เนื้อเพลง Sorry คำอ่านไทย Avant

I know I was wrong and that’s not fair
(ไอ โน ไอ วอส ร็อง แอ็นด แด๊ท น็อท แฟ)
Playing games with your mind cause I new you cared
(พเลนิ่ง เกม วิฑ ยุร ไมนด คอส ไอ นยู ยู คา)
Walking out of the door every other night
(วอคกิง เอ้า อ็อฝ เดอะ โด เอฝริ อัฑเออะ ไนท)
And I knew two wrongs wouldn’t make a right
(แอ็นด ดาย นยู ทู ร็อง วูดดึ่น เมค เก ไรท)
Now things have changed
(เนา ธิง แฮ็ฝ เชนจ)
And what your feel is not the same
(แอ็นด ว็อท ยุร ฟีล อีส น็อท เดอะ เซม)
I thought we couldn’t make ends meet
(ไอ ธอท วี คูดซึ่น เมค เอ็นด มีท)
But you can’t stand no more pain
(บัท ยู แค็นท ซแท็นด โน โม เพน)
And now I know pain and it is me
(แอ็นด เนา ไอ โน เพน แอ็นด ดิท อีส มี)
I’m lonely and here is where I want you to be
(แอม โลนลิ แอ็นด เฮียร อีส ฮแว ไอ ว็อนท ยู ทู บี)
A woman like you is too precious to lose and I am confused
(อะ วูมเอิน ไลค ยู อีส ทู พเรฌอัซ ทู ลูส แอ็นด ดาย แอ็ม ค็อนฟยูส)
What will I do baby I love you and I’m
(ว็อท วิล ไอ ดู เบบิ ไอ ลัฝ ยู แอ็นด แอม)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m sorry [I’m so sorry]
(แอม ซอริ [ แอม โซ ซอริ ])
I’m sorry [ooh yeah yeah]
(แอม ซอริ [ อู้ เย่ เย่ ])
I’m sorry [I I I I I I’m]
(แอม ซอริ [ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ แอม ])
I’m so sorry
(แอม โซ ซอริ)
I’m sorry [I want you right here with me]
(แอม ซอริ [ ไอ ว็อนท ยู ไรท เฮียร วิฑ มี ])
I’m sorry [ooh baby]
(แอม ซอริ [ อู้ เบบิ ])
I’m sorry [sorry, ooh yeah]
(แอม ซอริ [ ซอริ , อู้ เย่ ])
I’m so sorry
(แอม โซ ซอริ)

I never knew what true love was till you left me
(ไอ เนฝเวอะ นยู ว็อท ทรู ลัฝ วอส ทิล ยู เล็ฟท มี)
And now the thought of you with someone else hurts me deeply
(แอ็นด เนา เดอะ ธอท อ็อฝ ยู วิฑ ซัมวัน เอ็ลซ เฮิท มี ดีพลิ)
I tried to keep those thoughts out of my mind
(ไอ ทไร ทู คีพ โฑส ธอท เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
But I’m thinking about you all the time
(บัท แอม ติ้งกิง อะเบาท ยู ออล เดอะ ไทม)
Where is our love, I must be out of my mind
(ฮแว อีส เอ๊า ลัฝ , ไอ มัซท บี เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
What else can I do to prove my love to you
(ว็อท เอ็ลซ แค็น นาย ดู ทู พรูฝ มาย ลัฝ ทู ยู)
I’m going crazy baby and your love will make me
(แอม โกอิ้ง คเรสิ เบบิ แอ็นด ยุร ลัฝ วิล เมค มี)
I never should have done you wrong
(ไอ เนฝเวอะ เชิด แฮ็ฝ ดัน ยู ร็อง)
And now I’m sitting here all alone
(แอ็นด เนา แอม ซีททิง เฮียร ออล อะโลน)
You should feel my pain and for you I’ll change
(ยู เชิด ฟีล มาย เพน แอ็นด ฟอ ยู แอล เชนจ)
Can I have a second try cause with out you what am I
(แค็น นาย แฮ็ฝ อะ เซคอันด ทไร คอส วิฑ เอ้า ยู ว็อท แอ็ม ไอ)
And I know you don’t want to see a grown man cry I’m sorry
(แอ็นด ดาย โน ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู ซี อะ กโรน แม็น คไร แอม ซอริ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m sorry [im sorry baby sorry baby]
(แอม ซอริ [ แอม ซอริ เบบิ ซอริ เบบิ ])
I’m sorry [I don’t want you to leave me]
(แอม ซอริ [ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู ลีฝ มี ])
I’m sorry [baby please yeah]
(แอม ซอริ [ เบบิ พลีส เย่ ])
I’m so sorry [I want you to love me all the time]
(แอม โซ ซอริ [ ไอ ว็อนท ยู ทู ลัฝ มี ออล เดอะ ไทม ])
I’m sorry [I need you to love me all the time]
(แอม ซอริ [ ไอ นีด ยู ทู ลัฝ มี ออล เดอะ ไทม ])
I’m sorry [whoa whoa whoa]
(แอม ซอริ [ โว้ว โว้ว โว้ว ])
I’m sorry [whoa yeah]
(แอม ซอริ [ โว้ว เย่ ])
I’m so sorry [Listen babe]
(แอม โซ ซอริ [ ลิ๊สซึ่น เบบ ])

[Bridge]
([ บริจ ])
Sorry I done you wrong and I never ever, ever wanna be alone [that’s why]
(ซอริ ไอ ดัน ยู ร็อง แอ็นด ดาย เนฝเวอะ เอฝเออะ , เอฝเออะ วอนนา บี อะโลน [ แด๊ท ฮไว ])
I got my self together now
(ไอ ก็อท มาย เซ็ลฟ ทุเกฑเออะ เนา)
So you don’t have to worry bout me running around [running around]
(โซ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ เบาท มี รันนิง อะเรานด [ รันนิง อะเรานด ])
Sorry I done you wrong and I never ever, ever wanna be alone [that’s why]
(ซอริ ไอ ดัน ยู ร็อง แอ็นด ดาย เนฝเวอะ เอฝเออะ , เอฝเออะ วอนนา บี อะโลน [ แด๊ท ฮไว ])
I got my self together now
(ไอ ก็อท มาย เซ็ลฟ ทุเกฑเออะ เนา)
So you don’t have to worry bout me running around [you don’t have to worry no more babe]
(โซ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ เบาท มี รันนิง อะเรานด [ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ โน โม เบบ ])

[Repeat bridge and chorus till end]
([ ริพีท บริจ แอ็นด โครัซ ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sorry คำอ่านไทย Avant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น