เนื้อเพลง Xplosion คำอ่านไทย Outkast

[andre]
([ อันเดร])
Hello lord, it’s me again, I just wanna make to love the whole globe
(เฮ็ลโล ลอด , อิทซ มี อะเกน , ไอ จัซท วอนนา เมค ทู ลัฝ เดอะ โฮล กโลบ)
And all her girlfriends now don’t that make ya mind move
(แอ็นด ออล เฮอ เกลิลเฟรน เนา ด้อนท์ แดท เมค ยา ไมนด มูฝ)
Like smoke patterns, me on my way to saturn wit a bomb
(ไลค ซโมค แพทเทิน , มี ออน มาย เว ทู แซทเอิน วิท ดา บ็อม)
Numb be it view, or saudi shawty
(นัม บี อิท ฝยู , ออ saudi ชาวดี้)
I figure before the first gun blast, they know who gone win
(ไอ ฟีกยุร บิโฟ เดอะ เฟิซท กัน บลาซท , เด โน ฮู กอน วิน)
Now won’t that make us all fools
(เนา ว็อนท แดท เมค อัซ ซอร์ ฟูล)
Like class clowns praying private ryan comes round
(ไลค คลาซ คเลาน เพลยอิง พไรฝิท รายอันคัม เรานด)
Sound travels at one thousand, one thirty, feet per second
(เซานด ทแรฝแอ็ล แอ็ท วัน เธาแส็น , วัน เธอทิ , ฟีท เพอ เซคอันด)
N*ggaz in the street they want it hurry
(เอ็น *ggaz อิน เดอะ ซทรีท เด ว็อนท ดิธ เฮอริ)
When n*ggaz start biting that’s when 3000 starts to worry
(ฮเว็น เอ็น *ggaz ซทาท ไบดิ้ง แด๊ท ฮเว็น 3000 ซทาท ทู เวอริ)
A little knowledge from the college of wizard ray murray
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล นอลเอ็จ ฟร็อม เดอะ คอลเล็จ อ็อฝ วีสเอิด เร murray)
Answer quick do you know what desire is? ” huh? ”
(อานเซอะ ควิค ดู ยู โน ว็อท ดิไสร อีส ” ฮู “)
Apparently not that’s why you get what you got
(แอ็พแพเร็นทลิ น็อท แด๊ท ฮไว ยู เก็ท ว็อท ยู ก็อท)
Now answer this do you know what fire is? ” yeah ”
(เนา อานเซอะ ดีซ ดู ยู โน ว็อท ไฟร อีส ” เย่ “)
The body of hot, the motivator of pots
(เดอะ บอดอิ อ็อฝ ฮ็อท , เดอะ มอดี้เวเดอร์ อ็อฝ พ็อท)
Snot, spit, sh*t are characteristics of release
(Snot , ซพิท , ฌะ *ที อาร์ แคแร็คเทอะรีซทิค อ็อฝ รีลีซ)
Ask your niece or nephew, you think we left you
(อาซค ยุร นีซ ออ เนฟยู , ยู ธิงค วี เล็ฟท ยู)
What the future holds in it’s sweaty palms
(ว็อท เดอะ ฟยูเชอะ โฮลด ซิน อิทซ ซเวทอิ พาม)
Thank I’m finna vom? ya move like ya mean it she’ll cum
(แธ็งค แอม ฟินนา vom ยา มูฝ ไลค ยา มีน หนิด เฌ็ล คัม)
Prom night might excite a down right fight like
(พร็อม ไนท ไมท เอ็คไซท อะ เดาน ไรท ไฟท ไลค)
White blood cell to the common cold rebel
(ฮไวท บลัด เซ็ล ทู เดอะ คอมมัน โคลด เรบเอ็ล)
Night gets jealous of day play is no longer
(ไนท เก็ท เจลอัซ อ็อฝ เด พเล อีส โน ลองเงอ)
The feelin gets stronger than ammonia sticks inhale
(เดอะ ฟีลิน เก็ท สตองเกอร์ แฑ็น ammonia ซทิค อินเฮล)

Hook:
(ฮุค :)

We just can’t be amazed
(วี จัซท แค็นท บี อะเมส)
Even if you pull the pin from your hand grenade [repeat 3x]
(อีเฝ็น อิฟ ยู พุล เดอะ พิน ฟร็อม ยุร แฮ็นด กริเนด [ ริพีท 3x ])
And we some home-made bombs
(แอ็นด วี ซัม โฮม เมด บ็อม)
Finna blow right up in your face
(ฟินนา บโล ไรท อัพ อิน ยุร เฟซ)

[b-real]
([ บี ริแอ็ล ])
Look at the way you look at me I see it on your face
(ลุค แกท เดอะ เว ยู ลุค แกท มี ไอ ซี อิท ออน ยุร เฟซ)
All your hate emanates but you still hesitate
(ออล ยุร เฮท เอมอะเนท บัท ยู ซทิล เฮสอิเทท)
Cause you want inside of my head but don’t know how
(คอส ยู ว็อนท อีนไซด อ็อฝ มาย เฮ็ด บัท ด้อนท์ โน เฮา)
To brainwash me to be a commercial clown
(ทู brainwash มี ทู บี อะ ค็อมเมอแฌ็ล คเลาน)
F*ck that I see the way you were, see the way you smirk I’m catching you
(เอฟ *ck แดท ไอ ซี เดอะ เว ยู เวอ , ซี เดอะ เว ยู สเมิก แอม แคชอิง ยู)
Where you work
(ฮแว ยู เวิค)
God only knows all the trouble that grows
(ก็อด โอ๊นลี่ โน ซอร์ เดอะ ทรั๊บเบิ้ล แดท กโร)
Deep beneath my soul dealing with you assholes
(ดีพ บินีธ มาย โซล ดีลลิง วิฑ ยู แอสโฮล)
Can I blast those who point the finger at me
(แค็น นาย บลาซท โฑส ฮู พอยนท เดอะ ฟีงเกอะ แรท มี)
Who criticize and talk sh*t so freely
(ฮู ครีทอิไซส แอ็นด ทอค ฌะ *ที โซ ฟรีลิ)
F*ck xxl you’re a size too small
(เอฟ *ck xxl ยัวร์ อะ ไซส ทู ซมอล)
I should hire eminem so we can kill you all
(ไอ เชิด ไฮร เอมมีนเอม โซ วี แค็น คิล ยู ออล)
Whether you live to talk sh*t about the real
(ฮเวทเออะ ยู ไลฝ ทู ทอค ฌะ *ที อะเบาท เดอะ ริแอ็ล)
Then kiss my ass in person how much you love the hill
(เด็น คิซ มาย อาซ ซิน เพ๊อร์ซั่น เฮา มัช ยู ลัฝ เดอะ ฮิล)
I’m the outcast comin to blaze the grass
(แอม ดิ เอาทคาซท คัมอิน ทู บเลส เดอะ กราซ)
Outlaw due to my life that’s come to pass
(เอาทลอ ดยู ทู มาย ไลฟ แด๊ท คัม ทู เพซ)
Dre, pass me the glass of wine
(ดรี , เพซ มี เดอะ กลัซ อ็อฝ ไวน)
So I can pour it over my homies grave and mine
(โซ ไอ แค็น โพ อิท โอเฝอะ มาย โฮมี กแรฝ แอ็นด ไมน)
For all those who fallen and answered when God was calling
(ฟอ ออล โฑส ฮู ฟอลเล็น แอ็นด อานเซอะ ฮเว็น ก็อด วอส คอลลิง)
Jump into my ragtop and get all in
(จัมพ อีนทุ มาย แรงทอพ แอ็นด เก็ท ดอร์ อิน)
I’m the bomb, planted in your car why you frozen
(แอม เดอะ บ็อม , พลานท อิน ยุร คา ฮไว ยู โฟ๊เซน)
Pop the tape in ignite the xplosion
(พ็อพ เดอะ เทพ อิน อิกไนท เดอะ xplosion)
The world is mine, the world is yours, the world is ours
(เดอะ เวิลด อีส ไมน , เดอะ เวิลด อีส ยุร , เดอะ เวิลด อีส เอ๊า)
The world is lost, the world is tossed
(เดอะ เวิลด อีส ล็อซท , เดอะ เวิลด อีส ท็อซ)

We just can’t be amazed
(วี จัซท แค็นท บี อะเมส)
Even if you pull the pin from your hand grenade [repeat 3x]
(อีเฝ็น อิฟ ยู พุล เดอะ พิน ฟร็อม ยุร แฮ็นด กริเนด [ ริพีท 3x ])
And we some home-made bombs
(แอ็นด วี ซัม โฮม เมด บ็อม)
Finna blow right up in your face
(ฟินนา บโล ไรท อัพ อิน ยุร เฟซ)

[big boi]
([ บิก บอย])
With a one-two punch, b-real and andre dropped they verses
(วิฑ อะ วัน ทู พันช , บี ริแอ็ล แอ็นด อันเดรดร็อพ เด เฝิซ)
Your homeboy daddy fat sax playin clean-up so it worsens
(ยุร โฮมบอย แดดดิ แฟ็ท แซ็คซ เพลย์ยิน คลีน อัพ โซ อิท worsens)
People and persons on the opposite teams oh, yes it’s curtains
(พี๊เพิ่ล แอ็นด เพ๊อร์ซั่น ออน ดิ อ๊อพโพสิท ทีม โอ , เย็ซ อิทซ เคอทิน)
No bullets burpin’ oh just lyrically twerking
(โน บูลเล็ท burpin โอ จัซท ลีลิคครี ทเวอคกิง)
Making a statement, when you freestyle and your mind is in a free state
(เมคอิง อะ ซเททเม็นท , ฮเว็น ยู ฟรีสทาย แอ็นด ยุร ไมนด อีส ซิน อะ ฟรี ซเทท)
Is kinda hard to execute when you ain’t feeling it that day
(อีส กินดา ฮาด ทู เอคซิคยูท ฮเว็น ยู เอน ฟีลอิง อิท แดท เด)
Jumpin the gun and rushing your flow
(จัมปิน เดอะ กัน แอ็นด รูซชิง ยุร ฟโล)
Babbling on the mikie like auctioneer, got the public’s ears

(แบบลิง ออน เดอะ mikie ไลค ออคฌะเนีย , ก็อท เดอะ พับลิค เอีย)
F*cked up can’t hear, atlanta, georgia where y’all at?
(เอฟ *cked อัพ แค็นท เฮีย , แอทแรนทา , จอร์จา ฮแว ยอล แอ็ท)
Outkast this dirty south to death the dungeon family camp
(เอ้าแคสดีซ เดอทิ เซาธ ทู เด็ธ เดอะ ดันจัน แฟมอิลิ แค็มพ)
Got this thang lit like stamps and nine-volt battery end caps
(ก็อท ดีซ เตง ลิท ไลค ซแท็มพ แซน ไนน ฝอลท แบทเทอะริ เอ็นด แค็พ)
Making that music that make your neck hurt
(เมคอิง แดท มยูสิค แดท เมค ยุร เน็ค เฮิท)
And the beats that bother your back in my cadillac
(แอ็นด เดอะ บีท แดท บอฑเออะ ยุร แบ็ค อิน มาย คาดิลแล)
Six woofers and four amps, lo pro vogues on swole
(ซิคซ วูฟเออะ แซน โฟ amps , โล พโร โผก ออน swole)
With the carriage lamps diamond tucked velour pistol in my lap
(วิฑ เดอะ แคริจ แล็มพ ไดมันด ทัค velour พิ๊สท่อล อิน มาย แล็พ)
Come in peace but then xplode like booty traps
(คัม อิน พีซ บัท เด็น xplode ไลค บูทิ ทแร็พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Xplosion คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น