เนื้อเพลง Dear God คำอ่านไทย Boyz II Men

Dear God,
(เดีย ก็อด ,)
It’s me again? I am so far from where I could have been
(อิทซ มี อะเกน นาย แอ็ม โซ ฟา ฟร็อม ฮแว ไอ เคิด แฮ็ฝ บีน)
Dear God, I would be incomplete
(เดีย ก็อด , ไอ เวิด บี อินค็อมพลีท)
But you came & touched my life in time of need
(บัท ยู เคม & ทั๊ช มาย ไลฟ อิน ไทม อ็อฝ นีด)
So I’m thanking you for all you’ve done
(โซ แอม แต้งคิง ยู ฟอ ออล ยู๊ฟ ดัน)
And for sacrificing your only Son
(แอ็นด ฟอ sacrificings ยุร โอ๊นลี่ ซัน)

CHORUS:
(โครัซ :)
That’s why I’m writing you this letter
(แด๊ท ฮไว แอม ไรทอิง ยู ดีซ เลทเทอะ)
To let you know that I love you
(ทู เล็ท ยู โน แดท ไอ ลัฝ ยู)
Thank you for all that I am & for being a friend
(แธ็งค ยู ฟอ ออล แดท ไอ แอ็ม & ฟอ บีอิง อะ ฟเร็นด)
Lord, my love for you’ll never end
(ลอด , มาย ลัฝ ฟอ โยว เนฝเวอะ เอ็นด)

Dear God,
(เดีย ก็อด ,)
It’s Shawn this time? I’m so grateful for the way you’ve changed my life
(อิทซ ชอน ดีซ ไทม แอม โซ กเรทฟุล ฟอ เดอะ เว ยู๊ฟ เชนจ มาย ไลฟ)
I’d give all I have, I’d just throw it all away
(อาย กิฝ ออล ไอ แฮ็ฝ , อาย จัซท ธโร อิท ดอร์ อะเว)
For a chance to walk with you through Heaven’s gates
(ฟอ รา ชานซ ทู วอค วิฑ ยู ธรู เฮฝเอ็น เกท)
That’s why I’m thanking you for your love & your grace
(แด๊ท ฮไว แอม แต้งคิง ยู ฟอ ยุร ลัฝ & ยุร กเรซ)
I don’t deserve these blessings that you give to me
(ไอ ด้อนท์ ดิเสิฝ ฑิส บเลซซิง แดท ยู กิฝ ทู มี)

*Chorus*
(*โครัซ *)

INTERLUDE:
(อีนเทิลยูด :)
Dear God,
(เดีย ก็อด ,)
As a humble man I come to you like a child
(แอ็ส ซา ฮั๊มเบิ้ล แม็น นาย คัม ทู ยู ไลค เก ไชล)
Needing your knowledge, your love, & your guidance Lord
(นี๊ดดิงยุร นอลเอ็จ , ยุร ลัฝ , & ยุร ไกดแอ็นซ ลอด)
Thank you for trusting me with my own life’s decisions
(แธ็งค ยู ฟอ ทรัซทิง มี วิฑ มาย โอน ไลฟ ดิซีฉอัน)
But I’m just a man, & I don’t deserve this incredible life that you’ve
(บัท แอม จัซท ดา แม็น , & ไอ ด้อนท์ ดิเสิฝ ดีซ อินเคร๊ดิเบิ้ล ไลฟ แดท ยู๊ฟ)
given me
(กีฝเอ็น มี)
I love you Lord, I love you
(ไอ ลัฝ ยู ลอด , ไอ ลัฝ ยู)

Dear God, it’s me Wanya? I’m so sorry, so sorry for living for me
(เดีย ก็อด , อิทซ มี วานยา แอม โซ ซอริ , โซ ซอริ ฟอ ลีฝอิง ฟอ มี)
But I promise from this day on I’m living for you
(บัท ไอ พรอมอิซ ฟร็อม ดีซ เด ออน แอม ลีฝอิง ฟอ ยู)
Cause without you my life means nothing
(คอส วิเฑาท ยู มาย ไลฟ มีน นัธอิง)

*Chorus*
(*โครัซ *)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dear God คำอ่านไทย Boyz II Men

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น