เนื้อเพลง Party All The Time คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Party All The Time
(พาทิ ออล เดอะ ไทม)
Party All The Time
(พาทิ ออล เดอะ ไทม)
Party All The Time
(พาทิ ออล เดอะ ไทม)
Party All The Time
(พาทิ ออล เดอะ ไทม)

If If We Could Party All Night
(อิฟ อิฟ วี เคิด พาทิ ออล ไนท)
And Sleep All Day
(แอ็นด ซลีพ ออล เด)
And Throw All Of My Problems Away
(แอ็นด ธโร ออล อ็อฝ มาย พรอบเล็ม อะเว)
My Life Would Be Eaaasy
(มาย ไลฟ เวิด บี Eaaasy)
My Life Would Be Eaaasy
(มาย ไลฟ เวิด บี Eaaasy)
i Would Drink And Go Out Out
(ไอ เวิด ดริงค แอ็นด โก เอ้า เด้า)
With My Boys Party Party
(วิฑ มาย บอย พาทิ พาทิ)
On The Top Yeah Thats What I Do
(ออน เดอะ ท็อพ เย่ แด๊ท ว็อท ไอ ดู)
Mac Models Pop Bottles
(แมค โม๊เด็ล พ็อพ บ๊อทเทิ่ล)
Live Life Like The Sheet
(ไลฝ ไลฟ ไลค เดอะ ฌีท)
[Party]
([ พาทิ ])
Under Do Turn Them Thru
(อันเดอะ ดู เทิน เฑ็ม ธรู)
Every Day Of The Week
(เอฝริ เด อ็อฝ เดอะ วีค)
Hot Octane Light
(ฮ็อท ออคเทน ไลท)
In The Fast Lane Zoom
(อิน เดอะ ฟัซท เลน สูม)
And The Joint Don’t Pop Till
(แอ็นด เดอะ จอยนท ด้อนท์ พ็อพ ทิล)
I Walk In The Room
(ไอ วอค อิน เดอะ รุม)
And The DJ’s Rockin My Favorite Tune
(แอ็นด เดอะ ดีเจซ รอคกิน มาย เฟเฝอะริท ทยูน)
And Their Shakin Up The Speaker Like
(แอ็นด แด เชคกินอัพ เดอะ ซพีคเออะ ไลค)
Boom Boom Boom
(บูม บูม บูม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

If We Could Party All Night
(อิฟ วี เคิด พาทิ ออล ไนท)
And Sleep All Day
(แอ็นด ซลีพ ออล เด)
And Throw All Of My Problems Away
(แอ็นด ธโร ออล อ็อฝ มาย พรอบเล็ม อะเว)
My Life Would Be Eaaasy
(มาย ไลฟ เวิด บี Eaaasy)
My Life Would Be Eaaasy
(มาย ไลฟ เวิด บี Eaaasy)
If We Could Party All Night
(อิฟ วี เคิด พาทิ ออล ไนท)
And Sleep All Day
(แอ็นด ซลีพ ออล เด)
And Throw All Of My Problems Away-Ay-Ay
(แอ็นด ธโร ออล อ็อฝ มาย พรอบเล็ม อะเว ไอ ไอ)
Eaaaasy
(Eaaaasy)
My Life Would Be Eaaasy
(มาย ไลฟ เวิด บี Eaaasy)
Life Would Be Eaaasy
(ไลฟ เวิด บี Eaaasy)
Party All The Time[7x]
(พาทิ ออล เดอะ ไทม [ 7x ])
If If We Could Party Party Party[Heyy]
(อิฟ อิฟ วี เคิด พาทิ พาทิ พาทิ [ Heyy ])
Make That Body Down
(เมค แดท บอดอิ เดาน)
Ladies Don’t Stop It
(เลดิส ด้อนท์ ซท็อพ อิท)
Shake It Round & Round
(เฌค อิท เรานด & เรานด)
Feel That Bass Bumpin
(ฟีล แดท แบ็ซ บั้มปิน)
And Rock To The Beat
(แอ็นด ร็อค ทู เดอะ บีท)
This Beat Is Steady Bumpin
(ดีซ บีท อีส ซเทดอิ บั้มปิน)
They Jumpin Off Their Feet
(เด จัมปิน ออฟฟ แด ฟีท)
Check It Out
(เช็ค อิท เด้า)
Ladies Got Their Hands in The Air
(เลดิส ก็อท แด แฮ็นด ซิน ดิ แอ)
Shake It Like You Just Don’t Care
(เฌค อิท ไลค ยู จัซท ด้อนท์ แค)
Party It Down Like Yeah [Yeah]
(พาทิ อิท เดาน ไลค เย่ [ เย่ ])
Somebody Say Yeah [Yeah]
(ซัมบอดี้ เซ เย่ [ เย่ ])
Check It Out
(เช็ค อิท เด้า)
Check It Out
(เช็ค อิท เด้า)
What
(ว็อท)
Check It Out
(เช็ค อิท เด้า)
Check It Out
(เช็ค อิท เด้า)
Check It Out
(เช็ค อิท เด้า)
What
(ว็อท)
No You
(โน ยู)
Check It Out
(เช็ค อิท เด้า)
Check It Out
(เช็ค อิท เด้า)
What
(ว็อท)
Cold Party All I Like To Do
(โคลด พาทิ ออล ไอ ไลค ทู ดู)
Is Turn it Back
(อีส เทิน หนิด แบ็ค)
Whatcha Gonna Do
(วอทชา กอนนะ ดู)

[Fergie]
([ เฟอร์กี้ ])
Party All Night
(พาทิ ออล ไนท)
And Sleep All Day
(แอ็นด ซลีพ ออล เด)
And Throw All Of My Problems Away
(แอ็นด ธโร ออล อ็อฝ มาย พรอบเล็ม อะเว)
My Life Would Be Easy
(มาย ไลฟ เวิด บี อีสอิ)
[Oh Yeah]
([ โอ เย่ ])
Our Lives Would be Eaa-Easy
(เอ๊า ไลฝ เวิด บี Eaa อีสอิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If We Could Party All Night
(อิฟ วี เคิด พาทิ ออล ไนท)
And Sleep All Day
(แอ็นด ซลีพ ออล เด)
And Throw All Of My Problems Away
(แอ็นด ธโร ออล อ็อฝ มาย พรอบเล็ม อะเว)
My Life Would Be Eaaasy
(มาย ไลฟ เวิด บี Eaaasy)
My Life Would Be Eaaasy
(มาย ไลฟ เวิด บี Eaaasy)

I Don’t Give A F***
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ ***)
Im About To Get Loose
(แอม อะเบาท ทู เก็ท ลูซ)
Im A Tech-Ch-Ch-Ch
(แอม มา ทิค แชพเทอะ แชพเทอะ แชพเทอะ)
Gos Get Drunk Of Goose
(กูซ เก็ท ดรังค อ็อฝ กูซ)
Imma Live My-y-y Life
(แอมมา ไลฝ มาย วาย วาย ไลฟ)
Imma Party All Night All Day Any Time
(แอมมา พาทิ ออล ไนท ดอร์ เด เอนอิ ไทม)
I Don’t Care If It’s Right
(ไอ ด้อนท์ แค อิฟ อิทซ ไรท)
I Wanna Party Party Party
(ไอ วอนนา พาทิ พาทิ พาทิ)
Party All Day
(พาทิ ออล เด)
P-P-P-Party Party
(พี พี พี พาทิ พาทิ)
Party All The Way
(พาทิ ออล เดอะ เว)
I Wanna Party Like Aretha
(ไอ วอนนา พาทิ ไลค อรีตา)
We Don’t Need No Visa
(วี ด้อนท์ นีด โน ฝีสะ)
Party Ariza
(พาทิ Ariza)
I Don’t Need Juanita
(ไอ ด้อนท์ นีด Juanita)

Take Me To The Club
(เทค มี ทู เดอะ คลับ)
I Need To Dance[3x]
(ไอ นีด ทู ดานซ [ 3x ])
How Bout A Dance
(เฮา เบาท ดา ดานซ)
Girl Imma Take You To The Club
(เกิล แอมมา เทค ยู ทู เดอะ คลับ)
So We Could Dance[4x]
(โซ วี เคิด ดานซ [ 4x ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
If We Could Party All Night
(อิฟ วี เคิด พาทิ ออล ไนท)
And Sleep All Day
(แอ็นด ซลีพ ออล เด)
And Throw All Of My Problems Away
(แอ็นด ธโร ออล อ็อฝ มาย พรอบเล็ม อะเว)
My Life Would Be Eaasy
(มาย ไลฟ เวิด บี Eaasy)
My Life Would Be Eaasy
(มาย ไลฟ เวิด บี Eaasy)

If We Could Party All Night
(อิฟ วี เคิด พาทิ ออล ไนท)
And Sleep All Day
(แอ็นด ซลีพ ออล เด)
And Throw All Of My Problems Away
(แอ็นด ธโร ออล อ็อฝ มาย พรอบเล็ม อะเว)
My Life Would Be Eaasy
(มาย ไลฟ เวิด บี Eaasy)
My Life Would Be Eaasy
(มาย ไลฟ เวิด บี Eaasy)

Party All The Time[7x]
(พาทิ ออล เดอะ ไทม [ 7x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Party All The Time คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น