เนื้อเพลง Twenty-Four Seven คำอ่านไทย Trace Adkins

[j.b. rudd/vip vipperman]
([ เจ บี หราด /วีไอพี vipperman ])

I’ve got this craving around the clock
(แอฝ ก็อท ดีซ เครวิง อะเรานด เดอะ คล็อค)
And it’s got a hold on me
(แอ็นด อิทซ ก็อท ดา โฮลด ออน มี)
I’ve had it bad since the moment we met
(แอฝ แฮ็ด ดิท แบ็ด ซินซ เดอะ โมเม็นท วี เม็ท)
I can’t get no relief
(ไอ แค็นท เก็ท โน ริลีฟ)

You’re the only train of thought on my one track mind
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ ทเรน อ็อฝ ธอท ออน มาย วัน ทแรค ไมนด)
Going ninety miles an hour baby all the time
(โกอิ้ง ไนนทิ ไมล แอน เอาร เบบิ ออล เดอะ ไทม)

Twenty-four, seven
(ทเวนทิ โฟ , เซฝเอ็น)
You’re the only thing that matters to me
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท แมทเทอะ ทู มี)
Twenty-four hours girl, every day
(ทเวนทิ โฟ เอาร เกิล , เอฝริ เด)
Seven long days a week
(เซฝเอ็น ล็อง เด ซา วีค)
I’m in heaven, heaven
(แอม อิน เฮฝเอ็น , เฮฝเอ็น)
Twenty-four, seven
(ทเวนทิ โฟ , เซฝเอ็น)

Every night when i go to sleep
(เอฝริ ไนท ฮเว็น นาย โก ทู ซลีพ)
In my dreams there you are
(อิน มาย ดรีม แดร์ ยู อาร์)
You’re the first thing i think about
(ยัวร์ เดอะ เฟิซท ธิง ไอ ธิงค อะเบาท)
And that’s how the morning starts
(แอ็นด แด๊ท เฮา เดอะ มอนิง ซทาท)

It seems like everything i say and do
(อิท ซีม ไลค เอ๊วี่ติง ไอ เซ แอ็นด ดู)
Is all about me being in love with you
(อีส ซอร์ อะเบาท มี บีอิง อิน ลัฝ วิฑ ยู)

Twenty-four, seven
(ทเวนทิ โฟ , เซฝเอ็น)
You’re the only thing that matters to me
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท แมทเทอะ ทู มี)
Twenty-four hours girl, every day
(ทเวนทิ โฟ เอาร เกิล , เอฝริ เด)
Seven long days a week
(เซฝเอ็น ล็อง เด ซา วีค)
I’m in heaven, heaven
(แอม อิน เฮฝเอ็น , เฮฝเอ็น)
Twenty-four, seven
(ทเวนทิ โฟ , เซฝเอ็น)

You’re the only train of thought on my one track mind
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ ทเรน อ็อฝ ธอท ออน มาย วัน ทแรค ไมนด)
Going ninety miles an hour baby all the time
(โกอิ้ง ไนนทิ ไมล แอน เอาร เบบิ ออล เดอะ ไทม)

Twenty-four, seven
(ทเวนทิ โฟ , เซฝเอ็น)
You’re the only thing that matters to me
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท แมทเทอะ ทู มี)
Twenty-four hours girl, every day
(ทเวนทิ โฟ เอาร เกิล , เอฝริ เด)
Seven long days a week
(เซฝเอ็น ล็อง เด ซา วีค)
I’m in heaven, heaven
(แอม อิน เฮฝเอ็น , เฮฝเอ็น)
Twenty-four, seven
(ทเวนทิ โฟ , เซฝเอ็น)

I’m in heaven
(แอม อิน เฮฝเอ็น)
Twenty-four, seven
(ทเวนทิ โฟ , เซฝเอ็น)
Twenty-four hours girl, every day
(ทเวนทิ โฟ เอาร เกิล , เอฝริ เด)
Seven long days a week
(เซฝเอ็น ล็อง เด ซา วีค)
I’m in heaven, heaven
(แอม อิน เฮฝเอ็น , เฮฝเอ็น)
Twenty-four seven
(ทเวนทิ โฟ เซฝเอ็น)
Twenty-four seven girl
(ทเวนทิ โฟ เซฝเอ็น เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Twenty-Four Seven คำอ่านไทย Trace Adkins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น