เนื้อเพลง Here We Go Again คำอ่านไทย B2K

Stop thinkin people’s on your jock
(ซท็อพ ติ้งกิน พี๊เพิ่ล ออน ยุร จอค)
Tryna act like you got money but you at the bus stop
(ทายนา แอ็คท ไลค ยู ก็อท มันอิ บัท ยู แอ็ท เดอะ บัซ ซท็อพ)
Oh please stop doin what you do
(โอ พลีส ซท็อพ โดย ว็อท ยู ดู)
Cause ain’t nobody lookin at you
(คอส เอน โนบอดี้ ลุคกิน แอ็ท ยู)
[two times]
([ ทู ไทม ])

oh oh no no here we go again [again]
(โอ โอ โน โน เฮียร วี โก อะเกน [ อะเกน ])
oh oh no, oh no
(โอ โอ โน , โอ โน)
stop doin what you do cause ain’t nobody lookin at you
(ซท็อพ โดย ว็อท ยู ดู คอส เอน โนบอดี้ ลุคกิน แอ็ท ยู)

[1st verse]
([ 1st เฝิซ ])
When I pulled up in my ride it was four fly girls sittin on the side
(ฮเว็น นาย พุล อัพ อิน มาย ไรด อิท วอส โฟ ฟไล เกิล ซิทดิน ออน เดอะ ไซด)
So I glanced to my left and I winked my eye but they wasn’t lookin
(โซ ไอ กลานซ ทู มาย เล็ฟท แอ็นด ดาย วิงค มาย ไอ บัท เด วอสซึ้น ลุคกิน)
our way
(เอ๊า เว)
So I rolled over there and tried to spit but the main pigeon was
(โซ ไอ โรล โอเฝอะ แดร์ แอ็นด ทไร ทู ซพิท บัท เดอะ เมน พีจอัน วอส)
tryna diss
(ทายนา ดิซ)
So I stepped to my right and said excuse me miss but ain’t nobody
(โซ ไอ สตอปชฺ ทู มาย ไรท แอ็นด เซ็ด เอ็คซคยูซ มี มิซ บัท เอน โนบอดี้)
talkin to you so
(ทอคกิ่น ทู ยู โซ)

Stop thinkin people’s on your jock
(ซท็อพ ติ้งกิน พี๊เพิ่ล ออน ยุร จอค)
Tryna act like you got money but you at the bus stop
(ทายนา แอ็คท ไลค ยู ก็อท มันอิ บัท ยู แอ็ท เดอะ บัซ ซท็อพ)
Oh please stop doin what you do
(โอ พลีส ซท็อพ โดย ว็อท ยู ดู)
Cause ain’t nobody lookin at you
(คอส เอน โนบอดี้ ลุคกิน แอ็ท ยู)
[two times]
([ ทู ไทม ])

[chorus twice]
([ โครัซ ทไวซ ])
oh oh no no here we go again
(โอ โอ โน โน เฮียร วี โก อะเกน)
seen you at the bus stop chillin wit ya friends
(ซีน ยู แอ็ท เดอะ บัซ ซท็อพ ชิลลินวิท ยา ฟเร็นด)
oh no you thought I was tryna get wit you
(โอ โน ยู ธอท ไอ วอส ทายนา เก็ท วิท ยู)
but I was really lookin at your friend
(บัท ไอ วอส ริแอ็ลลิ ลุคกิน แอ็ท ยุร ฟเร็นด)
[I really want the digits from your friend]
([ ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท เดอะ ดีจอิท ฟร็อม ยุร ฟเร็นด ])

[2nd verse]
([ 2nd เฝิซ ])
When i pulled up the light was red
(ฮเว็น นาย พุล อัพ เดอะ ไลท วอส เร็ด)
Romeo hit the brakes and then he said
(โรมีโอฮิท เดอะ บเรค แซน เด็น ฮี เซ็ด)
Look at the girl in the pink
(ลุค แกท เดอะ เกิล อิน เดอะ พิงค)
b2k what you think
(b2k ว็อท ยู ธิงค)
I said she look real cute in them jeans
(ไอ เซ็ด ชี ลุค ริแอ็ล คยูท อิน เฑ็ม จีน)
Had me and my boys startin to fiend
(แฮ็ด มี แอ็นด มาย บอย สตาร์ดิน ทู ฟีนด)
So she turned around I said turn back around
(โซ ชี เทิน อะเรานด ดาย เซ็ด เทิน แบ็ค อะเรานด)
But you ain’t what I’m lookin for
(บัท ยู เอน ว็อท แอม ลุคกิน ฟอ)

Stop thinkin people’s on your jock
(ซท็อพ ติ้งกิน พี๊เพิ่ล ออน ยุร จอค)
Tryna act like you got money but you at the bus stop
(ทายนา แอ็คท ไลค ยู ก็อท มันอิ บัท ยู แอ็ท เดอะ บัซ ซท็อพ)
Oh please stop doin what you do
(โอ พลีส ซท็อพ โดย ว็อท ยู ดู)
Cause ain’t nobody lookin at you
(คอส เอน โนบอดี้ ลุคกิน แอ็ท ยู)
[two times]
([ ทู ไทม ])

[repeat chorus twice]
([ ริพีท โครัซ ทไวซ ])

[third verse]
([ เธิด เฝิซ ])
Baby girl you can stay confused
(เบบิ เกิล ยู แค็น ซเท ค็อนฟยูส)
Cause I’m not talkin to you
(คอส แอม น็อท ทอคกิ่น ทู ยู)
You’re not tight not right not my type so take a hike don’t like
(ยัวร์ น็อท ไทท น็อท ไรท น็อท มาย ไทพ โซ เทค เก ไฮค ด้อนท์ ไลค)
Don’t like the way you fight wit me
(ด้อนท์ ไลค เดอะ เว ยู ไฟท วิท มี)
Wit your vibe you can’t get
(วิท ยุร วายพฺ ยู แค็นท เก็ท)
Wit no guy so don’t try
(วิท โน ไก โซ ด้อนท์ ทไร)
Don’t try
(ด้อนท์ ทไร)

[repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

Stop thinkin people’s on your jock
(ซท็อพ ติ้งกิน พี๊เพิ่ล ออน ยุร จอค)
Tryna act like you got money but you at the bus stop
(ทายนา แอ็คท ไลค ยู ก็อท มันอิ บัท ยู แอ็ท เดอะ บัซ ซท็อพ)
Oh please stop doin what you do
(โอ พลีส ซท็อพ โดย ว็อท ยู ดู)
Cause ain’t nobody lookin at you
(คอส เอน โนบอดี้ ลุคกิน แอ็ท ยู)

[repeat chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here We Go Again คำอ่านไทย B2K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น