เนื้อเพลง God Save The Queen (Arranged By May) คำอ่านไทย Queen

QUEEN are: Freddie Mercury, John Deacon, Roger Taylor, Brian May
(ควีน อาร์ : เฟรดดี เมอคิวริ , จอน ดีคัน , รอจเออะ เทเลอร์ , ไบรเอน เม)

Additional keyboards, guitar and vocals: Spike Edney
(แอ็ดดีฌอะแน็ล คีย์บอด , กิทา แอ็นด โฝแค็ล : ซไพค Edney)

Produced by Queen
(พรอดยูซ ไบ ควีน)
Recorded at Wembley Stadium
(เรคออด แอ็ท เวมบี ซเทเดียม)
Recorded by Mack
(เรคออด ไบ แมกคฺ)
Mixed by Brian Malouf
(มิคซ ไบ ไบรเอน Malouf)
Digitally mastered by Eddy Schreyer at Future Disc Systems, Hollywood
(Digitally มาซเทอะ ไบ เอดดิ Schreyer แรท ฟยูเชอะ ดิซค ซีซเท็ม , ฮอลิวูด)

Management: Jim Beach
(แมนอิจเม็นท : จิม บีช)
Tour production manager: Gerry Stickells for GLS Productions Inc.
(ทัวร์ พโระดัคฌัน แมนอิเจอะ : Gerry Stickells ฟอ GLS พโระดัคฌัน อิงคฺ)
Assistant to tour management: Sylvia Stickells
(แอ็ซซีซแท็นท ทู ทัวร์ แมนอิจเม็นท : ซิวเวีย Stickells)
Band assistants: Chris Taylor and Joe Fanelli
(แบ็นด แอ็ซซีซแท็นท : คริส เทเลอร์ แอ็นด โจ Fanelli)
Guitar technician: Brian Zellis
(กิทา เท็คนีฌแอ็น : ไบรเอน Zellis)
Keyboard and bass technicians: Peter Hince and John Collins
(คีย์บอด แอ็นด แบ็ซ เท็คนีฌแอ็น : พีเทอะ Hince แอ็นด จอน โคลลินสฺ)
Wardrobe: Tony Williams
(วอดโรบ : โทนี่ วิลเลี่ยม)
Stage costumes: Diana Moseley
(ซเทจ คอซทยูม : ไดแอนอะ Moseley)
Staging co-ordinator: Graeme Felming
(ซเทจอิง โค ordinator : Graeme Felmings)
Staing: Henry Crallen
(Staings : เฮนริ Crallen)
Stage design: John McGraw and John Miles
(ซเทจ ดิไสน : จอน แมคคราว แอ็นด จอน ไมล)
Pre-production co-ordinator: Brian Croft
(พรี พโระดัคฌัน โค ordinator : ไบรเอน คร็อฟท)
Proddduction stage managers: Rick O’Brien and Mike Wiesman
(Proddduction ซเทจ แมนอิเจอะ : ริค OBrien แอ็นด ไมค Wiesman)
Lighting designer: Roy Bennnett
(ลายดิง ดิไสนเนอะ : รอย Bennnett)
Lighting director: Simon Tutchner
(ลายดิง ดิเรคเทอะ : ซายมอน Tutchner)
Monitor engineer: Jim Devenny
(มอนอิเทอะ เอนจิเนีย : จิม Devenny)
Concert sound: James ‘Trip’ Khalaf
(คอนเซิท เซานด : เจมทริพ Khalaf)
Manor mobile: Steve Riddel
(แมนเออะ โมบิล : สตีฝ Riddel)
Live At Wembley video directed by Gavin Taylor
(ไลฝ แอ็ท เวมบี ฝีดอิโอ ดิเรคท ไบ Gavin เทเลอร์)
Publicity: Scott Riseman Lipsey Meade
(พับลีซอิทิ : สคอตทฺ Riseman Lipsey Meade)
Queen Productions Ltd.: Julie Glover, Jacky Gunn and Sally Hyatt
(ควีน พโระดัคฌัน ลีมอิทิด : จูรี กลัฝเออะ , Jacky Gunn แอ็นด แซลลิ Hyatt)

The Official International Queen Fan Club:
(ดิ อ๊อฟิซเชี่ยล อินเทอะแนฌอะแน็ล ควีน แฟน คลับ :)
46 Pembridge Road, London W11 3HN, England
(46 Pembridge โรด , ลันดัน W11 3HN , อีงกแล็นด)

Design: Richard Gray
(ดิไสน : ริชราท กเร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง God Save The Queen (Arranged By May) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น