เนื้อเพลง One in a Million คำอ่านไทย Backstreet Boys

[AJ/Nick:]
([ AJ/นิค : ])
She wakes up with the sun
(ชี เวค อัพ วิฑ เดอะ ซัน)
She throws on her clothes
(ชี ธโร ออน เฮอ คโลฑ)
Hoping her car will start
(โฮพปิง เฮอ คา วิล ซทาท)
The second time around
(เดอะ เซคอันด ไทม อะเรานด)
The day has begun
(เดอะ เด แฮ็ส บิกัน)
The line’s out the door
(เดอะ ไลน เอ้า เดอะ โด)
Serving up fraps
(เซิฝวิง อัพ fraps)
Until she can’t take anymore
(อันทีล ชี แค็นท เทค แอนนี่มอ)
I see it in her broken smile
(ไอ ซี อิท อิน เฮอ บโรเค็น ซไมล)
Oh why
(โอ ฮไว)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Wish I could tell her
(วิฌ ไอ เคิด เท็ล เฮอ)
You’re one in a million
(ยัวร์ วัน อิน อะ มีลยัน)
You’re going the distance, babe
(ยัวร์ โกอิ้ง เดอะ ดีซแท็นซ , เบบ)
You’re gonna work it out someday
(ยัวร์ กอนนะ เวิค อิท เด้า ซัมเดย์)
I wish I could tell her
(ไอ วิฌ ไอ เคิด เท็ล เฮอ)
You’re one in a million
(ยัวร์ วัน อิน อะ มีลยัน)
But you never even look my way
(บัท ยู เนฝเวอะ อีเฝ็น ลุค มาย เว)

[Howie/Nick:]
([ Howie/นิค : ])
No she never looks my way
(โน ชี เนฝเวอะ ลุค มาย เว)
She never, never, ever looks my way
(ชี เนฝเวอะ , เนฝเวอะ , เอฝเออะ ลุค มาย เว)
She ties up her hair
(ชี ไท อัพ เฮอ แฮ)
Her makeup is smeared
(เฮอ เมคกั๊พ อีส ซเมีย)
Wiping the tears that she wants no one to see
(วายปิ้ง เดอะ เทีย แดท ชี ว็อนท โน วัน ทู ซี)
She screams on the pain
(ชี ซครีม ออน เดอะ เพน)
I hear every word
(ไอ เฮีย เอฝริ เวิด)
Why don’t you know how beautiful you are
(ฮไว ด้อนท์ ยู โน เฮา บยูทิฟุล ยู อาร์)
Just see it in my broken smile
(จัซท ซี อิท อิน มาย บโรเค็น ซไมล)

[Repeat Chorus:]
([ ริพีท โครัซ : ])

[Brian/Howie:]
([ ไบรเอน /Howie : ])
If I could be the light
(อิฟ ฟาย เคิด บี เดอะ ไลท)
To guide you through the darkness baby
(ทู ไกด ยู ธรู เดอะ ดาคเน็ซ เบบิ)
If I could be the one
(อิฟ ฟาย เคิด บี ดิ วัน)
To change the ending to your story
(ทู เชนจ ดิ เอนดิง ทู ยุร ซโทริ)
I’d be one in a million
(อาย บี วัน อิน อะ มีลยัน)
I’d be one in a million
(อาย บี วัน อิน อะ มีลยัน)
Someday I will tell her
(ซัมเดย์ ไอ วิล เท็ล เฮอ)
You’re gonna work it out someday
(ยัวร์ กอนนะ เวิค อิท เด้า ซัมเดย์)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One in a Million คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น