เนื้อเพลง U Ain’t Gonna Take My Life คำอ่านไทย Ice Cube

Mr. Dirty Harry, you look really scary
(มีซเทอะ เดอทิ แฮริ , ยู ลุค ริแอ็ลลิ สเกลี่)
With your .357, officer Kevin
(วิฑ ยุร 357 , อ็อฟฟิสเซอะ เคฝวิน)
Spent 11 years on the force trying to get mine
(ซเพ็นท 11 เยีย ออน เดอะ โฟซ ทไรอิง ทู เก็ท ไมน)
Head got the flat top, boots got the spit shine
(เฮ็ด ก็อท เดอะ ฟแล็ท ท็อพ , บูท ก็อท เดอะ ซพิท ไฌน)
Don’t give a f*ck about my neighborhood
(ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท มาย เนเบอะฮุด)
Just wanna do your eight hours, then hit the showers
(จัซท วอนนา ดู ยุร เอท เอาร , เด็น ฮิท เดอะ เฌาเออะ)
Shoot a brother down adn you don’t send flowers
(ฌูท ดา บรัฑเออะ เดาน adn ยู ด้อนท์ เซ็นด ฟเลาเออะ)
Goddamn sherrif, can’t wait to tarriff
(ก๊อดแดม sherrif , แค็นท เวท ทู tarriff)
A chunk of a n*gga ass, but watch a n*gga blast
(อะ ชังค อ็อฝ อะ เอ็น *gga อาซ , บัท ว็อช อะ เอ็น *gga บลาซท)
And get away n*gga fast
(แอ็นด เก็ท อะเว เอ็น *gga ฟัซท)
You ain’t gonna have me face down no more
(ยู เอน กอนนะ แฮ็ฝ มี เฟซ เดาน โน โม)
You ain’t gonna have a chance to clown no more
(ยู เอน กอนนะ แฮ็ฝ อะ ชานซ ทู คเลาน โน โม)
To the boys in blue, I got kids too
(ทู เดอะ บอย ซิน บลู , ไอ ก็อท คิด ทู)
Ain’t going out like a jigaboo, no no no
(เอน โกอิ้ง เอ้า ไลค เก jigaboo , โน โน โน)
On my way to the store
(ออน มาย เว ทู เดอะ ซโท)
You see me in a Range Rover, now you gotta pull me over
(ยู ซี มี อิน อะ เรนจ โรฝเออะ , เนา ยู กอททะ พุล มี โอเฝอะ)
But where oh where is the ticket?
(บัท ฮแว โอ ฮแว อีส เดอะ ทีคเคท)
You got your hand on your gun cause you’re wicked
(ยู ก็อท ยุร แฮ็นด ออน ยุร กัน คอส ยัวร์ วิค)
You don’t like the face of the original man
(ยู ด้อนท์ ไลค เดอะ เฟซ อ็อฝ ดิ ออริจินัล แม็น)
But you gotta treat me like an individual man
(บัท ยู กอททะ ทรีท มี ไลค แอน อินดิฝิจอวล แม็น)
Talk right and I’ll talk right back
(ทอค ไรท แอ็นด แอล ทอค ไรท แบ็ค)
Show some goddamn respect to the black
(โฌ ซัม ก๊อดแดม ริซเพคท ทู เดอะ บแล็ค)
Cause I gotta get back to my wife
(คอส ไอ กอททะ เก็ท แบ็ค ทู มาย ไวฟ)
But I’m sorry, you ain’t gonna take my life
(บัท แอม ซอริ , ยู เอน กอนนะ เทค มาย ไลฟ)

Just because you got a badge
(จัซท บิคอส ยู ก็อท ดา แบ็จ)
Did you think Ice Cube was gonna wave the white flag?
(ดิด ยู ธิงค ไอซ คยูบ วอส กอนนะ เวฝ เดอะ ฮไวท ฟแล็ก)
Cracker please, you can yell freeze
(คแรคเคอะ พลีส , ยู แค็น เย็ล ฟรีส)
I’d rather die standing up than die on my knees
(อาย ราฑเออะ ได ซแทนดิง อัพ แฑ็น ได ออน มาย นี)
You think you can do anything you want to do
(ยู ธิงค ยู แค็น ดู เอนอิธิง ยู ว็อนท ทู ดู)
To my crew when you come through, man f*ck you
(ทู มาย ครู ฮเว็น ยู คัม ธรู , แม็น เอฟ *ck ยู)
Shooting up South Central
(ชูดดิง อัพ เซาธ เซนทแร็ล)
Catch your ass slipping at a rent show
(แค็ช ยุร อาซ สลิพปิง แอ็ท ดา เร็นท โฌ)
Could have popped you off, one dead cop
(เคิด แฮ็ฝ โพพี ยู ออฟฟ , วัน เด็ด ค็อพ)
But I know you got a wife and a dog named Spot
(บัท ไอ โน ยู ก็อท ดา ไวฟ แอ็นด อะ ด็อก เนม สพอท)
I show a little mercy cause I’m civilized
(ไอ โฌ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เมอซิ คอส แอม ซีฝอิไลส)
Looking through a n*gga’s eyes at a much bigger prize
(ลุคอิง ธรู อะ เอ็น *ggas ไอ แอ็ท ดา มัช บี๊กเกอร์ พไรส)
But when I saw Rodney it got me so hot
(บัท ฮเว็น นาย ซอ ลอตนี่ อิท ก็อท มี โซ ฮ็อท)
Made me wanna go out and pop me a cop
(เมด มี วอนนา โก เอ้า แอ็นด พ็อพ มี อะ ค็อพ)
Cause every time you see me sagging
(คอส เอฝริ ไทม ยู ซี มี saggings)
Here comes the Grand Dragon, in the motherf*cking patty wagon
(เฮียร คัม เดอะ แกรนด์ ดแรกอัน , อิน เดอะ motherf*คิง แพททิ แวกอัน)
Try to play me like a trick
(ทไร ทู พเล มี ไลค เก ทริค)
Sometimes you act like a d*ck, Mr. Nightstick
(ซัมไทม์ ยู แอ็คท ไลค เก d*ck , มีซเทอะ Nightstick)
Back then, I used to throw my Mack-10
(แบ็ค เด็น , ไอ ยูซ ทู ธโร มาย แมกคฺ เทน)
But nowadays you got the black skin
(บัท เนาอะเดส ยู ก็อท เดอะ บแล็ค ซคิน)
Back then you don’t like the voice of a n*gga named Ice
(แบ็ค เด็น ยู ด้อนท์ ไลค เดอะ ฝอยซ อ็อฝ อะ เอ็น *gga เนม ไอซ)
But you ain’t gonna take my life
(บัท ยู เอน กอนนะ เทค มาย ไลฟ)

You man let’s get an understanding
(ยู แม็น เล็ท เก็ท แอน อันเดิซแทนดิง)
I know that your job is demanding
(ไอ โน แดท ยุร โจบ อีส ดีแมนดิง)
But I only got me one life to live
(บัท ไอ โอ๊นลี่ ก็อท มี วัน ไลฟ ทู ไลฝ)
You only got about six shots to give
(ยู โอ๊นลี่ ก็อท อะเบาท ซิคซ ฌ็อท ทู กิฝ)
And I got a big AK with a 50-round clip
(แอ็นด ดาย ก็อท ดา บิก AK วิฑ อะ 50 เรานด คลิพ)
So why should we trip?
(โซ ฮไว เชิด วี ทริพ)
You ain’t gonna punk me, so what you trying for?
(ยู เอน กอนนะ พรัค มี , โซ ว็อท ยู ทไรอิง ฟอ)
Ain’t no job worth dying for, is it?
(เอน โน โจบ เวิธ ไดอิง ฟอ , อีส ซิท)
Might pay a visit to Petey Wheatstraw
(ไมท เพ อะ ฝีสอิท ทู Petey Wheatstraw)
When you stop me on the shore, officer of the law
(ฮเว็น ยู ซท็อพ มี ออน เดอะ โฌ , อ็อฟฟิสเซอะ อ็อฝ เดอะ ลอ)
And if I did something wrong, you can lock me up
(แอ็นด อิฟ ฟาย ดิด ซัมติง ร็อง , ยู แค็น ล็อค มี อัพ)
Never never never gonna sock me up
(เนฝเวอะ เนฝเวอะ เนฝเวอะ กอนนะ ซ็อค มี อัพ)
So next time you have the urge, all of the sudden
(โซ เน็คซท ไทม ยู แฮ็ฝ ดิ เอิจ , ออล อ็อฝ เดอะ ซัดดน)
To f*ck with a n*gga for nothing
(ทู เอฟ *ck วิฑ อะ เอ็น *gga ฟอ นัธอิง)
Think about me, a brother that’s 23
(ธิงค อะเบาท มี , อะ บรัฑเออะ แด๊ท 23)
I got a son and a J-O-B
(ไอ ก็อท ดา ซัน แอ็นด อะ เจ โอ บี)
So before you pull your gun, you’d better think twice
(โซ บิโฟ ยู พุล ยุร กัน , ยูต เบทเทอะ ธิงค ทไวซ)
Pig, cause you ain’t gonna take my life
(พิก , คอส ยู เอน กอนนะ เทค มาย ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Ain’t Gonna Take My Life คำอ่านไทย Ice Cube

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น