เนื้อเพลง Wish คำอ่านไทย Alien Ant Farm

Proud, proud is to hear it all yeah yeah
(พเราด , พเราด อีส ทู เฮีย อิท ดอร์ เย่ เย่)
Proud ah proud, proud is to watch us fall yeah yeah
(พเราด อา พเราด , พเราด อีส ทู ว็อช อัซ ฟอล เย่ เย่)
Make a wish, make a succotash wish
(เมค เก วิฌ , เมค เก succotash วิฌ)
You live the pompous life
(ยู ไลฝ เดอะ พอมพัซ ไลฟ)
Throw kisses all the time
(ธโร คีสเซซ ซอร์ เดอะ ไทม)
Make wishes don’t break mine
(เมค วิซเชรด ด้อนท์ บเรค ไมน)

Cold fire use to inspire all not now
(โคลด ไฟร ยูซ ทู อินซไพร ออล น็อท เนา)
These are tired, maybe they’ll find their nitch
(ฑิส อาร์ ไทร , เมบี เด๊ว ไฟนด แด nitch)
Or resort to wish
(ออ ริสอท ทู วิฌ)

Make a wish, make a succotash wish
(เมค เก วิฌ , เมค เก succotash วิฌ)
You live the pompous life
(ยู ไลฝ เดอะ พอมพัซ ไลฟ)
Throw kisses all the time
(ธโร คีสเซซ ซอร์ เดอะ ไทม)
Make wishes don’t break mine
(เมค วิซเชรด ด้อนท์ บเรค ไมน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Don’t be low, you better watch the road
(ด้อนท์ บี โล , ยู เบทเทอะ ว็อช เดอะ โรด)
Don’t be low, you got the strength and the balls
(ด้อนท์ บี โล , ยู ก็อท เดอะ ซทเร็งธ แอ็นด เดอะ บอล)

Chimes use to break my wish
(ไชม ยูซ ทู บเรค มาย วิฌ)
Back.. won’t you bring him back? Not now
(แบ็ค ว็อนท ยู บริง ฮิม แบ็ค น็อท เนา)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Chimes use to break my wish
(ไชม ยูซ ทู บเรค มาย วิฌ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wish คำอ่านไทย Alien Ant Farm

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น