เนื้อเพลง Lady Lai คำอ่านไทย Modern Talking

Stay, I wanna be your man
(ซเท , ไอ วอนนา บี ยุร แม็น)
Please, stay
(พลีส , ซเท)
You need a helping hand
(ยู นีด อะ เฮลพิง แฮ็นด)
Tonight I’m falling in love
(ทุไนท แอม ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
Stay, I love your Chinese eyes
(ซเท , ไอ ลัฝ ยุร ไชนีส ไอ)
Please, stay
(พลีส , ซเท)
Cause you’re a big surprise
(คอส ยัวร์ อะ บิก เซิพไรส)
Tonight, I’m fallin’ in love
(ทุไนท , แอม แฟลลิน อิน ลัฝ)

Oh, lady Lai
(โอ , เลดิ ลาย)
The time when you touch me
(เดอะ ไทม ฮเว็น ยู ทั๊ช มี)
I love you till eternity
(ไอ ลัฝ ยู ทิล อิเทอนิทิ)
Oh ever I’ll be your loving guide
(โอ เอฝเออะ แอล บี ยุร ลัฝอิง ไกด)
Be here tonight
(บี เฮียร ทุไนท)
Oh, lady Lai
(โอ , เลดิ ลาย)
Oh, please come stay with me
(โอ , พลีส คัม ซเท วิฑ มี)
By the light of the magical moon
(ไบ เดอะ ไลท อ็อฝ เดอะ แมจอิแค็ล มูน)
Later or soon, I’ll be your guide
(เลทเออะ ออ ซูน , แอล บี ยุร ไกด)
Be here tonight
(บี เฮียร ทุไนท)

Hey, you’re like a b*tterfly
(เฮ , ยัวร์ ไลค เก บี *tterfly)
Oh stay, oh give my love a try
(โอ ซเท , โอ กิฝ มาย ลัฝ อะ ทไร)
Tonight, I’m fallin’ in love
(ทุไนท , แอม แฟลลิน อิน ลัฝ)
Stay, I wanna be your man
(ซเท , ไอ วอนนา บี ยุร แม็น)
I feel, I’ll never feel again
(ไอ ฟีล , แอล เนฝเวอะ ฟีล อะเกน)
Tonight, I’m fallin’ in love
(ทุไนท , แอม แฟลลิน อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lady Lai คำอ่านไทย Modern Talking

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น