เนื้อเพลง The Lost Children คำอ่านไทย Michael Jackson

We pray for our fathers, pray for our mothers
(วี พเร ฟอ เอ๊า ฟาเฑอะ , พเร ฟอ เอ๊า ม๊าเธ่อร์)
Wishing our families well
(วิชชิ้ง เอ๊า แฟมลีสฺ เว็ล)
We sing songs for the wishing, of those who are kissing
(วี ซิง ซ็อง ฟอ เดอะ วิชชิ้ง , อ็อฝ โฑส ฮู อาร์ คิสซิง)
But not for the missing
(บัท น็อท ฟอ เดอะ มีซซิง)

Chorus 1:
(โครัซ วัน :)
So this one’s for all the lost children
(โซ ดีซ วัน ฟอ ออล เดอะ ล็อซท ชีลดเร็น)
This one’s for all the lost children
(ดีซ วัน ฟอ ออล เดอะ ล็อซท ชีลดเร็น)
This one’s for all the lost children, wishing them well
(ดีซ วัน ฟอ ออล เดอะ ล็อซท ชีลดเร็น , วิชชิ้ง เฑ็ม เว็ล)
And wishing them home
(แอ็นด วิชชิ้ง เฑ็ม โฮม)

When you sit there addressing, counting your blessings
(ฮเว็น ยู ซิท แดร์ addressings , เค๊าติง ยุร บเลซซิง)
Biding your time
(Bidings ยุร ไทม)
When you lay me down sleeping and my heart is weeping
(ฮเว็น ยู เล มี เดาน ซลีพพิง แอ็นด มาย ฮาท อีส วิปพิง)
Because I’m keeping a place
(บิคอส แอม คีพอิง อะ พเลซ)

Chorus 2
(โครัซ ทู)

For all the lost children
(ฟอ ออล เดอะ ล็อซท ชีลดเร็น)
This is for all the lost children
(ดีซ ซิส ฟอ ออล เดอะ ล็อซท ชีลดเร็น)
This one’s for all the lost children, wishing them well
(ดีซ วัน ฟอ ออล เดอะ ล็อซท ชีลดเร็น , วิชชิ้ง เฑ็ม เว็ล)
And wishing them home
(แอ็นด วิชชิ้ง เฑ็ม โฮม)
Home with their fathers,
(โฮม วิฑ แด ฟาเฑอะ ,)
Snug close and warm, loving their mothers
(ซนัก คโลส แอ็นด วอม , ลัฝอิง แด ม๊าเธ่อร์)
I see the door simply wide open
(ไอ ซี เดอะ โด ซีมพลิ ไวด โอเพ็น)
But no one can find thee
(บัท โน วัน แค็น ไฟนด ฑี)

Chorus 3
(โครัซ ที)

So pray for all the lost children
(โซ พเร ฟอ ออล เดอะ ล็อซท ชีลดเร็น)
Let’s pray for all the lost children
(เล็ท พเร ฟอ ออล เดอะ ล็อซท ชีลดเร็น)
Just think of all the lost children, wishing them well
(จัซท ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ ล็อซท ชีลดเร็น , วิชชิ้ง เฑ็ม เว็ล)
This is for all the lost children
(ดีซ ซิส ฟอ ออล เดอะ ล็อซท ชีลดเร็น)
This one’s for all the lost children
(ดีซ วัน ฟอ ออล เดอะ ล็อซท ชีลดเร็น)
Just think of all the lost children
(จัซท ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ ล็อซท ชีลดเร็น)
Wishing them well, and wishing them home
(วิชชิ้ง เฑ็ม เว็ล , แอ็นด วิชชิ้ง เฑ็ม โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Lost Children คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น