เนื้อเพลง Shorty (Put It on The Floor) คำอ่านไทย Nick Cannon feat Busta Rhymes Chingy Fat Joe

[Intro]
([ อินโทร ])
New York, Put it on the flo’.
(นยู ยอค , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
New York, Put it on the flo’. [What!] [C’mon]
(นยู ยอค , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล [ ว็อท ! ] [ ซีมอน ])
Cali, Put it on the flo’.
(กาลี , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
Cali, Put it on the flo’.
(กาลี , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
Miami, Put it on the flo’.
(มายเอมอี , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
Miami, Put it on the flo’.
(มายเอมอี , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
Atlanta, Put it on the flo’.
(แอทแรนทา , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
Atlanta, Put it on the flo’.
(แอทแรนทา , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)

[Verse 1: Busta Rhymes]
([ เฝิซ วัน : บัสตร้า ไรม ])
One time, the women start sniffin around, when we be rippin’ it down, we got ‘em stickin’ around.
(วัน ไทม , เดอะ วีมเอิน ซทาท สนิฟฟิน อะเรานด , ฮเว็น วี บี ริพปิน หนิด เดาน , วี ก็อท เอ็ม สตริคกินอะเรานด)
The way they love to feel like I’m the king of the town.
(เดอะ เว เด ลัฝ ทู ฟีล ไลค แอม เดอะ คิง อ็อฝ เดอะ ทาวน์)
The way my money stack steep and got ‘em flippin’ around.
(เดอะ เว มาย มันอิ ซแท็ค ซทีพ แอ็นด ก็อท เอ็ม ฟริพพิน อะเรานด)
And got ‘em makin’ a sound.
(แอ็นด ก็อท เอ็ม เมกิน อะ เซานด)
Ayo, you looking delicious. Baby girl, I only use my dough for coochie or chicken.
(เอโย , ยู ลุคอิง ดิลีฌอัซ เบบิ เกิล , ไอ โอ๊นลี่ ยูซ มาย โด ฟอ คู๊ดฉี่ ออ ชีคเค็น)
Listen, cooked food. Shorty fatten my tummy. You can go in and have my slice, don’t touch my money.
(ลิ๊สซึ่น , คุ๊ค ฟูด ชอร์ทดิง แฟทเดน มาย ทัมมี ยู แค็น โก อิน แอ็นด แฮ็ฝ มาย ซไลซ , ด้อนท์ ทั๊ช มาย มันอิ)
Even though you looking good and it was nice to meet ya, you be lucky if you even get a slice of pizza from me.
(อีเฝ็น โธ ยู ลุคอิง เกิด แอ็นด ดิท วอส ไน๊ซ์ ทู มีท ยา , ยู บี ลัคคิ อิฟ ยู อีเฝ็น เก็ท ดา ซไลซ อ็อฝ พีสสะ ฟร็อม มี)
Before you ever try to touch my money clip, I’ll put you on the corner walking up and down the money strip.
(บิโฟ ยู เอฝเออะ ทไร ทู ทั๊ช มาย มันอิ คลิพ , แอล พัท ยู ออน เดอะ คอเนอะ วอคกิง อัพ แอ็นด เดาน เดอะ มันอิ ซทริพ)
Now looka here, honey dip betta find another dummy quick. Homie tryna stunt, betta jump inside a money whip.
(เนา ลุกคา เฮียร , ฮันอิ ดิพ แบทดา ไฟนด แอะนัธเออะ ดัมมิ ควิค โฮมี ทายนา ซทันท , แบทดา จัมพ อีนไซด อะ มันอิ ฮวิพ)
I see where you can get and keep it over there, you betta try your luck cause you ain’t getting nothing over here.
(ไอ ซี ฮแว ยู แค็น เก็ท แอ็นด คีพ อิท โอเฝอะ แดร์ , ยู แบทดา ทไร ยุร ลัค คอส ยู เอน เกดดดิ้ง นัธอิง โอเฝอะ เฮียร)

[Chorus: Busta Rhymes]
([ โครัซ : บัสตร้า ไรม ])
I think you need to move it to the left [Shorty]
(ไอ ธิงค ยู นีด ทู มูฝ อิท ทู เดอะ เล็ฟท [ ชอร์ทดิง ])
Move it to the left [Shorty]
(มูฝ อิท ทู เดอะ เล็ฟท [ ชอร์ทดิง ])
If you ain’t got your own paper, I don’t suggest you hold your breath [Shorty]
(อิฟ ยู เอน ก็อท ยุร โอน เพเพอะ , ไอ ด้อนท์ ซะเจซท ยู โฮลด ยุร บเร็ธ [ ชอร์ทดิง ])
Keep it right [Shorty]
(คีพ อิท ไรท [ ชอร์ทดิง ])
You betta keep it tight [Shorty]
(ยู แบทดา คีพ อิท ไทท [ ชอร์ทดิง ])
You betta bring money out ya crib, cause you ain’t getting none of mine, tonight [Shorty]
(ยู แบทดา บริง มันอิ เอ้า ยา คริบ , คอส ยู เอน เกดดดิ้ง นัน อ็อฝ ไมน , ทุไนท [ ชอร์ทดิง ])

[Verse 2: Chingy]
([ เฝิซ ทู : Chingy ])
Ma, let me see you twist it like a centipede.
(มา , เล็ท มี ซี ยู ทวิซท ดิธ ไลค เก เซนทิพีด)
I keep a sack of that, plus some Hennessey.
(ไอ คีพ อะ แซ็ค อ็อฝ แดท , พลัซ ซัม เฮนเนสซี)
Since I got rich, I keep a lot of enemies.
(ซินซ ไอ ก็อท ริช , ไอ คีพ อะ ล็อท อ็อฝ อียีมีสฺ)
But trick when it’s like that, it’s cause I been a G.
(บัท ทริค ฮเว็น อิทซ ไลค แดท , อิทซ คอส ไอ บีน อะ จี)
Look at the way women tend to grin at me.
(ลุค แกท เดอะ เว วีมเอิน เท็นด ทู กริน แอ็ท มี)
I like the way she shake it with a lot of energy.
(ไอ ไลค เดอะ เว ชี เฌค อิท วิฑ อะ ล็อท อ็อฝ เอนเออะจิ)
Magnums, alcoholic freaks the remedy.
(แมกนัม , แอลโคะฮอลอิค ฟรีค เดอะ เรมอิดิ)
I’m the young Donald Trump, is y’all hearing me?
(แอม เดอะ ยัง ดอนโหนด ทรัมพ , อีส ยอล เฮียริง มี)
Girls on the side line, yeah they cheerin’ me.
(เกิล ออน เดอะ ไซด ไลน , เย่ เด ชีลิน มี)
Ask her, can she drive a stick, now she steerin me.
(อาซค เฮอ , แค็น ชี ดไรฝ อะ ซทิค , เนา ชี steerin มี)
Man, I’m sick. Know it ain’t no curin’ me.
(แม็น , แอม ซิค โน อิท เอน โน curin มี)
C to the H to the I-N-G. Y
(ซี ทู เดอะ เฮส ทู ดิ ไอ เอ็น จี วาย)

[Chorus: Busta Rhymes]
([ โครัซ : บัสตร้า ไรม ])
I think you need to move it to the left [Shorty]
(ไอ ธิงค ยู นีด ทู มูฝ อิท ทู เดอะ เล็ฟท [ ชอร์ทดิง ])
Move it to the left [Shorty]
(มูฝ อิท ทู เดอะ เล็ฟท [ ชอร์ทดิง ])
If you ain’t got your own paper, I don’t suggest you hold your breath [Shorty]
(อิฟ ยู เอน ก็อท ยุร โอน เพเพอะ , ไอ ด้อนท์ ซะเจซท ยู โฮลด ยุร บเร็ธ [ ชอร์ทดิง ])
Keep it right [Shorty]
(คีพ อิท ไรท [ ชอร์ทดิง ])
You betta keep it tight [Shorty]
(ยู แบทดา คีพ อิท ไทท [ ชอร์ทดิง ])
You betta bring money out ya crib, cause you ain’t getting none of mine, tonight [Shorty]
(ยู แบทดา บริง มันอิ เอ้า ยา คริบ , คอส ยู เอน เกดดดิ้ง นัน อ็อฝ ไมน , ทุไนท [ ชอร์ทดิง ])

[Verse 3: Fat Joe]
([ เฝิซ ที : แฟ็ท โจ ])
Put that ass up on the flo’, make it clap when you see cats pass for the door.
(พัท แดท อาซ อัพ ออน เดอะ โฟล , เมค อิท คแล็พ ฮเว็น ยู ซี แค็ท เพซ ฟอ เดอะ โด)
I ain’t tryna act gassed at all, chicks attack like he’s Joe Crack the boss.
(ไอ เอน ทายนา แอ็คท gassed แอ็ท ดอร์ , ชิค แอ็ทแทค ไลค อีส โจ คแร็ค เดอะ บอส)
Played it back, cause I be so paranoid.
(พเล ดิท แบ็ค , คอส ไอ บี โซ พารานอย)
I got a wife, but baby please don’t back it off.
(ไอ ก็อท ดา ไวฟ , บัท เบบิ พลีส ด้อนท์ แบ็ค อิท ออฟฟ)
She understood that, said, “What’s good, Crack?”
(ชี อันเดิซทูด แดท , เซ็ด , “Whats เกิด , คแร็ค ”)
Got me screaming with a hood, with a hood rat.
(ก็อท มี ซครีมอิง วิฑ อะ ฮุด , วิฑ อะ ฮุด แร็ท)
Mami, I ain’t gotta pop the ?
(มัมมี , ไอ เอน กอททะ พ็อพ เดอะ)
But the rocks got a gleam, so hard to miss ‘em.
(บัท เดอะ ร็อค ก็อท ดา กลีม , โซ ฮาด ทู มิซ เอ็ม)
So I, cut the chase, took her out the place.
(โซ ไอ , คัท เดอะ เชซ , ทุค เฮอ เอ้า เดอะ พเลซ)
Put her in a bed, put a smile on her face.
(พัท เฮอ อิน อะ เบ็ด , พัท ดา ซไมล ออน เฮอ เฟซ)
She don’t know Joe Crack, the Daun
(ชี ด้อนท์ โน โจ คแร็ค , เดอะ Daun)
Never spend no type of real cheese on a broad.
(เนฝเวอะ ซเพ็นด โน ไทพ อ็อฝ ริแอ็ล ชีส ออน อะ บรอด)
All I keep is a 100 G’s, limit credit card.
(ออล ไอ คีพ อีส ซา 100 จีส , ลีมอิท คเรดอิท คาด)
Could you believe, we could spend it all.
(เคิด ยู บิลีฝ , วี เคิด ซเพ็นด ดิท ออล)

New York, Put it on the flo’.
(นยู ยอค , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
New York, Put it on the flo.’
(นยู ยอค , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
Jersey, Put it on the flo’.
(เจอสิ , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
Jersey, Put it on the flo’.
(เจอสิ , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
V.A. Put it on the flo’.
(วี อะ พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
V.A. Put it on the flo’.
(วี อะ พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
Chi-town, Put it on the flo’.
(ชี ทาวน์ , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
Chi-town, Put it on the flo’.
(ชี ทาวน์ , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)

[Verse 4: Nick Cannon]
([ เฝิซ โฟว : นิค แคนนัน ])
Shorty, you gon’ work for this little bit of change.
(ชอร์ทดิง , ยู ก็อน เวิค ฟอ ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เชนจ)
Side order of pimpin’, little bit of game.
(ไซด ออเดอะ อ็อฝ พิมปิน , ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เกม)
What ya know, gon’ hurt, just a little bit of pain.
(ว็อท ยา โน , ก็อน เฮิท , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เพน)
When I rip your skirt, from your little bity frame.
(ฮเว็น นาย ริพ ยุร ซเคิท , ฟร็อม ยุร ลิ๊ทเทิ่ล bity ฟเรม)
Whole lot drinkin’, whole lot of cash.
(โฮล ล็อท ดริงคิน , โฮล ล็อท อ็อฝ แค็ฌ)
Dirty ol’ Nick with a whole lot of **
(เดอทิ ol นิค วิฑ อะ โฮล ล็อท อ็อฝ **)
Fly Guy, Antonio Vaugus.
(ฟไล ไก , Antonio Vaugus)
Porshe’s we ain’t even parkin.
(Porshes วี เอน อีเฝ็น พาคกิน)
Valet, alligator air forces.
(แฝลเอ็ท , แอลลิเกเทอะ แอ โฟซ)
Waves in my head have them chicks getting nauseas.
(เวฝ ซิน มาย เฮ็ด แฮ็ฝ เฑ็ม ชิค เกดดดิ้ง นอเฌียะ)
Let ‘em cause the fame, my dough, your world.
(เล็ท เอ็ม คอส เดอะ เฟม , มาย โด , ยุร เวิลด)
So shake it like a n-n-n-nasty girl.
(โซ เฌค อิท ไลค เก เอ็น เอ็น เอ็น นาซทิ เกิล)

[Chorus: Busta Rhymes]
([ โครัซ : บัสตร้า ไรม ])
I think you need to move it to the left [Shorty]
(ไอ ธิงค ยู นีด ทู มูฝ อิท ทู เดอะ เล็ฟท [ ชอร์ทดิง ])
Move it to the left [Shorty]
(มูฝ อิท ทู เดอะ เล็ฟท [ ชอร์ทดิง ])
If you ain’t got your own paper, I don’t suggest you hold your breath [Shorty]
(อิฟ ยู เอน ก็อท ยุร โอน เพเพอะ , ไอ ด้อนท์ ซะเจซท ยู โฮลด ยุร บเร็ธ [ ชอร์ทดิง ])
Keep it right [Shorty]
(คีพ อิท ไรท [ ชอร์ทดิง ])
You betta keep it tight [Shorty]
(ยู แบทดา คีพ อิท ไทท [ ชอร์ทดิง ])
You betta bring money out ya crib, cause you ain’t getting none of mine, tonight [Shorty][2x]
(ยู แบทดา บริง มันอิ เอ้า ยา คริบ , คอส ยู เอน เกดดดิ้ง นัน อ็อฝ ไมน , ทุไนท [ ชอร์ทดิง ] [ 2x ])

BK, Put it on the flo’.
(BK , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
BK, Put it on the flo’.
(BK , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
BX, Put it on the flo’.
(BX , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
BX, Put it on the flo’.
(BX , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
St. Louis, Put it on the flo’.
(เอ็ซท ลุอี , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
St. Louis, Put it on the flo’.
(เอ็ซท ลุอี , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
Philly, Put it on the flo’.
(ฟิวลี่ , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)
Philly, Put it on the flo’.
(ฟิวลี่ , พัท ดิธ ออน เดอะ โฟล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shorty (Put It on The Floor) คำอ่านไทย Nick Cannon feat Busta Rhymes Chingy Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น