เนื้อเพลง Against The Wind คำอ่านไทย Willie Nelson

WAYLON:
(WAYLON :)
It seems like yesterday, but it was a long time ago
(อิท ซีม ไลค เยซเทอะดิ , บัท ดิธ วอส ซา ล็อง ไทม อะโก)
She was lovely, she was the queen of my nights
(ชี วอส ลัฝลิ , ชี วอส เดอะ ควีน อ็อฝ มาย ไนท)
There in the darkness with the radio, playin’ low
(แดร์ อิน เดอะ ดาคเน็ซ วิฑ เดอะ เรดิโอ , เพลย์ยิน โล)
The secrets that we shared, the mountains that we moved
(เดอะ ซีคเร็ท แดท วี เชย์ , เดอะ เมานทิน แดท วี มูฝ)
Caught like a wildfire out of control
(คอท ไลค เก wildfire เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
There was nothing left to burn and nothing left to prove
(แดร์ วอส นัธอิง เล็ฟท ทู เบิน แอ็นด นัธอิง เล็ฟท ทู พรูฝ)
JOHNNY:
(จอนนิ :)
And I remember what she said to me
(แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ ว็อท ชี เซ็ด ทู มี)
How she swore that it would never end
(เฮา ชี ซโว แดท ดิธ เวิด เนฝเวอะ เอ็นด)
I remember how she held me oh, so tight
(ไอ ริเมมเบอะ เฮา ชี เฮ็ลด มี โอ , โซ ไทท)
Wish I didn’t know now what I didn’t know then
(วิฌ ไอ ดิ๊นอิน โน เนา ว็อท ไอ ดิ๊นอิน โน เด็น)

CHORUS [ALL]:
(โครัซ [ ออล ] :)
Against the wind
(อะเกนซท เดอะ วินด)
We were running against the wind
(วี เวอ รันนิง อะเกนซท เดอะ วินด)
We were young and strong
(วี เวอ ยัง แอ็นด ซทร็อง)
But just running against the wind
(บัท จัซท รันนิง อะเกนซท เดอะ วินด)

WILLIE:
(วิลลี :)
And the years rolled slowly past, I found myself alone
(แอ็นด เดอะ เยีย โรล ซโลลิ พาซท , ไอ เฟานด ไมเซลฟ อะโลน)
Surrounded by strangers I thought were my friends
(ซะเรานด ไบ ซทเรนเจอะ ซาย ธอท เวอ มาย ฟเร็นด)
I found myself further and further from my home
(ไอ เฟานด ไมเซลฟ เฟอเฑอะ แอ็นด เฟอเฑอะ ฟร็อม มาย โฮม)
I guess I lost my way, there were oh, so many roads
(ไอ เก็ซ ซาย ล็อซท มาย เว , แดร์ เวอ โอ , โซ เมนอิ โรด)
I was livin’ to run and runnin’ to live
(ไอ วอส ลีฝอิน ทู รัน แอ็นด รูนนิน ทู ไลฝ)
Never worrying about paying or how much I owed
(เนฝเวอะ วอรี่อิง อะเบาท เพย์อิง ออ เฮา มัช ไอ โอ)
Movin’ eight miles a minute for months at a time
(มูฝวิน เอท ไมล ซา มินยูท ฟอ มันธ แอ็ท ดา ไทม)
Breakin’ all of the rules I could bend
(เบรกกิ้น ออล อ็อฝ เดอะ รูล ซาย เคิด เบ็นด)
I began to find myself searchin’
(ไอ บิแกน ทู ไฟนด ไมเซลฟ เสริทชิน)
Searchin’ for shelter again and again
(เสริทชิน ฟอ เฌลเทอะ อะเกน แอ็นด อะเกน)

CHORUS [ALL]:
(โครัซ [ ออล ] :)
Against the wind
(อะเกนซท เดอะ วินด)
We were running against the wind
(วี เวอ รันนิง อะเกนซท เดอะ วินด)
I found myself seekin’
(ไอ เฟานด ไมเซลฟ ซีคิน)
Shelter against the wind
(เฌลเทอะ อะเกนซท เดอะ วินด)

WILLIE:
(วิลลี :)
All those drifter’s days are passed me now
(ออล โฑส ดรีฟเทอะ เด แซร์ พาซ มี เนา)
I’ve got so much more to think about
(แอฝ ก็อท โซ มัช โม ทู ธิงค อะเบาท)
JOHNNY:
(จอนนิ :)
Deadlines and commitments
(เดสไลน์ แซน ค็อมมีทเม็นท)
What to leave in, what to leave out
(ว็อท ทู ลีฝ อิน , ว็อท ทู ลีฝ เอ้า)

CHORUS [ALL]:
(โครัซ [ ออล ] :)
Against the wind
(อะเกนซท เดอะ วินด)
We were running against the wind
(วี เวอ รันนิง อะเกนซท เดอะ วินด)
Well I’m older now and still
(เว็ล แอม โอลเดอะ เนา แอ็นด ซทิล)
Running against the wind
(รันนิง อะเกนซท เดอะ วินด)
Against the wind
(อะเกนซท เดอะ วินด)

Against the wind
(อะเกนซท เดอะ วินด)
Against the wind
(อะเกนซท เดอะ วินด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Against The Wind คำอ่านไทย Willie Nelson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น