เนื้อเพลง Got a Lot O’ Livin’ to Do! คำอ่านไทย Elvis Presley

Oh yes I’ve got a lot o’ living to do
(โอ เย็ซ แอฝ ก็อท ดา ล็อท โอ ลีฝอิง ทู ดู)
A whole lot o’ loving to do
(อะ โฮล ล็อท โอ ลัฝอิง ทู ดู)
Come on baby, to make a party takes two
(คัมมอน เบบิ , ทู เมค เก พาทิ เทค ทู)
Oh yes I’ve got a lot o’ living to do
(โอ เย็ซ แอฝ ก็อท ดา ล็อท โอ ลีฝอิง ทู ดู)
A whole lot o’ loving to do
(อะ โฮล ล็อท โอ ลัฝอิง ทู ดู)
And there’s no one who I’d rather do it with-a than you
(แอ็นด แดร์ โน วัน ฮู อาย ราฑเออะ ดู อิท วิฑ อะ แฑ็น ยู)

There’s a moon that’s big and bright in the milky way tonight
(แดร์ ซา มูน แด๊ท บิก แอ็นด ไบร๊ท อิน เดอะ มีลคิ เว ทุไนท)
But the way you act you never would know it’s there
(บัท เดอะ เว ยู แอ็คท ยู เนฝเวอะ เวิด โน อิทซ แดร์)
So baby, time’s a wasting
(โซ เบบิ , ไทม ซา เวซทิง)
A lot of kisses I ain’t been tasting
(อะ ล็อท อ็อฝ คีสเซซ ซาย เอน บีน เทสติง)
I don’t know about you but I’m gonna get my share
(ไอ ด้อนท์ โน อะเบาท ยู บัท แอม กอนนะ เก็ท มาย แฌ)

Oh got a lot o’ living to do
(โอ ก็อท ดา ล็อท โอ ลีฝอิง ทู ดู)
A whole lot o’ loving to do
(อะ โฮล ล็อท โอ ลัฝอิง ทู ดู)
Come on baby, to make a party takes two
(คัมมอน เบบิ , ทู เมค เก พาทิ เทค ทู)
Oh yes I’ve got a lot o’ living to do
(โอ เย็ซ แอฝ ก็อท ดา ล็อท โอ ลีฝอิง ทู ดู)
A whole lot o’ loving to do
(อะ โฮล ล็อท โอ ลัฝอิง ทู ดู)
And there’s no one who I’d rather do it with-a than you
(แอ็นด แดร์ โน วัน ฮู อาย ราฑเออะ ดู อิท วิฑ อะ แฑ็น ยู)

There’s a balmy little breeze
(แดร์ ซา บามอิ ลิ๊ทเทิ่ล บรีส)
That’s whistling through the trees
(แด๊ท ฮวีซลิง ธรู เดอะ ทรี)
And it’s telling you to pitch a little woo with me
(แอ็นด อิทซ เทลลิง ยู ทู พิช อะ ลิ๊ทเทิ่ล วู วิฑ มี)
Why don’t you take a listen
(ฮไว ด้อนท์ ยู เทค เก ลิ๊สซึ่น)
You’ll never know what you’ve been missing
(โยว เนฝเวอะ โน ว็อท ยู๊ฟ บีน มีซซิง)
Cuddle up a little closer and be my little honey bee
(เคเดว อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์ แอ็นด บี มาย ลิ๊ทเทิ่ล ฮันอิ บี)

Oh got a lot o’ living to do
(โอ ก็อท ดา ล็อท โอ ลีฝอิง ทู ดู)
A whole lot o’ loving to do
(อะ โฮล ล็อท โอ ลัฝอิง ทู ดู)
Come on baby, to make a party takes two
(คัมมอน เบบิ , ทู เมค เก พาทิ เทค ทู)
Oh yes I’ve got a lot o’ living to do
(โอ เย็ซ แอฝ ก็อท ดา ล็อท โอ ลีฝอิง ทู ดู)
A whole lot o’ loving to do
(อะ โฮล ล็อท โอ ลัฝอิง ทู ดู)
And there’s no one who I’d rather do it with-a than you
(แอ็นด แดร์ โน วัน ฮู อาย ราฑเออะ ดู อิท วิฑ อะ แฑ็น ยู)

You’re the prettiest thing I’ve seen
(ยัวร์ เดอะ พรีดีเอส ธิง แอฝ ซีน)
But you treat me so doggone mean
(บัท ยู ทรีท มี โซ ดอกกอน มีน)
Ain’t you got no heart, I’m dying to hold you near
(เอน ยู ก็อท โน ฮาท , แอม ไดอิง ทู โฮลด ยู เนีย)
Why do you keep me waiting
(ฮไว ดู ยู คีพ มี เวททิง)
Why don’t you start co-operating
(ฮไว ด้อนท์ ยู ซทาท โค ออพเออะเรททิง)
And the things I say are things you want to hear
(แอ็นด เดอะ ธิง ซาย เซ อาร์ ธิง ยู ว็อนท ทู เฮีย)

Oh got a lot o’ living to do
(โอ ก็อท ดา ล็อท โอ ลีฝอิง ทู ดู)
A whole lot o’ loving to do
(อะ โฮล ล็อท โอ ลัฝอิง ทู ดู)
Come on baby, to make a party takes two
(คัมมอน เบบิ , ทู เมค เก พาทิ เทค ทู)
Oh yes I’ve got a lot o’ living to do
(โอ เย็ซ แอฝ ก็อท ดา ล็อท โอ ลีฝอิง ทู ดู)
A whole lot o’ loving to do
(อะ โฮล ล็อท โอ ลัฝอิง ทู ดู)
And there’s no one who I’d rather do it with-a than you
(แอ็นด แดร์ โน วัน ฮู อาย ราฑเออะ ดู อิท วิฑ อะ แฑ็น ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Got a Lot O’ Livin’ to Do! คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น