เนื้อเพลง All Right Now คำอ่านไทย Rod Stewart

There she stood in the street
(แดร์ ชี ซทูด อิน เดอะ ซทรีท)
Smiling from her head to her feet
(ซไมลอิง ฟร็อม เฮอ เฮ็ด ทู เฮอ ฟีท)
I said hey what is this
(ไอ เซ็ด เฮ ว็อท อีส ดีซ)
Now maybe baby
(เนา เมบี เบบิ)
Maybe you’re in need for a kiss
(เมบี ยัวร์ อิน นีด ฟอ รา คิซ)
I said hey what’s your name
(ไอ เซ็ด เฮ ว็อท ยุร เนม)
Maybe we can see things the same
(เมบี วี แค็น ซี ธิง เดอะ เซม)
Now don’t you wait or hesitate
(เนา ด้อนท์ ยู เวท ออ เฮสอิเทท)
Let’s move before they raise the parking rate
(เล็ท มูฝ บิโฟ เด เรส เดอะ พาคกิ้ง เรท)

I took her home to my place
(ไอ ทุค เฮอ โฮม ทู มาย พเลซ)
Watching every move on her face
(วัทชิง เอฝริ มูฝ ออน เฮอ เฟซ)
She said look what’s your game
(ชี เซ็ด ลุค ว็อท ยุร เกม)
Are you trying to put me in shame
(อาร์ ยู ทไรอิง ทู พัท มี อิน เฌม)
I said slow don’t talk so fast
(ไอ เซ็ด ซโล ด้อนท์ ทอค โซ ฟัซท)
Don’t you think that love can last
(ด้อนท์ ยู ธิงค แดท ลัฝ แค็น ลาซท)
She said love Lord above
(ชี เซ็ด ลัฝ ลอด อะบัฝ)
Now you’re trying to trick me in love
(เนา ยัวร์ ทไรอิง ทู ทริค มี อิน ลัฝ)

All right now
(ออล ไรท เนา)
Baby it’s all right now
(เบบิ อิทซ ซอร์ ไรท เนา)
All right now
(ออล ไรท เนา)
Baby it’s all right now
(เบบิ อิทซ ซอร์ ไรท เนา)

Who’s that girl, watch that girl
(ฮู แดท เกิล , ว็อช แดท เกิล)
Look at that girl
(ลุค แกท แดท เกิล)
She lives down my street
(ชี ไลฝ เดาน มาย ซทรีท)
Who’s that girl, w-w-w-watch that girl
(ฮู แดท เกิล , ดับบิว ดับบิว ดับบิว ว็อช แดท เกิล)
Well look at that girl
(เว็ล ลุค แกท แดท เกิล)
She lives down my street
(ชี ไลฝ เดาน มาย ซทรีท)

I took her home to my place
(ไอ ทุค เฮอ โฮม ทู มาย พเลซ)
Watching every move on her face
(วัทชิง เอฝริ มูฝ ออน เฮอ เฟซ)
She said look what’s your game
(ชี เซ็ด ลุค ว็อท ยุร เกม)
Are you trying to put me in shame
(อาร์ ยู ทไรอิง ทู พัท มี อิน เฌม)
I said slow don’t talk so fast
(ไอ เซ็ด ซโล ด้อนท์ ทอค โซ ฟัซท)
Don’t you think that love can last
(ด้อนท์ ยู ธิงค แดท ลัฝ แค็น ลาซท)
She said love Lord above
(ชี เซ็ด ลัฝ ลอด อะบัฝ)
Now you’re tryin’ to trick me in love
(เนา ยัวร์ ทายอิน ทู ทริค มี อิน ลัฝ)

All right now
(ออล ไรท เนา)
Baby it’s all right now
(เบบิ อิทซ ซอร์ ไรท เนา)

Baby, baby, baby it’s all right
(เบบิ , เบบิ , เบบิ อิทซ ซอร์ ไรท)
Baby, baby, baby it’s all right
(เบบิ , เบบิ , เบบิ อิทซ ซอร์ ไรท)

Took me home to her place
(ทุค มี โฮม ทู เฮอ พเลซ)
And I watched the smile on her face
(แอ็นด ดาย ว็อช เดอะ ซไมล ออน เฮอ เฟซ)
When she moves me
(ฮเว็น ชี มูฝ มี)
I just watch that girl, watch that girl
(ไอ จัซท ว็อช แดท เกิล , ว็อช แดท เกิล)
And she said, ” Love, you tryin’ to trick me in love ”
(แอ็นด ชี เซ็ด , ” ลัฝ , ยู ทายอิน ทู ทริค มี อิน ลัฝ “)
What’s this now baby that’s no good
(ว็อท ดีซ เนา เบบิ แด๊ท โน เกิด)
Tryin’ to trick me in love
(ทายอิน ทู ทริค มี อิน ลัฝ)
Don’t do that, no don’t do that
(ด้อนท์ ดู แดท , โน ด้อนท์ ดู แดท)
Don’t do that oh baby
(ด้อนท์ ดู แดท โอ เบบิ)
All right now
(ออล ไรท เนา)
Don’t do, don’t do that
(ด้อนท์ ดู , ด้อนท์ ดู แดท)
You can’t do that, can’t do that
(ยู แค็นท ดู แดท , แค็นท ดู แดท)
All right now baby
(ออล ไรท เนา เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Right Now คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น