดท ยู ด้อนท์ ฟีล เดอะ เซม)

Cause I’m falling, falling
(คอส แอม ฟ๊อลิง , ฟ๊อลิง)
Girl, I’m falling for you
(เกิล , แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู)
And I pray you’re falling too
(แอ็นด ดาย พเร ยัวร์ ฟ๊อลิง ทู)
I’ve been falling, falling
(แอฝ บีน ฟ๊อลิง , ฟ๊อลิง)
Ever since the moment I laid eyes on you
(เอฝเออะ ซินซ เดอะ โมเม็นท ไอ เลด ไอ ออน ยู)

I lose my step
(ไอ ลูส มาย ซเท็พ)
I lose my ground
(ไอ ลูส มาย กเรานด)
I lose myself
(ไอ ลูส ไมเซลฟ)
when you’re around
(ฮเว็น ยัวร์ อะเรานด)
I’m holding on
(แอม โฮลดิง ออน)
for my life
(ฟอ มาย ไลฟ)
To keep from drowning in your eyes
(ทู คีพ ฟร็อม ดเรานอิง อิน ยุร ไอ)
Girl, what have you done to me
(เกิล , ว็อท แฮ็ฝ ยู ดัน ทู มี)
to make me fall so desperately
(ทู เมค มี ฟอล โซ เดซเพอะริทลิ)
To think that I don’t even know your name
(ทู ธิงค แดท ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน ยุร เนม)
[no, no]
([ โน , โน ])
How am I suppose to live
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ไลฝ)
If I can’t get over this
(อิฟ ฟาย แค็นท เก็ท โอเฝอะ ดีซ)
You decide you don’t feel the same
(ยู ดิไซด ยู ด้อนท์ ฟีล เดอะ เซม)

Cause I’m falling, falling
(คอส แอม ฟ๊อลิง , ฟ๊อลิง)
Girl, I’m falling for you
(เกิล , แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู)
And I pray you’re falling too
(แอ็นด ดาย พเร ยัวร์ ฟ๊อลิง ทู)
I’ve been falling, falling
(แอฝ บีน ฟ๊อลิง , ฟ๊อลิง)
[Falling]
([ ฟ๊อลิง ])
Will you stay or will you go
(วิล ยู ซเท ออ วิล ยู โก)
[Heaven]
([ เฮฝเอ็น ])
Heaven knows what my future holds
(เฮฝเอ็น โน ว็อท มาย ฟยูเชอะ โฮลด)
[Questions]
([ คเวซชัน ])
Questions linger on my mind
(คเวซชัน ลีงเกอะ ออน มาย ไมนด)
[Day Break]
([ เด บเรค ])
From day break to dark of night
(ฟร็อม เด บเรค ทู ดาค อ็อฝ ไนท)
[I’m falling]
([ แอม ฟ๊อลิง ])
I don’t know what’s come over me
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท คัม โอเฝอะ มี)

Can’t you see that I’m falling, falling
(แค็นท ยู ซี แดท แอม ฟ๊อลิง , ฟ๊อลิง)
Girl, I’m falling for you
(เกิล , แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู)
And I pray you’re falling too [yeah]
(แอ็นด ดาย พเร ยัวร์ ฟ๊อลิง ทู [ เย่ ])
I’ve been falling, falling
(แอฝ บีน ฟ๊อลิง , ฟ๊อลิง)
Ever since the moment I laid eyes on you
(เอฝเออะ ซินซ เดอะ โมเม็นท ไอ เลด ไอ ออน ยู)
ohhh
(โอ้)
I’m falling
(แอม ฟ๊อลิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Falling คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น