เนื้อเพลง Who’d Have Known คำอ่านไทย Lily Allen

It’s 5 o clock in the morning,
(อิทซ ไฟท์ โอ คล๊อค กิน เดอะ มอนิง)
Conversation got boring,
(คอนเวอสเตชั่น กอท บอร์ริง)
You said you’re going to bed soon,
(ยู เซด ยัวร์ โกอิง ทู เบ๊ด ซูน)
So I snuck off to your bedroom,
(โซ ไอ สนัค ออฟฟ ทู ยัวร์ เบดรูม)
And I thought i’d just wait there,
(แอนด์ ได ตรอด อาย จั๊สท เว้ท แดร์)
Untill I heard you come up the stairs,
(อันธิล ไอ เฮริ์ท ยู คัม อั๊พ เดอะ สแทร์)
And I pretended I was sleeping,
(แอนด์ ได พรีเท็นด์ ได วอส สลีฟปิง)
And I was hoping you would creep in with me.
(แอนด์ ได วอส โฮพปิง ยู วู๊ด ครีพ ปิน วิธ มี)

You put your arm around my shoulder,
(ยู พุท ยัวร์ อาร์ม อะราวนฺดฺ มาย โช๊ลเด้อร์)
It was as if the room got colder,
(อิท วอส แอส อิ๊ฟ เดอะ รูม กอท โคลเดอร์)
And we moved closer in together,
(แอนด์ วี มู๊ฝ โคลเซอ อิน ทูเก๊ทเธ่อร์)
And started talking about the weather,
(แอนด์ สท๊าร์ท ทอคกิง อะเบ๊าท เดอะ เว๊เธ่อร)
You said tomorow would be fun,
(ยู เซด ทูโมโรว วู๊ด บี ฟัน)
And we could watch A Place In The Sun,
(แอนด์ วี คูด ว๊อทช อะ เพลส อิน เดอะ ซัน)
I didn’t know where this was going,
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ แวร์ ดิส วอส โกอิง)
When you kissed me.
(เว็น ยู คิสส มี)

Are you mine? Are you mine?
(อาร์ ยู ไมน์ ?อาร์ ยู ไมน์ ?)
Cos I stay here all the time,
(คอส ไซ สเทย์ เฮียร ออล เดอะ ไทม์)
Watching telly, Drinking wine,
(วัชชิ่ง เท๊ลลี ดิ๊งกิ่ง ไวน์)
Who’d have known, Who’d have known?
(ฮู๊ด แฮพ โนว์ ฮู๊ด แฮพ โนว์ ?)
When you flash up on my phone,
(เว็น ยู แฟลช อั๊พ ปอน มาย โฟน)
I no longer feel alone,
(ไอ โน ลองเก่อร์ฟีล อะโลน)
No longer feel alone.
(โน ลองเก่อร์ฟีล อะโลน)
[adsense]
I haven’t left you for days now,
(ไอ แฮฟเวน เล๊ฟท ยู ฟอร์ เดย์ นาว)
And I’m becoming amazed how,
(แอนด์ แดม บีคัมมิง อะแม๊ซฺ ฮาว)
Your quite affectionate in public,
(ยัวร์ ไคว๊ แอฟเฟคชันเนท อิน พับบิค)
In fact your friend said it made her feel sick,
(อิน แฟคท ยัวร์ เฟรน เซด ดิท เมด เฮอ ฟีล ซิ๊ค)
And even though it’s moving forward,
(แอนด์ อี๊เฝ่น โตว อิทซ มูวิง ฟ๊อร์เวิร์ด)
There’s just the right amount of awkward,
(แดร์ จั๊สท เดอะ ไร๊ท อะเม๊าท ดอฟ อาคเหวิด)
And today you accidentally,
(แอนด์ ทูเดย์ ยู แอคซิเดนเตลลี)
Called me baby.
(คอลลํ มี เบ๊บี้)

Are you mine? Are you mine?
(อาร์ ยู ไมน์ ?อาร์ ยู ไมน์ ?)
Cos I stay here all the time,
(คอส ไซ สเทย์ เฮียร ออล เดอะ ไทม์)
Watching telly, Drinking wine,
(วัชชิ่ง เท๊ลลี ดิ๊งกิ่ง ไวน์)
Who’d have known, Who’d have known?
(ฮู๊ด แฮพ โนว์ ฮู๊ด แฮพ โนว์ ?)
When you flash up on my phone,
(เว็น ยู แฟลช อั๊พ ปอน มาย โฟน)
I no longer feel alone,
(ไอ โน ลองเก่อร์ฟีล อะโลน)

Let’s just stay, Let’s just stay,
(เล็ท จั๊สท สเทย์ เล็ท จั๊สท สเทย์)
I wanna lie in bed all day,
(ไอ วอนนา ไล อิน เบ๊ด ออล เดย์)
We’ll be laughing all the way,
(เวลล บี ลาฟฟิง ออล เดอะ เวย์)
You told your friends,
(ยู โทลด ยัวร์ เฟรน)
They all know,
(เดย์ ออล โนว์)
That we exsist but we’re taking it slow,
(แดท วี เอ๊กซิด บั๊ท เวีย เทกิง อิท สโลว์)
Lets just see how we go,
(เล็ท จั๊สท ซี ฮาว วี โก)
Now let’s see how we go.
(นาว เล็ท ซี ฮาว วี โก)
[x2]

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who’d Have Known คำอ่านไทย Lily Allen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น