เนื้อเพลง Favorite Girl คำอ่านไทย O-Town

Mmmmm, Mmmmm Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(Mmmmm , Mmmmm เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Mmmmm, Yeah
(Mmmmm , เย่)

It was like there she was [she’s so]
(อิท วอส ไลค แดร์ ชี วอส [ ชี โซ ])
This sweet lady [lady]
(ดีซ สวี้ท เลดิ [ เลดิ ])
Man, she was lookin’ so tight
(แม็น , ชี วอส ลุคกิน โซ ไทท)
That it drove me crazy [insane]
(แดท ดิธ ดโรฝ มี คเรสิ [ อินเซน ])
And I never go broke trying
(แอ็นด ดาย เนฝเวอะ โก บโรค ทไรอิง)
Tryin’ to look at this lady [ooohh]
(ทายอิน ทู ลุค แกท ดีซ เลดิ [ อู้ ])

Oh how I wish that I wasn’t so shy
(โอ เฮา ไอ วิฌ แดท ไอ วอสซึ้น โซ ไฌ)
It wasn’t that I, I never had experience in
(อิท วอสซึ้น แดท ไอ , ไอ เนฝเวอะ แฮ็ด เอ็คซพีเรียนซ อิน)
In chasing ladies [oh no]
(อิน เชซิง เลดิส [ โอ โน ])
Oh did I miss my chance
(โอ ดิด ดาย มิซ มาย ชานซ)
Hell I must be crazy
(เฮ็ล ไอ มัซท บี คเรสิ)
If I ever get the chance [the chance]
(อิฟ ฟาย เอฝเออะ เก็ท เดอะ ชานซ [ เดอะ ชานซ ])
The chance to see her again
(เดอะ ชานซ ทู ซี เฮอ อะเกน)
That’s when I’ll tell her that I need her so
(แด๊ท ฮเว็น แอล เท็ล เฮอ แดท ไอ นีด เฮอ โซ)

CHORUS:
(โครัซ :)
She was my favorite girl
(ชี วอส มาย เฟเฝอะริท เกิล)
She was sweet as candy [sweet as candy]
(ชี วอส สวี้ท แอ็ส แคนดิ [ สวี้ท แอ็ส แคนดิ ])
And I gotta tell her that I wanna make her my baby [my baby]
(แอ็นด ดาย กอททะ เท็ล เฮอ แดท ไอ วอนนา เมค เฮอ มาย เบบิ [ มาย เบบิ ])
And if we get the chance [the chance]
(แอ็นด อิฟ วี เก็ท เดอะ ชานซ [ เดอะ ชานซ ])
The chance to meet, yeah
(เดอะ ชานซ ทู มีท , เย่)
That’s when I’ll tell her
(แด๊ท ฮเว็น แอล เท็ล เฮอ)
That I need her so
(แดท ไอ นีด เฮอ โซ)

Now I’m back on the block
(เนา แอม แบ็ค ออน เดอะ บล็อค)
In my new Jaguar
(อิน มาย นยู แจกวา)
Trying to find this lady
(ทไรอิง ทู ไฟนด ดีซ เลดิ)
Never gonna admit, I won’t stop [til I]
(เนฝเวอะ กอนนะ แอ็ดมีท , ไอ ว็อนท ซท็อพ [ ทิล ไอ ])
Till I find my baby [baby]
(ทิล ไอ ไฟนด มาย เบบิ [ เบบิ ])

Back down the alley way
(แบ็ค เดาน ดิ แอลลิ เว)
I’m going crazy [yeh]
(แอม โกอิ้ง คเรสิ [ เย้ ])
If it ever crossed my mind
(อิฟ อิท เอฝเออะ คร็อซ มาย ไมนด)
That I wouldn’t find this lady
(แดท ไอ วูดดึ่น ไฟนด ดีซ เลดิ)

Reality [oohh]
(ริแอลอิทิ [ อู])
My mind’s played tricks on me [yeh]
(มาย ไมนด พเล ทริค ออน มี [ เย้ ])
How could this be [that she]
(เฮา เคิด ดีซ บี [ แดท ชี ])
She could have this effect on me
(ชี เคิด แฮ็ฝ ดีซ เอ็ฟเฟคท ออน มี)
Right before my very eyes [there she was]
(ไรท บิโฟ มาย เฝริ ไอ [ แดร์ ชี วอส ])
Thats where I found her
(แด๊ท ฮแว ไอ เฟานด เฮอ)
And then I told her
(แอ็นด เด็น นาย โทลด เฮอ)
That I need her so
(แดท ไอ นีด เฮอ โซ)

CHORUS [x2]
(โครัซ [ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Favorite Girl คำอ่านไทย O-Town

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น