เนื้อเพลง If I Was Your Man คำอ่านไทย Joe

mmmm yea yea yea yea ohh ohh
(อึม เย เย เย เย โอ้ โอ้)
nanananana nanananananana ohh
(นานานานา nanananananana โอ้)
nanananananana
(nanananananana)
If i was your man, girl
(อิฟ ฟาย วอส ยุร แม็น , เกิล)

girl I’m so tired of games
(เกิล แอม โซ ไทร อ็อฝ เกม)
I just wanna settle down
(ไอ จัซท วอนนา เซ็ทเทิ่ล เดาน)
I swear to you I’ve changed
(ไอ ซแว ทู ยู แอฝ เชนจ)
baby why you buggin now
(เบบิ ฮไว ยู บักกิน เนา)
I know that I put you through hell
(ไอ โน แดท ไอ พัท ยู ธรู เฮ็ล)
you deserve to be with someone else
(ยู ดิเสิฝ ทู บี วิฑ ซัมวัน เอ็ลซ)
but I gotta be straight up [straight up]
(บัท ไอ กอททะ บี ซทเรท อัพ [ ซทเรท อัพ ])
girl I just wanna kiss and make up [make up]
(เกิล ไอ จัซท วอนนา คิซ แซน เมค อัพ [ เมค อัพ ])
oo we’ve been through a lot of things
(โอโอ หวีบ บีน ธรู อะ ล็อท อ็อฝ ธิง)
how do you throw that away
(เฮา ดู ยู ธโร แดท อะเว)
you were the heart of me
(ยู เวอ เดอะ ฮาท อ็อฝ มี)
can’t believe you let it break
(แค็นท บิลีฝ ยู เล็ท ดิธ บเรค)
tell me why you wont let him go
(เท็ล มี ฮไว ยู ว็อนท เล็ท ฮิม โก)
you can say what you want but I know
(ยู แค็น เซ ว็อท ยู ว็อนท บัท ไอ โน)
baby no more lies
(เบบิ โน โม ไล)
I’ma keep it real this time
(แอมอา คีพ อิท ริแอ็ล ดีซ ไทม)

help me understand what I’m saying
(เฮ็ลพ มี อันเดิซแทนด ว็อท แอม เซอิง)
ain’t gettin’ through
(เอน เกดดิน ธรู)
why I can’t be your man when I’d give up the world for you
(ฮไว ไอ แค็นท บี ยุร แม็น ฮเว็น อาย กิฝ อัพ เดอะ เวิลด ฟอ ยู)
girl I’ll do the best I can
(เกิล แอล ดู เดอะ เบ็ซท ไอ แค็น)
love you forever that’s what I’ll do
(ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ แด๊ท ว็อท แอล ดู)
if I was your man
(อิฟ ฟาย วอส ยุร แม็น)
if I was your man
(อิฟ ฟาย วอส ยุร แม็น)
if I was your man
(อิฟ ฟาย วอส ยุร แม็น)

got rid of everything
(ก็อท ริด อ็อฝ เอ๊วี่ติง)
that I knew was hurting you
(แดท ไอ นยู วอส เฮอดิง ยู)
my hustle in the streets
(มาย เฮสเซล อิน เดอะ ซทรีท)
gave that up for you too
(เกฝ แดท อัพ ฟอ ยู ทู)
don’t want nothing else in the way
(ด้อนท์ ว็อนท นัธอิง เอ็ลซ อิน เดอะ เว)
I just wanna make sure that you’ll stay
(ไอ จัซท วอนนา เมค ฌุร แดท โยว ซเท)
baby no more lies
(เบบิ โน โม ไล)

I’ma do it right this time
(แอมอา ดู อิท ไรท ดีซ ไทม)

help me understand what I’m saying
(เฮ็ลพ มี อันเดิซแทนด ว็อท แอม เซอิง)
ain’t gettin’ through
(เอน เกดดิน ธรู)
why I cant be your man when I’d give up the world for you
(ฮไว ไอ แค็นท บี ยุร แม็น ฮเว็น อาย กิฝ อัพ เดอะ เวิลด ฟอ ยู)
girl I’ll do the best I can
(เกิล แอล ดู เดอะ เบ็ซท ไอ แค็น)
love you forever that’s what I’ll do
(ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ แด๊ท ว็อท แอล ดู)
if I was your man
(อิฟ ฟาย วอส ยุร แม็น)
if I was your man
(อิฟ ฟาย วอส ยุร แม็น)

can’t live without you anymore
(แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู แอนนี่มอ)
baby I know that you’re worth fighting for
(เบบิ ไอ โน แดท ยัวร์ เวิธ ไฟท์ดิง ฟอ)
they say that your’e still in love with me
(เด เซ แดท ยัวร์ ซทิล อิน ลัฝ วิฑ มี)
in my arms is where you need to be
(อิน มาย อาม ซิส ฮแว ยู นีด ทู บี)
can’t live without you anymore
(แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู แอนนี่มอ)
baby I know that you’re worth fighting for
(เบบิ ไอ โน แดท ยัวร์ เวิธ ไฟท์ดิง ฟอ)
they say that you’re still in love with me
(เด เซ แดท ยัวร์ ซทิล อิน ลัฝ วิฑ มี)
in my arms is where you need to be
(อิน มาย อาม ซิส ฮแว ยู นีด ทู บี)

nanananana nanananananana ohh yea nanananana
(นานานานา nanananananana โอ้ เย นานานานา)
if I was your man if I was your man
(อิฟ ฟาย วอส ยุร แม็น อิฟ ฟาย วอส ยุร แม็น)

help me understand what im saying
(เฮ็ลพ มี อันเดิซแทนด ว็อท แอม เซอิง)
ain’t gettin’ through
(เอน เกดดิน ธรู)
why I cant be your man when i’d give up the world for you
(ฮไว ไอ แค็นท บี ยุร แม็น ฮเว็น อาย กิฝ อัพ เดอะ เวิลด ฟอ ยู)
girl I’ll do the best I can
(เกิล แอล ดู เดอะ เบ็ซท ไอ แค็น)
love you forever that’s what I’ll do
(ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ แด๊ท ว็อท แอล ดู)
if I was your man
(อิฟ ฟาย วอส ยุร แม็น)
if I was your man
(อิฟ ฟาย วอส ยุร แม็น)

help me understand what I’m saying
(เฮ็ลพ มี อันเดิซแทนด ว็อท แอม เซอิง)
ain’t gettin’ through
(เอน เกดดิน ธรู)
why I can’t be your man when I’d give up the world for you
(ฮไว ไอ แค็นท บี ยุร แม็น ฮเว็น อาย กิฝ อัพ เดอะ เวิลด ฟอ ยู)
girl I’ll do the best I can
(เกิล แอล ดู เดอะ เบ็ซท ไอ แค็น)
love you forever that’s what I’ll do
(ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ แด๊ท ว็อท แอล ดู)
if I was your man
(อิฟ ฟาย วอส ยุร แม็น)
if I was your man
(อิฟ ฟาย วอส ยุร แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Was Your Man คำอ่านไทย Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น