เนื้อเพลง It’s a Man’s Man’s Man’s World คำอ่านไทย Play

It’s A Man’s, Man’s, Man’s World lyrics
(อิทซ ซา แม็น , แม็น , แม็น เวิลด ลีริค)
This is a man’s world
(ดีซ ซิส ซา แม็น เวิลด)
This is a man’s world
(ดีซ ซิส ซา แม็น เวิลด)
But it would be nothing
(บัท ดิธ เวิด บี นัธอิง)
Nothing without a woman or a girl
(นัธอิง วิเฑาท ดา วูมเอิน ออ รา เกิล)

You see man made the cars
(ยู ซี แม็น เมด เดอะ คา)
To take us over the road
(ทู เทค อัซ โอเฝอะ เดอะ โรด)
Man made the train
(แม็น เมด เดอะ ทเรน)
To carry the heavy load
(ทู แคริ เดอะ เฮฝอิ โลด)
Man made the electric lights
(แม็น เมด ดิ อิเลคทริค ไลท)
To take us out of the dark
(ทู เทค อัซ เอ้า อ็อฝ เดอะ ดาค)
Man made the boat for the water
(แม็น เมด เดอะ โบท ฟอ เดอะ วอเทอะ)
Like Noah made the ark
(ไลค Noah เมด ดิ อาค)
This is a man’s man’s, man’s world
(ดีซ ซิส ซา แม็น แม็น , แม็น เวิลด)
But it would be nothing
(บัท ดิธ เวิด บี นัธอิง)
Nothing without a woman or a girl
(นัธอิง วิเฑาท ดา วูมเอิน ออ รา เกิล)

Man thinks of little baby girls And the baby boys
(แม็น ธิงค อ็อฝ ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ เกิล แซน เดอะ เบบิ บอย)
Man make them happy ‘Cause man makes them toys
(แม็น เมค เฑ็ม แฮพพิ คอส แม็น เมค เฑ็ม ทอย)
And after man make everything, everything he can
(แอ็นด อาฟเทอะ แม็น เมค เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง ฮี แค็น)
You know that man makes money to buy from other man
(ยู โน แดท แม็น เมค มันอิ ทู ไบ ฟร็อม อัฑเออะ แม็น)
This is a man’s world
(ดีซ ซิส ซา แม็น เวิลด)
But it would be nothing, nothing
(บัท ดิธ เวิด บี นัธอิง , นัธอิง)
Not one little thing
(น็อท วัน ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
Without a woman or a girl
(วิเฑาท ดา วูมเอิน ออ รา เกิล)

He’s lost in the wilderness
(อีส ล็อซท อิน เดอะ วีลเดอะเน็ซ)
He’s lost in the bitterness
(อีส ล็อซท อิน เดอะ บีทเทอะเน็ซ)
He’s lost, lost and …..
(อีส ล็อซท , ล็อซท แอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s a Man’s Man’s Man’s World คำอ่านไทย Play

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น