เนื้อเพลง Merry Christmas Baby คำอ่านไทย Elvis Presley

Merry, merry Christmas baby
(เมริ , เมริ ครีซมัซ เบบิ)
Sure did treat me nice
(ฌุร ดิด ทรีท มี ไน๊ซ์)
I said merry Christmas baby
(ไอ เซ็ด เมริ ครีซมัซ เบบิ)
Sure did treat me nice
(ฌุร ดิด ทรีท มี ไน๊ซ์)
Gave me a diamond ring for Christmas
(เกฝ มี อะ ไดมันด ริง ฟอ ครีซมัซ)
Now I’m living in paradise
(เนา แอม ลีฝอิง อิน แพระไดส)

Well I’m feeling might fine
(เว็ล แอม ฟีลอิง ไมท ไฟน)
Got good music on my radio
(ก็อท เกิด มยูสิค ออน มาย เรดิโอ)
Well, I’m feeling might fine
(เว็ล , แอม ฟีลอิง ไมท ไฟน)
Got good music on my radio
(ก็อท เกิด มยูสิค ออน มาย เรดิโอ)
Well, I want to kiss you baby
(เว็ล , ไอ ว็อนท ทู คิซ ยู เบบิ)
While you’re standing beneath the mistletoe
(ฮไวล ยัวร์ ซแทนดิง บินีธ เดอะ มิสเซิลโท)

I said, merry, merry, merry, merry Christmas baby
(ไอ เซ็ด , เมริ , เมริ , เมริ , เมริ ครีซมัซ เบบิ)
You sure did treat me nice
(ยู ฌุร ดิด ทรีท มี ไน๊ซ์)
Yes, you did, yes, you did
(เย็ซ , ยู ดิด , เย็ซ , ยู ดิด)
Yes, you did, yes, you did
(เย็ซ , ยู ดิด , เย็ซ , ยู ดิด)
I said merry, merry Christmas baby
(ไอ เซ็ด เมริ , เมริ ครีซมัซ เบบิ)
Sure did treat me nice
(ฌุร ดิด ทรีท มี ไน๊ซ์)
Gave me diamond ring for Christmas
(เกฝ มี ไดมันด ริง ฟอ ครีซมัซ)
Now I’m puttin’ it through Al’s mike
(เนา แอม พันดิน หนิด ธรู Als ไมค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Merry Christmas Baby คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น