เนื้อเพลง Day That I Die คำอ่านไทย Good Charlotte

One day I woke up
(วัน เด ไอ โวค อัพ)
I woke up knowing today is the day I will die
(ไอ โวค อัพ โนอิง ทุเด อีส เดอะ เด ไอ วิล ได)
Cashdogg was barking went to the park and enjoyed that one last time
(Cashdogg วอส บารกคิง เว็นท ทู เดอะ พาค แอ็นด เอ็นจอย แดท วัน ลาซท ไทม)
I called my mother told her I loved her and begged her not to cry
(ไอ คอล มาย ม๊าเธ่อร์ โทลด เฮอ ไอ ลัฝ เฮอ แอ็นด เบก เฮอ น็อท ทู คไร)
I wrote her a letter that said I’d miss her and signed that goodbye…
(ไอ โรท เฮอ รา เลทเทอะ แดท เซ็ด อาย มิซ เฮอ แอ็นด ไซน แดท กู๊ดบาย)

You know the happiest day of my life
(ยู โน เดอะ แฮพปีเอ็ด เด อ็อฝ มาย ไลฟ)
I swear the happiest day of my life is the day that I die
(ไอ ซแว เดอะ แฮพปีเอ็ด เด อ็อฝ มาย ไลฟ อีส เดอะ เด แดท ไอ ได)

Can you feel the cold tonight?
(แค็น ยู ฟีล เดอะ โคลด ทุไนท)
[The day that I died]
([ เดอะ เด แดท ไอ ได ])
It sets in but it’s alright
(อิท เซ็ท ซิน บัท อิทซ ออลไร๊ท)
[The day that I died]
([ เดอะ เด แดท ไอ ได ])
Darkness falls I’m letting go
(ดาคเน็ซ ฟอล แอม เลทดิง โก)
[The day that I died]
([ เดอะ เด แดท ไอ ได ])
All alone but I feel fine
(ออล อะโลน บัท ไอ ฟีล ไฟน)

We took a drive and we drove thru D.C.
(วี ทุค กา ดไรฝ แอ็นด วี ดโรฝ ธรู ดี ซี)
To see the places we lived,
(ทู ซี เดอะ พเลซ วี ไลฝ ,)
Long conversations we talked of old friends and all the things that we did
(ล็อง คอนเฝอะเซฌัน วี ทอค อ็อฝ โอลด ฟเร็นด แซน ออล เดอะ ธิง แดท วี ดิด)
Summer nights, drunken fights
(ซัมเมอะ ไนท , ดรังคเอ็น ไฟท)
Mistakes we made…did we live it right?
(มิซเทค วี เมด ดิด วี ไลฝ อิท ไรท)

You know the happiest day of my life
(ยู โน เดอะ แฮพปีเอ็ด เด อ็อฝ มาย ไลฟ)
I swear the happiest day of my life is the day that I died
(ไอ ซแว เดอะ แฮพปีเอ็ด เด อ็อฝ มาย ไลฟ อีส เดอะ เด แดท ไอ ได)

Can you feel the cold tonight?
(แค็น ยู ฟีล เดอะ โคลด ทุไนท)
[The day that I died]
([ เดอะ เด แดท ไอ ได ])
It sets in but it’s alright
(อิท เซ็ท ซิน บัท อิทซ ออลไร๊ท)
[The day that I died]
([ เดอะ เด แดท ไอ ได ])
Darkness falls I’m letting go
(ดาคเน็ซ ฟอล แอม เลทดิง โก)
[The day that I died]
([ เดอะ เด แดท ไอ ได ])
All alone but I feel just fine
(ออล อะโลน บัท ไอ ฟีล จัซท ไฟน)

You know the happiest day of my life
(ยู โน เดอะ แฮพปีเอ็ด เด อ็อฝ มาย ไลฟ)
I swear the happiest day of my life
(ไอ ซแว เดอะ แฮพปีเอ็ด เด อ็อฝ มาย ไลฟ)
I know the happiest day of my life is the day that I died
(ไอ โน เดอะ แฮพปีเอ็ด เด อ็อฝ มาย ไลฟ อีส เดอะ เด แดท ไอ ได)

Can you feel the cold tonight?
(แค็น ยู ฟีล เดอะ โคลด ทุไนท)
[The day that I died]
([ เดอะ เด แดท ไอ ได ])
It sets in but it’s alright
(อิท เซ็ท ซิน บัท อิทซ ออลไร๊ท)
[The day that I died]
([ เดอะ เด แดท ไอ ได ])
Darkness falls I’m letting go
(ดาคเน็ซ ฟอล แอม เลทดิง โก)
[The day that I died]
([ เดอะ เด แดท ไอ ได ])
All alone but I feel fine
(ออล อะโลน บัท ไอ ฟีล ไฟน)

Did I live it right?
(ดิด ดาย ไลฝ อิท ไรท)
I hope I lived it right
(ไอ โฮพ ไอ ไลฝ ดิท ไรท)
I hope I lived it right, I know I lived it right
(ไอ โฮพ ไอ ไลฝ ดิท ไรท , ไอ โน ไอ ไลฝ ดิท ไรท)
Did I live it right?
(ดิด ดาย ไลฝ อิท ไรท)
I hope I lived it right
(ไอ โฮพ ไอ ไลฝ ดิท ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Day That I Die คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น