เนื้อเพลง I Am A Child คำอ่านไทย Neil Young

I am a child, I’ll last a while.
(ไอ แอ็ม มา ไชล , แอล ลาซท ดา ฮไวล)
You can’t conceive
(ยู แค็นท ค็อนซีฝ)
of the pleasure in my smile.
(อ็อฝ เดอะ พเลฉเออะ อิน มาย ซไมล)
You hold my hand,
(ยู โฮลด มาย แฮ็นด ,)
rough up my hair,
(รัฟ อัพ มาย แฮ ,)
It’s lots of fun
(อิทซ ล็อท อ็อฝ ฟัน)
to have you there.
(ทู แฮ็ฝ ยู แดร์)

God gave to you,
(ก็อด เกฝ ทู ยู ,)
now, you give to me,
(เนา , ยู กิฝ ทู มี ,)
I’d like to know
(อาย ไลค ทู โน)
what you learned.
(ว็อท ยู เลิน)
The sky is blue
(เดอะ ซไค อีส บลู)
and so is the sea.
(แอ็นด โซ อีส เดอะ ซี)
What is the color,
(ว็อท อีส เดอะ คัลเออะ ,)
when black is burned?
(ฮเว็น บแล็ค อีส เบิน)
What is the color?
(ว็อท อีส เดอะ คัลเออะ)

You are a man, you understand.
(ยู อาร์ อะ แม็น , ยู อันเดิซแทนด)
You pick me up
(ยู พิค มี อัพ)
and you lay me down again.
(แอ็นด ยู เล มี เดาน อะเกน)
You make the rules,
(ยู เมค เดอะ รูล ,)
you say what’s fair,
(ยู เซ ว็อท แฟ ,)
It’s lots of fun
(อิทซ ล็อท อ็อฝ ฟัน)
to have you there.
(ทู แฮ็ฝ ยู แดร์)

God gave to you,
(ก็อด เกฝ ทู ยู ,)
now, you give to me,
(เนา , ยู กิฝ ทู มี ,)
I’d like to know
(อาย ไลค ทู โน)
what you learned.
(ว็อท ยู เลิน)
The sky is blue
(เดอะ ซไค อีส บลู)
and so is the sea.
(แอ็นด โซ อีส เดอะ ซี)
What is the color,
(ว็อท อีส เดอะ คัลเออะ ,)
when black is burned?
(ฮเว็น บแล็ค อีส เบิน)
What is the color?
(ว็อท อีส เดอะ คัลเออะ)

I am a child, I’ll last a while.
(ไอ แอ็ม มา ไชล , แอล ลาซท ดา ฮไวล)
You can’t conceive
(ยู แค็นท ค็อนซีฝ)
of the pleasure in my smile.
(อ็อฝ เดอะ พเลฉเออะ อิน มาย ซไมล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Am A Child คำอ่านไทย Neil Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น