เนื้อเพลง Ridiculous Thoughts คำอ่านไทย The Cranberries

Twister does anyone see through you
(ทวีซเทอะ โด เอนอิวัน ซี ธรู ยู)
Youนre a twister, an animal
(Youนre อะ ทวีซเทอะ , แอน แอนอิแม็ล)
But youนre happy now
(บัท youนre แฮพพิ เนา)
I didnนt go along with you
(ไอ didnนt โก อะลอง วิฑ ยู)
So happy now
(โซ แฮพพิ เนา)

But youนre going to have to hold on
(บัท youนre โกอิ้ง ทู แฮ็ฝ ทู โฮลด ออน)
Hold on
(โฮลด ออน)
Or weนre goinน to have to move on
(ออ weนre goinน ทู แฮ็ฝ ทู มูฝ ออน)
Move on
(มูฝ ออน)

I feel alright
(ไอ ฟีล ออลไร๊ท)
And I cried so hard
(แอ็นด ดาย คไร โซ ฮาด)
The ridiculous thoughts
(เดอะ ริดีคอิวลัซ ธอท)
I feel alright
(ไอ ฟีล ออลไร๊ท)

Twister, I shouldnนt have twisted you
(ทวีซเทอะ , ไอ shouldnนt แฮ็ฝ ทวิซท ยู)
Twister
(ทวีซเทอะ)
Itนs not going to happen no
(Itนs น็อท โกอิ้ง ทู แฮพเพ็น โน)
Youนre not going to make fun of me
(Youนre น็อท โกอิ้ง ทู เมค ฟัน อ็อฝ มี)
Happen no
(แฮพเพ็น โน)

But youนre going to have to hold on
(บัท youนre โกอิ้ง ทู แฮ็ฝ ทู โฮลด ออน)
Youนre going to have to hold on
(Youนre โกอิ้ง ทู แฮ็ฝ ทู โฮลด ออน)
Hold on
(โฮลด ออน)
Or weนre going to have to move on
(ออ weนre โกอิ้ง ทู แฮ็ฝ ทู มูฝ ออน)
Move on
(มูฝ ออน)

I feel alright
(ไอ ฟีล ออลไร๊ท)
And I cried so hard
(แอ็นด ดาย คไร โซ ฮาด)
The ridiculous thoughts
(เดอะ ริดีคอิวลัซ ธอท)
I feel alright
(ไอ ฟีล ออลไร๊ท)

I should have lied
(ไอ เชิด แฮ็ฝ ไล)
But I cried so hard
(บัท ไอ คไร โซ ฮาด)
The ridiculous thoughts
(เดอะ ริดีคอิวลัซ ธอท)
I should have lied
(ไอ เชิด แฮ็ฝ ไล)

But youนre gonna have to hold on
(บัท youนre กอนนะ แฮ็ฝ ทู โฮลด ออน)
Hold on
(โฮลด ออน)
But youนre gonna have to hold on to me
(บัท youนre กอนนะ แฮ็ฝ ทู โฮลด ออน ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ridiculous Thoughts คำอ่านไทย The Cranberries

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น