เนื้อเพลง Deep Inside คำอ่านไทย Incubus

It’s 3 o’clock,
(อิทซ ที โอคล็อก ,)
and we ask ourselves,
(แอ็นด วี อาซค เอารเซลฝส ,)
” Where are we now? ”
(” ฮแว อาร์ วี เนา “)
It seems we’ve wondered out of bounds again!
(อิท ซีม หวีบ วันเดอะ เอ้า อ็อฝ เบานด อะเกน !)
[Over and over, we ask ourselves why we dont utilize
([ โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ , วี อาซค เอารเซลฝส ฮไว วี ด้อนท์ ยูทิไลส)
things that are stored
(ธิง แดท อาร์ ซโท)
deep inside of our brains!]
(ดีพ อีนไซด อ็อฝ เอ๊า บเรน ! ])
I’m on my own and I can’t see straight!
(แอม ออน มาย โอน แอ็นด ดาย แค็นท ซี ซทเรท !)
Am I so stoned that I can’t see straight?
(แอ็ม ไอ โซ ซโทน แดท ไอ แค็นท ซี ซทเรท)
Man, I’ve got to find my way back home
(แม็น , แอฝ ก็อท ทู ไฟนด มาย เว แบ็ค โฮม)
but I’m too deep inside.
(บัท แอม ทู ดีพ อีนไซด)
It’s 4 o’clock,
(อิทซ โฟว โอคล็อก ,)
and we ask ourselves,
(แอ็นด วี อาซค เอารเซลฝส ,)
” Where did we go wrong?
(” ฮแว ดิด วี โก ร็อง)
We passed my house at least an hour ago! ”
(วี พาซ มาย เฮาซ แอ็ท ลีซท แอน เอาร อะโก ! “)
Over and over, we ask ourselves why
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ , วี อาซค เอารเซลฝส ฮไว)
don’t we utilize things
(ด้อนท์ วี ยูทิไลส ธิง)
that are stored deep inside of our brains!
(แดท อาร์ ซโท ดีพ อีนไซด อ็อฝ เอ๊า บเรน !)
I’m on my own and I can’t see straight!
(แอม ออน มาย โอน แอ็นด ดาย แค็นท ซี ซทเรท !)
Am I sooo stoned that I can’t see straight?
(แอ็ม ไอ sooo ซโทน แดท ไอ แค็นท ซี ซทเรท)
It’s 5 o’clock,
(อิทซ ไฟท์ โอคล็อก ,)
and we ask ourselves,
(แอ็นด วี อาซค เอารเซลฝส ,)
” We need to get home!
(” วี นีด ทู เก็ท โฮม !)
The sun is creeping overhead again! ”
(เดอะ ซัน อีส ครีพปิ้ง โอเฝอะเฮด อะเกน ! “)
I’m way too deep inside to go home…
(แอม เว ทู ดีพ อีนไซด ทู โก โฮม)
I’ve got to get sane!
(แอฝ ก็อท ทู เก็ท เซน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Deep Inside คำอ่านไทย Incubus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น