เนื้อเพลง Girl Let Me คำอ่านไทย Drake

[Belly sings]
([ เบลลิ ซิง ])
She can make it go, bring it high , bring it down, take it low, then make it go.
(ชี แค็น เมค อิท โก , บริง อิท ไฮ , บริง อิท เดาน , เทค อิท โล , เด็น เมค อิท โก)
She can make it go, she start off going fast but then she take it slow[take it slow] [make it go][take it slow]
(ชี แค็น เมค อิท โก , ชี ซทาท ออฟฟ โกอิ้ง ฟัซท บัท เด็น ชี เทค อิท ซโล [ เทค อิท ซโล ] [ เมค อิท โก ] [ เทค อิท ซโล ])
she make it [make it] , then it sound like [sound like] x4
(ชี เมค อิท [ เมค อิท ] , เด็น หนิด เซานด ไลค [ เซานด ไลค ] x4)
[VERSE 1]
([ เฝิซ วัน ])
She does it to me like,
(ชี โด ซิท ทู มี ไลค ,)
I never felt it
(ไอ เนฝเวอะ เฟ็ลท ดิธ)
I can’t help it
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ อิท)
Helpless melting in her presence
(เฮลพเล็ซ เมลทิง อิน เฮอ พเรสเอ็นซ)
I am selfish, you can tell this
(ไอ แอ็ม เซลฟิส , ยู แค็น เท็ล ดีซ)
She can tell me anything
(ชี แค็น เท็ล มี เอนอิธิง)
I’ll buy it if she sells it
(แอล ไบ อิท อิฟ ชี เซ็ล ซิท)
Told me her name is heaven but she hotter than hell is ,
(โทลด มี เฮอ เนม อีส เฮฝเอ็น บัท ชี ฮอทเดอ แฑ็น เฮ็ล อีส ,)
Love Lockdown,
(ลัฝ ล็อคเดาน ,)
I’ll be ya felon,
(แอล บี ยา เฟลอัน ,)
Wait she love to get her p*ssy ate like Ellen ,
(เวท ชี ลัฝ ทู เก็ท เฮอ พี *ssy เอท ไลค Ellen ,)
1, 2 you can come, she can come too,
(วัน , ทู ยู แค็น คัม , ชี แค็น คัม ทู ,)
You gone cum she gone cum too,
(ยู กอน คัม ชี กอน คัม ทู ,)
Pass out and do it all again when we come too,
(เพซ เอ้า แอ็นด ดู อิท ดอร์ อะเกน ฮเว็น วี คัม ทู ,)
We can kick it like a shoe,
(วี แค็น คิด อิท ไลค เก ฌู ,)
Kung foo
(ครัง ฟู)
She make it stop , pop like the drum do ,
(ชี เมค อิท ซท็อพ , พ็อพ ไลค เดอะ ดรัม ดู ,)
These b*tches typical
(ฑิส บี *tches ทีพอิแค็ล)
You show me something new,
(ยู โฌ มี ซัมติง นยู ,)
[CHORUS]
([ โครัซ ])
She can make it go, bring it high , bring it down take it low then make it go.
(ชี แค็น เมค อิท โก , บริง อิท ไฮ , บริง อิท เดาน เทค อิท โล เด็น เมค อิท โก)
She can make it go, she start off going fast but then she take it slow then make it go.
(ชี แค็น เมค อิท โก , ชี ซทาท ออฟฟ โกอิ้ง ฟัซท บัท เด็น ชี เทค อิท ซโล เด็น เมค อิท โก)
She can make it [make it]then it sound like[sound like]x4
(ชี แค็น เมค อิท [ เมค อิท ] เด็น หนิด เซานด ไลค [ เซานด ไลค ] x4)
[VERSE 2]-Drake sings
([ เฝิซ ทู ] เดรก ซิง)
I tell her
(ไอ เท็ล เฮอ)
I tell her
(ไอ เท็ล เฮอ)
We not just any guys
(วี น็อท จัซท เอนอิ ไก)
I bet they broke for a reason
(ไอ เบ็ท เด บโรค ฟอ รา รี๊ซั่น)
No need to empathize
(โน นีด ทู empathize)
I tell Patron truths,
(ไอ เท็ล เพทรัน ทรูธ ,)
I tell you Henny lies,
(ไอ เท็ล ยู เฮนนี่ ไล ,)
And you believe them all , I can see it in your eyes,
(แอ็นด ยู บิลีฝ เฑ็ม ออล , ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ ,)
I take you down like [down like]
(ไอ เทค ยู เดาน ไลค [ เดาน ไลค ])
Me without no money that don’t sound right [sound right]
(มี วิเฑาท โน มันอิ แดท ด้อนท์ เซานด ไรท [ เซานด ไรท ])
I could put you on dis outta town flight and even have a driver pick you up, girl what that sound like [sound like]
(ไอ เคิด พัท ยู ออน ดิซ เอ๊าตา ทาวน์ ฟไลท แอ็นด อีเฝ็น แฮ็ฝ อะ ดไรฝเออะ พิค ยู อัพ , เกิล ว็อท แดท เซานด ไลค [ เซานด ไลค ])
I gets big, big money all this money
(ไอ เก็ท บิก , บิก มันอิ ออล ดีซ มันอิ)
I don’t even know what to call this hunny ,
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน ว็อท ทู คอล ดีซ hunny ,)
take so long just to get to the point when you rich and you dere and it’s all so funny,
(เทค โซ ล็อง จัซท ทู เก็ท ทู เดอะ พอยนท ฮเว็น ยู ริช แอ็นด ยู เดีย แอ็นด อิทซ ซอร์ โซ ฟันนิ ,)
I stunt so they can see me and there for they should know,
(ไอ ซทันท โซ เด แค็น ซี มี แอ็นด แดร์ ฟอ เด เชิด โน ,)
they call me drizzy baby I wanna see you make it go
(เด คอล มี drizzy เบบิ ไอ วอนนา ซี ยู เมค อิท โก)
[CHORUS]
([ โครัซ ])
She can make it go, bring it high , bring it down take it low then make it go.
(ชี แค็น เมค อิท โก , บริง อิท ไฮ , บริง อิท เดาน เทค อิท โล เด็น เมค อิท โก)
she can make it go, she start off going fast but then she take it slow [take it slow]
(ชี แค็น เมค อิท โก , ชี ซทาท ออฟฟ โกอิ้ง ฟัซท บัท เด็น ชี เทค อิท ซโล [ เทค อิท ซโล ])
she can make it [make it]and it sound like[sound like]x4
(ชี แค็น เมค อิท [ เมค อิท ] แอ็นด ดิท เซานด ไลค [ เซานด ไลค ] x4)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girl Let Me คำอ่านไทย Drake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น